Tematyka Sympozjum

XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone z dorocznym Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego poświęcone będzie pojawiającym się aktualnie problemom z zakresu wolności myśli, sumienia i wyznania. 

Naukowej dyskusji w sposób szczególny zostanie poddana problematyka związana z orzecznictwem trybunałów europejskich (zwłaszcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) oraz trybunałów konstytucyjnych i sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw europejskich, dotyczącym wspomnianej wolności. 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2014, godz. 15:59 - Marta Ordon