Opracowania

 

 

Opracowania polskie

T. Żeleźnik. Rec.: Zdybicka Zofia Józefa. Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem. Lublin 1972. „Życie i Myśl" 1972 nr 11/12 s. 270-272; I. Dec. Rec.: Zdybicka Zofia J. Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem. Lublin 1972 „Colloqium Salutis" 4:1972 s. 273-275; J. Styk. Rec.: Zdybicka Zofia Józefa. Poznanie Boga w ujęciu Henri de Lubaca. Lublin 1973. „Życie i Myśl" 1974 nr 2 s. 147-148; T. Żeleźnik. Rec.: Zdybicka Zofia Józefa. Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Lublin 1977. „Życie i Myśl" 1977 nr 11 s. 129-132; B. Celiński. Rec.: Zdybicka Zofia Józefa. Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Lublin 1977. „Homo Dei" 1977 nr 4 s. 295-296; B. Bakies. Rec.: Zdybicka Zofia Józefa. Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Lublin 1977. „Studia Philosophiae Christianae" 14:1978 nr 2 s. 228-230; E. Płochowicz. Rec.: Zdybicka Zofia Józefa. Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Lublin 1977. „Więź" 1979 nr 5 s. 144-147; T. Margul. Problem filozofii religii. Rec.: Zofia J. Zdybicka. Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Lublin 1977 ss. 355. „Zeszyty Naukowe KUL" 22:1979 nr 4 s. 110-116; T. Ślipko. Jeszcze o filozofii religii. „Zeszyty Naukowe KUL" 22:1979 nr 4 s. 110-116; J. Praszczałek. Rec.: Zdybicka Zofia Józefa. Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Lublin 19843. „Ład" 1984 nr 44 s. 8; T. Kłakowski. Rec.: Zdybicka Zofia Józefa. Religia i religioznawstwo. Lublin 1988. „Homo Dei" 1989 nr 2 s. 157-159; A. Nowicki, M. Nowaczyk. Rec.: Zdybicka Zofia Józefa. Religia i religioznawstwo. Lublin 1988. „Współczesny Tygodnik Argumenty" 1989 nr 34 s. 10-11; J. Sochoń. Rec.: Zdybicka Z. J. Religia i religioznawstwo. Lublin 1988. „Przegląd Katolicki" 1989 nr 6 s. 2; E. Smykowska. Rec.: Zdybicka Z. J. Religia i religioznawstwo. Lublin 1988. „Nowe Książki" 1989 nr 10 s. 22-23; M. Rusecki. Rec.: Zdybicka Z. J. Religia i religioznawstwo. Lublin 1988. „Ateneum Kapłańskie" 1989 T. 113 z. 1 s. 158-160; Dyskusja nad książką Zofii Zdybickiej pt. Religia i religioznawstwo. Wypow. W. Tyloch [i in.]. „Euhemer" 1990 nr 1/2 s. 151-180; H. Hoffmann. Rec.: Zdybicka Z. J. Religia i religioznawstwo. Lublin 1988. „Zeszyty Naukowe UJ Studia Religiologica" 1991 z. 24 s. 138-140; P. Moskal. Zofia J. Zdybicka. Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Wyd. 2 popr. i rozsz. Lublin TN KUL 1993 ss. 492 „Roczniki Filozoficzne" 42:1994 z. 2 s. 161-163; R. Ptaszek. Filozoficzne implikacje współczesnych polskich koncepcji religii [mps BU KUL]; R. Ptaszek. Bibliografia prac S. Prof. Dr Hab. Zofii Józefy Zdybickiej. „Roczniki Filozoficzne" 47:1999 z. 2 s. 13-31; M. A. Krąpiec. Religia w Zofii Józefy Zdybickiej filozoficznym wyjaśnianiu. „Roczniki Filozoficzne" 47:1999 z. 2 s. 5-11; M. Gogacz. Glosa do tematu religii. Siostrze Profesor Zofii JÓzefie Zdybickiej z grataulacjami na dzień jubileuszu. „Roczniki Filozoficzne" 47:1999 z. 2 s. 33-35; P. Moskal. Zofia Józefa Zdybicka USJK. W: Polska filozofia powojenna. Red. W. Mackiewicz. Warszawa 2001 T. 2. s. 477-490; A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec. Lubelska szkoła filozoficzna. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 6. Lublin 2005 s. 532-550; P. Moskal. Filozofia religii w lubelskiej szkole filozoficznej. W: Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii. Red. J. Barcik, G. Chrzanowski. Kraków 2005 s. 243-252; R. Ptaszek. Filozofia religii Zofii J. Zdybickiej. Tamże. s. 253-268.


Opracowania zagraniczne

G. Kalinowski. Rec.: Zofia J. Zdybicka. Partycypacja bytu. Lublin TN KUL 1972. „Revue Philosophique de Louvain" 1975 s. 558-560; A. Bronk. Rec.: Zofia J. Zdybicka. Partycypacja bytu. Lublin TN KUL 1972. „Anthropos" 72(1977) s. 959-961; I. Dec. Rec.: Zofia J. Zdybicka. Partycypacja bytu. Lublin TN KUL 1978. „Revue Philosophique de Louvain" 1980 s. 444-446; F. Conesa. Rec.: Zofia J. Zdybicka. Person and Religion. An Introduction to the Philosophy of Religion. New York: Peter Lang 1991. „Scripta Theologica" 26(1994) s. 841-842; J. F. X. Knasas. Rec.: Zofia J. Zdybicka. Person and Religion. An Introduction to the Philosophy of Religion. New York: Peter Lang 1991. „The Thomist" 1995 s. 323-326;


 


 

 

Autor: Piotr Moskal
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2010, godz. 14:05 - Andrzej Zykubek