Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939. Wybuch II wojny światowej stał się ważną cezurą we współczesnej historii Polski. Wielu twórców zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozostania w różnych częściach świata. Ich losy i dokonania nie zawsze zdobyły rozgłos. Wprost przeciwnie. Wielu zostało zapomnianych, a ich spuścizna uległa zniszczeniu lub trafiła do archiwów, prywatnych zbiorów bądź mniej znanych muzeów. Również twórczość, która zdobyła uznanie, nie zawsze została dostatecznie opisana. Podejmowanie tej tematyki było utrudnione zarówno przez trwające po wojnie oddzielenie Polski od Zachodu jak też cenzurę w kraju.  Do dziś jednak wiedza na ten temat zawiera wiele „białych plam”. Celem konferencji jest zatem ukazanie ważnego, a zarazem zapoznanego dziedzictwa polskiej kultury tworzonej na obczyźnie od II wojny światowej. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym a zwłaszcza kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, filologów, antropologów, teatrologów, filmoznawców i medioznawców. Refleksją chcielibyśmy objąć m.in. następujące kręgi badawcze:

  • niesłusznie zapomniani twórcy oraz ich dzieła;
  • archiwalne i muzealne  źródła do dziejów polskiej kultury na  obczyźnie;
  • promocja rodzimej kultury poza krajem;
  • twórcy polscy na tle międzynarodowej wspólnoty emigracyjnej.

 

Konferencja odbędzie się 15 listopada (we wtorek) 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Koszt udziału wynosi 300 zł. Zgłoszenia wraz abstraktem referatu należy nadsyłać do 15 września 2016 na adres rzajac@kul.pl

 

Artykuły, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane.

 

Z poważaniem i pozdrowieniami

                                                                      

Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

                                                                                  www.kul.pl/zajaczkowski 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2016, godz. 11:03 - Andrzej Zykubek