Katedra Teorii kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa KUL

oraz

Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych

 serdeczne zapraszają na konferencję

 

Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939

 

Honorowy patronat: Wojewoda Lubelski Prof. dr hab. Przemysław Czarnek

 

17-18 listopada 2016

Sala CN 208 w Collegium Norwidianum,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, Lublin

 

Czwartek, 17 listopada 2016

 

 • 9.00 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
  Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski – kierownik Katedry Teorii Kultury i Sztuki KUL
  Prof. dr hab. Monika Walczak – dziekan Wydziału Filozofii KUL
 • 9.10. Prof. dr hab. Dorota Heck (Uniwersytet Wrocławski), Postać Jana Bielatowicza na tle kultury literackiej Drugiej Wielkiej Emigracji
 • 9.30 Prof. dr hab. Elżbieta Zybert (Uniwersytet Warszawski) , Niezwykłe losy Tadeusza Adama Zielińskiego: artysty i żołnierza Armii Polskiej gen. W. Andersa
 • 9.50 Dr hab. Karolina Prykowska-Michalak (Uniwersytet Łódzki), Teatr polskich emigrantów w Niemczech po 1981 roku - jako dziedzictwa kulturowego

 ***

 • 11.30 Mgr Ewelina Godlewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), Tymon Terlecki - ideolog i organizator polskiego życia emigracyjnego
 • 11.50 O. Prof. dr hab. Andrzej Pietrzak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Hugo Schlesinger: promotor kultur i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Brazylii
 • 12.10 O. dr Cyprian Moryc (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Dzieła Ojca Efrema z Kcyni (Stanisław Klawittera) w zbiorach muzeum franciszkańskiego w Rzymie

 *** 

 • 15.30 Mgr Anna Mieszkowska (PAN Archiwum w Warszawie), Zapomniana ambasadorka literatury i nauki polskiej we Francji. Anna Posner (1917-2001)
 • 15.50 Mgr Sylwia Szarejko (Uniwersytet w Białymstoku), Archiwum Ogniska polskiego w Turynie – nieoceniona działalność propolska we Włoszech
 • 16.10 Dr Nina Cieślik-Wilk (Uniwersytet Rzeszowski), Natręctwo (nie)pamięci – proza wspomnieniowa Floriana Śmiei
 • 16.30 Mgr Agata Śluzar-Dobrowolska, Dr Monika Salmon-Siama (Uniwersytet Nauk Humanistycznych w Lille - Fundacja Ad Fontes), Waloryzacja prywatnych archiwów w badaniach nad Polonią francuską, czyli o historii pewnych szpargałów

 *** 

 • 17.30 Dr Natalia Królikowska (Uniwersytet Łódzki), Romanowiczowa na ruchomych schodach. Emigracyjna recepcja twórczości a jej miejsce w polskim literaturoznawstwie. Studium przypadku
 • 17.50 Mgr Wiesław Setlak (Uniwersytet Rzeszowski), Muzeum Polskie w Rapperswilu na tle dziejów emigracji wojennej i powojennej(po 1939 roku). Przyczynek do monografii
 • 18.10 Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Józef Wittlin - nieznany epistolograf

 

Piątek 18.11. 2016

 

 • 9.00 Dr Małgorzata Żak-Kulesza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Nowa emigracja - sztuka młodego pokolenia, sylwetki, motywy, tożsamość
 • 9.20 Dr Beata Bolesławska-Lewandowska (Instytut Sztuki PAN) - Emigracyjne drogi Romana Palestra i Andrzeja Panufnika
 • 9.40 Dr Jolanta Guzy-Pasiak ( Instytut Sztuki PAN) - Karol Rathaus – Polak w Nowym Jorku
 • 10.00 Dr hab. Maciej Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ) - Zapomniany kontekst? Nowy Jork w Dzienniku Jana Lechonia

*** 

 • 11.30 Dr Andrzej Karcz (Instytut Badań Literackich PAN), O potrzebie badań nad powojenną krytyką literacką na emigracji
 • 11.50 Mgr Edyta Wygonik-Barzyk, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), O działaniach polskich w Irlandii przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej
 • 12.10 Jakub Osiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Dramat i teatr Drugiej Emigracji. Odsłona trzecia

 *** 

 • 14.30 Dr Edyta Kwiatkowska-Faryś (UAM), Świat wielokrotnie utracony. W Berriso o Bobrujsku, czyli o "Nadberezyńcach" Floriana Czarnyszewicza
 • 14.50 Mgr Artur Cembik (Uniwersytet Szczeciński), Drohobyczanin w Australii. Działalność publicystyczna Andrzeja Chciuka na emigracji
 • 15.10 Prof. Dr hab. Adam Fitas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Nowele - zapoznana wielka proza Józefa Mackiewicza

 *** 

 • 16.30 Mgr Agata Stecewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Barbara Toporska – zapomniane pióro polskiej emigracji
 • 16.50 Mgr Izabela Zahaczewska (Uniwersytet Rzeszowski), „Skromny” erudyta – kilka uwag o Wojciechu Gniatczyńskim i jego eseistyce
 • 17.10 Mgr Anna Ciarkowska (Uniwersytet Łódzki), Ile ojczyzny potrzebuje człowiek? O emigracyjnych ścieżkach Anny Langfus i Piotra Rawicza
 • 18.00 Zakończenie konferencji – Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2016, godz. 22:54 - Andrzej Zykubek