25 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia ks. prof. Zygmuntowi Hajdukowi Medalu za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Senat KUL przyznał Medal ks. prof. Zygmuntowi Hajdukowi w dowód uznania i wdzięczności za ofiarną i pełną oddania służbę na rzecz Uniwersytetu, za wieloletnią pracę naukową, dydaktyczną i wychowawczą, za wieloletnie pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Filozofii oraz za konsekwentną realizację dewizy „Deo et Patriae”.

 

Medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest przyznawany osobom lub instytucjom wybitnie zasłużonym dla Uniwersytetu. Medal może być przyznawany pośmiertnie. Nie otrzymują go aktualni pracownicy i studenci KUL.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017, godz. 23:44 - Andrzej Zykubek