Rada Wydziału Filozofii KUL na posiedzeniu w dniu 15 maja 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie przedmiotów i ECTS, które student winien uzyskać na zajęciach obowiązkowych lub podstawowych (podstawa prawna: uchwała Senatu KUL z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie wytycznych programowych § 17 ust. 1 pkt 7).

 

Szczegółowy wykaz znajduje się w pliku.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2013, godz. 18:17 - Andrzej Zykubek