Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Rektor KUL

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od 1945 roku przyznaje najzaszczytniejszą godność akademicką — doktorat honoris causa — osobom szczególnie zasłużonym w zakresie nauki, kultury i religii, a jednocześnie odznaczającym się nieskazitelną postawą moralną. Z ogromną radością i szczerym uznaniem honorujemy nią profesora Richarda Swinburne'a.

 

Senat KUL na wniosek Rady Wydziału Filozofii przyjął w dniu 25 czerwca 2015 roku uchwałę nadającą tytuł doktora honoris causa wybitnemu filozofowi religii. Wychodząc z dyskusji prowadzonych aktualnie w ramach filozofii analitycznej, ukazuje on prawomocność teizmu. Głębię i rzetelność dyskursu łączy z wyraziście zakreślonymi apologetycznymi zadaniami filozofii, co czyni z niego jednego z największych współczesnych obrońców nie tylko religii jako takiej, ale także doktryny chrześcijańskiej.

 

Zaszczyceni przyjęciem przez Pana Profesora najwyższej godności akademickiej naszej Uczelni, z radością witamy w znakomitym gronie doktorów honoris causa KUL, współtworzącym ogromną rodzinę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Z wdzięcznością i szacunkiem składam Panu Profesorowi w imieniu własnym i całej społeczności uniwersyteckiej serdeczne życzenia satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć i dokonań, a także dalszej równie wybitnej aktywności naukowej.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2015, godz. 20:05 - Andrzej Zykubek