Działałność dydaktyczna i promocyjna

 • Prowadzona w różnych ośrodkach akademickich działalność dydaktyczna i promocyjna skupiała się:
  • w pierwszym przypadku na zajęciach kursowych (wykłady, ćwiczenia, proseminaria) i monograficznych (wykłady, seminaria),
  • w drugim zaś na promowaniu magistrów i doktorów (jako promotor lub recenzent), na udziale w przewodach habilitacyjnych i profesorskich w charakterze recenzenta, oraz na pisaniu recenzji wydawniczych, na opiniowaniu projektów badawczych i kandydatur do członkowstwa w gremiach decyzyjnych.
 • Obok Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie ks. prof. Zygmunt Hajduk prowadził zajęcia na kilku wydziałach (Filozoficzny, Teologiczny, Nauk Humanistycznych, Matematyczno-Przyrodniczy), prowadził również dorywczo zajęcia dydaktyczne w kilku wyższych seminariach duchownych, oraz, w ramach studiów eksternistycznych, w ośrodkach naukowych w Lwowie, Tarnopolu (Ukraina) i Paryżu (Francja). Podobnie, działalność odczytowa miała miejsce w krajowych i zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich.
 • Przy okazji działalności dydaktycznej warto wymienić podręczniki akademickie:
  • Hajduk Z. Ogólna metodologia nauk. Skrypt dla studiujących kierunki przyrodnicze oraz filozofię przyrody, Lublin 2000, ss. 221, RW KUL
  • Hajduk Z. Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001, wydanie drugie, zmienione, ss. 238, RW KUL
  • Hajduk Z. Metodologia nauk przyrodniczych, Lublin 2002, ss. 221, RW KUL
  • Hajduk Z. Ogólna metodologia nauk, Lublin 2005, wydanie trzecie, poprawione, ss. 195, Wydawnictwo KUL.

 

Zajęcia dydaktyczne poza granicami kraju

Ukraina (Lwów, Tarnopol)

 • I rok eksternistycznych studiów teologii Wydziału Teologii KUL – wykład logiki: styczeń, luty, grudzień 1997; listopad, grudzień 1998; luty, listopad 1999; wrzesień 2000; styczeń, luty 2001; kwiecień, wrzesień, listopad 2003
 • II rok eksternistycznych studiów teologii Wydziału Teologii KUL – wykład: ekologia w kontekście kosmologii – luty 2000

 

Francja (Paryż)

 • III rok eksternistycznych studiów filozofii Wydziału Filozofii KUL: wykład z zakresu filozofii przyrody – kwiecień 2002

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2013, godz. 08:37 - Anna Starościc