Kul_5mini.jpg   logo_PTPW.jpg

 

XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego

pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania

 

połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego

 

Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

14-17 maja 2014 r.

 

 

Honorowy patronat nad Sympozjum objął

 

Minister Administracji i Cyfryzacji

Pan Rafał Trzaskowski

 


 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2014, godz. 00:44 - Marta Ordon