Absolwenci

 

Kierunek retoryka stosowana kształci ekspertów i analityków w zakresie perswazji komunikacyjnej, uczy reguł pracy negocjatorów, mediatorów, organizatorów debat i dyskusji, animatorów kultury językowej, szkoleniowców i trenerów komunikacji interpersonalnej obszaru społeczno-biznesowego, mediatorów, terapeutów, sprawozdawców, rzeczników prasowych, organizatorów konferencji, widowisk publicznych i medialnych, specjalistów do spraw kształtowania wizerunku osobowego i instytucji, specjalistów do spraw kształtowania dyskursu społecznego i zawodowego.

 

Studia na retoryce stosowanej dostarczą znajomości teoretycznych reguł i praktycznych umiejętności każdemu, kto chce funkcjonować w społeczeństwie zdominowanym współcześnie przez kulturę perswazji słowno-wizualnej. Instytucje państwowe i prywatne oczekują na specjalistów przygotowanych do pracy w zakresie komunikacji z grupami ludzi, kontaktów interpersonalnych, w zakresie dyskursu oraz profesjonalnego pisania, i mówienia. Retoryka stosowana wykształci specjalistów w zakresie strategii perswazji, zdolnych do podjęcia i kształtowania efektywnego dyskursu na arenie społecznej.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 15:06 - Andrzej Zykubek