Sztuczna Inteligencja - nowy  kierunek  studiów

 

Studia na kierunku Sztuczna Inteligencja (SI) gwarantują jego absolwentom satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę - przekonuje prof. Robert Trypuz z Katedry Podstaw Informatyki KUL, który ponadto współpracuje m.in. ze szwajcarskim koncernem medycznym Hoffmann-La Roche. Naukowiec zapewnia przy tym, że studenci nowego kierunku KUL będą mogli odbyć praktyki w innowacyjnych firmach z obszaru IT i nowych technologii.

W roku akademickim 2022/23 KUL uruchamia kilka nowych kierunków studiów, a jednym z najciekawszych jest Sztuczna Inteligencja. Zajęcia, prowadzone przez wykładowców uczelni, a przy tym doświadczonych specjalistów IT, będą koncentrować się na praktycznych umiejętnościach programistycznych związanych z aplikacjami sztucznej inteligencji. Nowe studia z zakresu Sztucznej Inteligencji będzie mogło podjąć 40 osób, które przygotują je do podjęcia pracy w charakterze programistów i specjalistów w zakresie projektowania systemów inteligentnych, a także oceny ich przydatności.

Na czym polega specyfika kierunku Sztuczna Inteligencja i dlaczego warto na nim podjąć studia?

Nie tak dawno Bill Gates zapytany jaki kierunek studiów radziłby młodym ludziom podjąć, odpowiedział bez namysłu, że sztuczną inteligencję. Tworząc kierunek Sztuczna Inteligencja (SI) na KUL-u, podobnie jak Bill Gates, mieliśmy świadomość, że to nie tylko jeden z najciekawszych kierunków do studiowania, ale także gwarantujący satysfakcjonującą oraz dobrze płatną pracę.

Specyfiką kierunku SI na KUL-u jest to, że powstał on w sposób naturalny, bazując po prostu na doświadczeniach i kompetencjach osób go tworzących. Wielu z nas od lat zajmuje się jakimś aspektem tego, co dziś nazywamy zbiorczo sztuczną inteligencją. Postanowiliśmy podzielić się z młodzieżą tym, co sami umiemy i lubimy robić. Jeśli chodzi o program studiów SI, to naszym celem jest zachowanie balansu pomiędzy zgłębianiem fundamentu teoretycznego SI i pozyskiwaniem umiejętności programistycznych. Oddaje to motto kierunku: „Z miłością do nauki, z szacunkiem do praktyki”.

Jaką wiedzę i jakie umiejętności będzie posiadał absolwent?

Studia SI na KUL-u opierają się na fundamencie teoretycznym i umiejętnościach programistycznych. Na fundament teoretyczny wykształcenia absolwentów składają się: matematyczno-logiczne, historyczne, filozoficzne, etyczne, psychologiczne oraz kognitywne aspekty SI oraz analiza wpływu SI na społeczeństwo. Praktyczne wykształcenie, jakie otrzymują absolwenci tego kierunku, to umiejętność stosowania algorytmów sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu zadań w różnych obszarach życia.

Ile czasu student spędzi na zajęciach, które pozwolą mu nabyć praktyczne umiejętności programistyczne?

Studenci kierunku Sztuczna Inteligencja na KUL-u spędzą na kształtowaniu umiejętności programistycznych tyle samo czasu ile ich koledzy i koleżanki na kierunku informatyka. Studenci, zaczynając od podstaw, najpierw nabywają sprawności posługiwania się kilkoma językami programowania - w tym obowiązkowo językiem Python, R i opcjonalnie językiem JAVA oraz Prolog, aby następnie wyrobić w sobie umiejętność tworzenia programów komputerowych wykorzystujących techniki uczenia maszynowego, sieci semantycznej oraz algorytmy płytkiego i głębokiego przetwarzania języka naturalnego.

Podczas laboratoriów i projektów popularyzatorskich uczą się wykorzystywać nabyte sprawności w większych projektach. Jeśli więc skupimy się jedynie na umiejętnościach programistycznych, to wybór sztucznej inteligencji jako kierunku studiów jest przynajmniej tak samo dobry, jak wybór kierunku informatyka.

W jakich firmach IT studenci będą mogli podejmować praktyki zawodowe i co mogą dzięki tym firmom uzyskać?

Będziemy umożliwiać naszym studentom praktykę w innowacyjnych firmach z obszaru IT i nowych technologii, z którymi współpracujemy. Znamy dobrze potrzeby rynkowe i potrafimy właściwie pokierować karierą naszych studentów. Chodzi głównie o to, aby studenci mogli skonfrontować swoje umiejętności z rzeczywistością. To taki moment „sprawdzam”, aby poznać swoje mocne strony, ale również braki, które trzeba nadrobić. Chodzi również o doświadczenie pracy w branży IT, nawiązanie relacji i kto wie, może nawet przygotowanie sobie przyszłego miejsca pracy.

Dlaczego studia SI odbywają się na Wydziale Filozofii - filozofia na ogół kojarzy się z nadmiernym teoretyzowaniem...

Studia SI odbywają się na Wydziale Filozofii, bo pracują tu ludzie, którzy mają kompetencje, aby takie studia poprowadzić. Jednocześnie wielu z nas z powodzeniem łączy pracę na uczelni z etatem w firmie IT, a przecież większość z nas kończyła filozofię.

Zdaję sobie sprawę, że w potocznym rozumieniu filozofia kojarzy się z namysłem niepraktycznym, teoretycznym. Ale pamiętajmy to, co powiedział znakomity fizyk Ludwig Boltzmann „Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”. Filozofia, w tym kognitywistyka i logika, są pełne odważnych i nieszablonowych rozwiązań, które są inspiracją do tworzenia praktycznych systemów inteligentnych. Bazując na własnym doświadczeniu nie mam wątpliwości, że student SI musi twardo stać na dwóch nogach: teoretycznej i praktycznej. Skonstruowany przez nas program, gwarantuje, że tak właśnie jest.

Czy może Pan Profesor podać związane ze sztuczną inteligencją przykłady aplikacji lub pomysły na nie, którymi będą zajmować się studenci?

Studenci będą tworzyć systemy sztucznej inteligencji, które będą zdolne rozumieć tekst i na przykład odróżnić recenzję filmową oceniającą film pozytywnie od recenzji negatywnej; które będą zdolne rozpoznawać obiekty na zdjęciach, na przykład znaki drogowe i odpowiednio interpretować ich znaczenie. Będziemy tworzyć sieci neuronowe, które nauczą się przewidywać pogodę oraz określać ile powinno kosztować mieszkanie w danej dzielnicy. Będziemy również tworzyć systemy sztucznej inteligencji o zdolnościach twórczych, które stworzą obraz lub tekst literacki. Planujemy również pracę nad inteligentnymi wyszukiwarkami oraz programami typu chatbot, z którymi będzie można prowadzić dialog jak z człowiekiem. To tylko kilka przykładowych zastosowań SI, na zajęciach studenci poznają ich znacznie więcej.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2023, godz. 09:31 - Andrzej Zykubek