Staż naukowy dr. hab. Piotra Zakrzewskiego, prof. KUL, na Wydziale Prawa Państwowego Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego, Ukraina, maj 2017 r.

 

----------------------------

 

 

 

FORUM SPÓŁDZIELCZE 2017

 

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Spółdzielczości

 

 

Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców, II Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Forum odbyło się 7 czerwca 2017 r. w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przy ul. Radziszewskiego 7

 

Prowadząca Forum: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Popik, Prodziekan Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

 

 

 ---------------------------------

  

 

  

 

Książka Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe (Lublin 2017) nawiązuje do celów, które przyświecały konferencji Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego. Konferencja odbyła się 25 kwietnia 2013 r., na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod honorowym patronatem JM ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL, we współpracy z Krajową Radą Notarialną.

 

Książka jest podzielona na cztery części. Pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych prawa spółdzielczego, druga - banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i nadzoru finansowego, trzecia – spółdzielni mieszkaniowych, czwarta – spółdzielni socjalnych. Autorami są pracownicy naukowi, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, a także przedstawiciele samorządu spółdzielczego.

 

  

 -----------------------------------

 

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA

 

PODSTAWOWE KONSTRUKCJE I TENDENCJE ROZWOJOWE PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO

 

 

 

LUBLIN, 25 KWIETNIA 2013 r.

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

 

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI: KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO, II KATEDRA PRAWA CYWILNEGO

 

 

 

Konferencja, organizowana pod honorowym patronatem JM ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL, we współpracy z Krajową Radą Notarialną, stała się forum pogłębionej dyskusji naukowej na temat podstawowych konstrukcji prawa spółdzielczego, a także stanowiła okazję do wymiany poglądów przedstawicieli nauki prawa, orzecznictwa, legislatywy i organizacji spółdzielczych. W efekcie konferencja ta była pierwszym w ciągu ostatnich lat tej rangi przedsięwzięciem, dotyczącym całościowo ujętej problematyki prawa spółdzielczego.
 

 

 

KONFERENCJĘ PRZYGOTOWALI

 

dr hab Andrzej Herbet, prof. KUL

dr hab Piotr Zakrzewski, prof. KUL

dr Andrzej Rąpała 

dr Paweł Zdanikowski 

mgr Michał Hałasa

 

 

Partner Strategiczny 

KRAJOWA RADA NOTARIALNA 

 

Patronat Medialny

REJENT

 

 

Sponsorzy:

SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. Z. CHMIELEWSKIEGO 

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W LUBLINIE

 

 

 

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2019, godz. 19:36 - Paweł Bucoń