Kierownik Katedry Metafizyki KUL (ur. 03 XI 1968)

 

Zainteresowania

  • metafizyka,
  • antropologia,
  • filozofia Boga,
  • filozofia religii,
  • etyka,
  • teologia

Przebieg kształcenia

  • Studia magisterskie na Wydziale Teologii KUL (1988-94), kierunek - teologia, magisterium - 1994 (Aspekt chrześcijański egzystencji w rozumieniu Karla Jaspersa), promotor - Ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik;
  • Studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL (1996-2004), kierunek - filozofia teoretyczna,
  • doktorat - 2004 (Gallusa Mansera teoria aktu i możności jako podstawa rozumienia tomizmu), promotor - Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk;
  • Studia filozoficzne (Freisemester) w Philosophische Fakultät I Philosophie und Kunstwissenschaften, Universität Regensburg (2000-2001).

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 10:29 - Anna Szałek