Komitet Organizacyjny XIOSPW:

 

 

Przewodniczący:

 

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL

 

 

Członkowie:

 

dr Aneta Maria Abramowicz (Skarbnik Sympozjum)

ks. mgr lic. Michał Czelny

dr Marta Ordon (Sekretarz Sympozjum)

dr Michał Zawiślak

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2014, godz. 20:37 - Marta Ordon