prof. Stefan Swieżawski

 

Miło nam poinformować, że w konkursie o granty w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego, realizowanego dzięki dotacji projakościowej Wydziału Filozofii, stypendia w roku akademickim 2014/2015 otrzymali:

  • Pani Joseph Couves, student kierunku filozofia - grupa w języku angielskim,
  • Pan Kacper Sakowicz, student kierunku filozofia.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Wydział Filozofii KUL wprowadził program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego dla studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015. Celem wsparcia stypendialnego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez stworzenie możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym studentom Wydziału i wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

Więcej...

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2015, godz. 08:57 - Andrzej Zykubek