W dn. 12 października 2010 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Zdanikowskiego pt. Konstrukcja prawa udziałowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego, recenzentami byli: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin (Uniwersytet Szczeciński) oraz dr hab. Andrzej Herbet (KUL).

 

W dn. 16 listopada 2010 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Pawłowi Zdanikowskiemu stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 09:38 - Andrzej Herbet