Dr Robert Tabaszewski, adiunkt  lang.en

Dr Robert Tabaszewski urodził się w Bielsku-Białej (województwo śląskie). Po złożeniu egzaminu maturalnego, rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Pod kierunkiem Dziekana prof. zw. dr hab. Grzegorza Janusza napisał nagrodzoną pracę magisterską pt. "Koordynacja polityki europejskiej w Polsce" (rec. prof. UW dr hab. Piotr Tosiek), uzyskując tytuł magistra stosunków międzynarodowych z wynikiem bardzo dobrym. Równolegle studiował prawo (studia jednolite dzienne magisterskie) na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Nagrodzoną pracę magisterską pt. "Świadczenie usług prawnych wyższego rzędu" pod kierunkiem prof. Dariusza Dudka (rec. dr hab. Przemysław Czarnek) złożył z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem (magna cum laude). 

Jest absolwentem m.in. Jagiellońskiej Kuźni Dyplomatów, Akademii Dyplomacji w Warszawie, Uniwersytetu w Salerno (Włochy), Centrum Prawa Amerykańskiego Chicago-Kent College of Law (USA), NI Fellowship Uniwersytetu Notre Dame w Indianie  (USA), stypendystą Uniwersytetu w Waszyngtonie (USA). Odbywał staże m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Urzędzie Marszałkowskim, Prokuraturze, prestiżowych Kancelariach Adwokackich. W latach 2011-14 brał udział w projekcie Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na kierunku prawo. 

 

W l. 2011-2015 był członkiem Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz członkiem Rady Doktorantów KUL. Od czerwca 2012 r. do września 2015 r. przez trzy kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Doktorantów i Senatora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W l. 2013-15 był członkiem, a następnie przewodniczącym Komisji Prawnej Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, a na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II także członkiem senackiej odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów oraz senackiej komisji ds. jakości kształcenia. Od 2016 r. pełni szereg funkcji na Uniwersytecie i poza strukturami akademickimi. Realizuje programy grantowe m. in. Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (od 2017 r.). Jest członkiem gremiów naukowych: European Society of International Law, European International Studies Association, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, International Law Association - Grupa Polska i in.

 

W dniu 29 września 2015 r. na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność prawo międzynarodowe publiczne, na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej na seminarium prof. K. Orzeszyny przedstawionej w dniu 22 września 2015 r. pt. „Prawo do zdrowia i jego miejsce w systemach ochrony praw człowieka”. Decyzją Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z dnia 24 listopada 2015 r., rozprawa ta, jako wyróżniająca się dysertacja naukowa (magna cum laude), została ona skierowana do konkursu Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. Z dniem 1 października 2016 r. zatrudniony w Katedrze Praw Człowieka w Instytucie Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

Za wkład w rozwój nauki uzyskał szereg nagród. Do najważniejszych należą: Akant Przedsiębiorczości Business Centre Club w Kategorii "Omnibus" (2015); stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów (dwukrotnie) i doktorantów; nagroda główna w konkursie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych na najlepszą pracę z zakresu świadczenia pomocy prawnej w Polsce (2013); nagroda Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokatury Polskiej (2013); nagroda Prezydenta Miasta Lublina za osiągnięcia naukowe (dwukrotnie), nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego (czterokrotnie), wyróżnienie wydawnictwa C.H. Beck za najlepsze opracowania naukowe (2012), a także nagroda w konkursie Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepszą pracę z dziedziny stosunków międzynarodowych i dyplomacji (2012). Za wyróżniającą się rozprawę doktorską otrzymał indywidualną nagrodę pierwszego stopnia Rektora KUL (2019).

 

W 2018 r. odbył staż naukowy w Prezydium Parlamentu Europejskiego w Brukseli, pełnił funkcję profesora wizytującego na Wydziale Prawa Rijksuniversiteit Groningen w Niderlandach (2018) oraz Erasmus Profesor na Uniwersytecie Aldo Moro Bari w Italii (2018), Uniwersytetu Karola w Pradze w Republice Czeskiej (2019) oraz Międzynarodowego Uniwersytetu w Sarajewie w Bośni i Hercegowinie (2019).

 

Od lipca 2019 r. pełni funkcję Adjunct Secretary Międzynarodowej Rady Jurystów z siedzibą w Londynie na Region: Europa.

 

Wykaz publikacji

 

Researchgate.com Profile                                                                 Academia.com Profile

Informacje dla studentów (system e-kul)

Kontakt: robert.tabaszewski [at] kul.pl

 

 

Autor: Robert Tabaszewski
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2021, godz. 01:26 - Robert Tabaszewski