Wydział Filozofii KUL w roku 2013 uruchomił program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego. Kolejna, druga edycja skierowana jest do studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015. Celem wsparcia stypendialnego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez stworzenie możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym studentom Wydziału i wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących uzyskaniu tytułu zawodowego magistra. Wysokość stypendium to 3000,00 zł.

 

Harmonogram konkursu: ogłoszenie

 

Dokumenty:

 

prof. Stefan Swieżawski

Profesor Stefan Swieżawski (1907-2004):

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014, godz. 12:45 - Anna Starościc