Terminy

Termin zgłaszania tematów wystąpień upływa 15 marca 2014 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń udziału upływa 31 marca 2014 r.

 

W przypadku osób, które zdecydują się dokonać opłat za uczestnictwo na konto KUL, termin płatności upływa 15 kwietnia 2014 r.

 

Termin nadsyłania tekstów do publikacji w monografii obejmującej materiały posympozjalne upływa 31 sierpnia 2014 r.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2014, godz. 17:36 - Marta Ordon