• Główne obrady konferencji przewidziane są 4-5 września w Brześciu. W planie są też wizyty w Białowieży i w Grodnie. Lublin będzie miejscem wyjazdu i powrotu.
  • Koszt uczestnictwa wynosi 1450 zł i obejmuje przejazd autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie i druk pozytywnie zrecenzowanych artykułów.
  • Istnieje możliwość wyjazdu dla osób towarzyszących lub zainteresowanych tematyką konferencji.
  • Zgłoszenia wraz z abstraktem referatu przyjmowane są do 30 czerwca 2018 na adres rzajac@kul.pl.
  • Do 7 lipca 2018 należy uiścić opłatę konferencyjną na
    konto Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych w Lublinie
    Oddział BGŻ BNP Paribas w Lublinie
    57 2030 0045 1110 0000 0392 7870.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2018, godz. 03:55 - Andrzej Zykubek