KAZUSY

  1. Strony w umowie o sprzedaż pojazdu osobowego marki Opel zastrzegły karę umowną na wypadek niezapłacenia ceny sprzedaży samochodu w wysokości 5.000 złotych. Jan K. - kupujący – do dnia 3 grudnia 2017 roku powinien zapłacić za samochód 10.000 złotych. Zapłacił dopiero 4 grudnia 2017 roku. Zenon B. - sprzedawca – zażądał dodatkowo 5.000 złotych z tytułu kary umownej. Czy zasadnie?

  2. Oliwa i Wacław zawarli umowę o remont łazienki o wartości 20.000 złotych. Remont miał być skończony do dnia 31 marca 2018 roku. W razie opóźnienia w oddaniu łazienki Wacław (wykonawca) miał zapłacić na rzecz Oliwii 50.000 złotych. Wacław ukończył remont 5 kwietnia 2018 roku tylko z tego powodu, że przez 5 dni oczekiwał na dostawę baterii umywalkowych i prysznicowych. W dniu 6 kwietnia 2018 roku Oliwia odmówiła zapłaty wynagrodzenia i dodatkowo zażądała 50.000 złotych kary umownej. Wacław zapowiedział, że „odda” sprawę do sądu, podnosząc że Oliwa nie poniosła żadnej szkody z powodu opóźnienia, a poza tym kara umowna jest wygórowana. Oceń stan prawny. Jakie są przesłanki dochodzenia kary umownej?

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2018, godz. 18:49 - Piotr Kędzierski