W dniach 28 lutego - 1 marca 2019 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
„Facultas Iuridica”. 

 

Temat tego doniosłego wydarzenia brzmiał "Dochodzenie Roszczeń Konsumenckich w Praktyce. Nowy Ład dla Konsumentów."

 

Katedrę Prawa Handlowego KUL reprezentował dr hab. Marcin Trzebiatowski prof. KUL z wystąpieniem pt. "Realizacja prawa konsumenta z tytułu rękojmi do odstąpienia od umowy sprzedaży (na przykładzie sprzedaży pojazdu mechanicznego)".

 

Serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu!

 

 

 

Autor: Adrian Dziekan
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019, godz. 16:30 - Adrian Dziekan