dr Paweł Gondek

 


 • III. Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakość życia" Wilno 1994, referat: "Mądrość jako cel filozofii".
 • Sympozjum Arystotelesowskie, Kazimierz Dolny 1995, referat: "Przyczyna celowa Arystotelesa jako novum w filozofii".
 • IV. Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakość życia" Wilno 1996, referat: "Wolność w poznaniu filozoficznym".
 • V. Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej "Wolność w kulturze współczesnej", Lublin 1996, referat: "Źródła wolności w poznaniu filozoficznym a nauki".
 • Sympozjum Arystotelesowskie, Kazimierz Dolny 1996, referat: "Geneza przyczyny celowej w kontekście wyjaśniania naukowego u Arystotelesa".
 • V. Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakość życia" Wilno 1998, referat: "Nauka jako racjonalna odpowiedź człowieka na rzeczywistość".
 • II Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: "Przyszłość cywilizacji Zachodu" - "Kultura wobec techniki", Lublin 9 IV 2003; prowadzenie sekcji "Cywilizacja a technika".
 • VII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: "Zadania współczesnej metafizyki" - "Powrót do analogii w filozofii", Lublin 10 XII 2004; referat: "Znaczenie przyczyny celowej w przyczynowym poznaniu rzeczywistości".
 • XIX Sympozjum Arystotelesowskie, Kazimierz Dolny 17-19 XII 2004, referat: "Rozumienie celu w filozofii Arystotelesa".
 • IV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: "Przyszłość cywilizacji Zachodu" - "Człowiek i państwo", Lublin 27 IV 2005, referat: "Człowiek - państwo - technologia".
 • Konferencja "Wyzwania dla współczesnego doradztwa zawodowego", Lublin 3.06.2005, referat: "Doradztwo zawodowe wobec współczesnych technologii".
 • Konferencja naukowa; "Kulturowe funkcje filozofii", Toruń 9-10.06.2005 referat: "Cultura animi philosophia est. Znaczenie filozofii dla rozumienia kultury".
 • VIII Międzynarodowa konferencja naukowa: "Nauka a jakość życia" Wilno 24-26.06. 2005, referat w sesji plenarnej: "Bezpieczeństwo cywilizacyjne człowieka w kontekście Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego".
 • I Naukowa Konferencja z cyklu: "Dziedzictwo współczesnej etyki" na temat "Arystoteles dzisiaj", Warszawa 9.11.2005, referat: "Celowość w życiu indywidualnym i społecznym człowieka w ujęciu Arystotelesa".
 • VIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: "Zadania współczesnej metafizyki" - "Substancja - natura - prawo naturalne", Lublin 15.12.2005, referat: "Celowość czy przypadek w rozumieniu natury"
 • V Międzynarodowe sympozjum z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu": "Religia a polityka" Lublin 28.04.2006, referat: "Władza a religia w cywilizacji bizantyńskiej"
 • IX Międzynarodowe sympozjum z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki": "Dusza-umysł-ciało. Problem jedności bytowej człowieka", Lublin 14.12.2006 (współorganizator)
 • VI Międzynarodowe sympozjum z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu": "Ewolucjonizm czy kreacjonizm?" Lublin 18.04.2007, referat: "Ewolucjonizm a celowość"
  Konferencja Naukowa "Doradztwo zawodowe w epoce ponowoczesnej", Lublin 16.05.2007, referat: Znaczenie badań cywilizacyjnych dla współczesnego doradztwa zawodowego"
 • X Międzynarodowe sympozjum z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki": "Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie", Lublin 13.12.2007, referat: "Kontekst odkrycia przyczyny celowej"

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2010, godz. 09:59 - Andrzej Zykubek