dr Paweł Gondek

 

 

Artykuły

 • Funkcja przyczyny celowej w kontekście wyjaśniania naukowego u Arystotelesa w: Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, ss. 89-99.
 • Understanding of Reality and the Fundament of Scientific Cognition w: "Atti del V Congresso Tomista Internazionale „L'umanesimo cristiano nel III millennio: la prospettiva di Tommaso d'Aquino", Roma 21-25 settembre 2003".
 • Znaczenie przyczyny celowej w wyjaśnianiu rzeczywistości, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski (red.), Analogia w filozofii, Lublin 2005, s. 287-307.
 • Problem pochodzenia materii pierwszej w: Tomasz z Akwinu, O ideach. Przekład - Komentarz - Studia, A. Maryniarczyk (red.) (w druku).
 • Doradztwo zawodowe wobec współczesnych technologii w: Materiały z konferencji „Wyzwania dla współczesnego doradztwa zawodowego" Lublin 2005, s. 111-123.
 • Safety of Man in Context of the Global Information Society w: "Zeszyty Naukowe USPV" Wilno 2006 (w druku).
 • Celowość czy przypadek w rozumieniu natury w: A Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.) Substancja - natura - prawo naturalne, Lublin 2006, s. 223-237.

Monografia naukowa

 • Problem celowości w filozofii Arystotelesa (w przygotowaniu)

Hasła enyklopedyczne

 • "Cel" w: Powszechna Encyklopedia Filozofii t. II, Lublin 2001, s. 68-69.
 • "Celowość" w: Powszechna Encyklopedia Filozofii t. II, Lublin 2001, s. 70-75.
 • "Krates z Teb" w: Powszechna Encyklopedia Filozofii T. VI, Lublin 2005, s.
 • "Monada" w: Powszechna Encyklopedia Filozofii t. VII, Lublin 2006, s. 338-339.
 • "Pirron" w: Powszechna Encyklopedia Filozofii t. VIII, Lublin 2007, s. 239-240

Redakcje

 • "Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik" t. 1-3, Lublin 2000;
 • Redakcja wydania i Wprowadzenie w: Feliks Konieczny, Obronić cywilizację łacińską, Lublin 2002, s. 5-9.
 • Redakcja „Przyszłość cywilizacji Zachodu. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL", Lublin 2003.
 • Redakcja „Kultura wobec techniki. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL", Lublin 2004.
 • Redakcja „Substancja - natura - prawo naturalne", Lublin 2006 (wspólnie z A. Maryniarczyk i K. Stępień)

Recenzje

 • W poszukiwaniu źródeł koncepcji Absolutu Rec. W. Dłubacz, U źródeł koncepcji Absolutu od Homera do Platona, „Człowiek w Kulturze" 16/2004, s. 289-292.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2010, godz. 09:56 - Andrzej Zykubek