Funkcje i współpraca

 

 

Pełnione funkcje oraz przynależność do towarzystw naukowych, rad wydawniczych etc.

  • W miejscu pracy (Wydział Filozofii KUL) ks. prof. Zygmunt Hajduk prowadzi działalność w strukturach wydziałowych i uczelnianych m.in. jako:
  • członek Senatu Akademickiego tej uczelni,
  • członek komisji senackich,
  • prodziekan Wydziału Filozofii (1989-1999),
  • kierownik Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (1984-1989),
  • oraz jako kierownik Katedry Filozofii Przyrody Nieożywionej (od 1985 do 2008).
  • Pracuje w zespołach redakcyjnych czasopism naukowych (m.in. Roczniki Filozoficzne), a także w strukturach organizacyjnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  • Członek towarzystw naukowych, w tym:
  • Jest też konsultorem Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji do Spraw Nauki Wiary Konferencji Episkopatu.

 

 

 

Autor: Zygmunt Hajduk
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 20:22 - Andrzej Zykubek