KATEDRA PRAW CZŁOWIEKA

 

Tezy do egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej

 

 

  1. Traktatowe organy ochrony praw człowieka w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

  1. Katalog praw zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i środki ich implementacji.

 

  1. Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

  1. Systematyka praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

  1. Dopuszczalność ograniczeń praw i wolności w stanach nadzwyczajnych zawartych na gruncie Konstytucji RP z 1997 r.
Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2016, godz. 08:45 - Krzysztof Orzeszyna