Prof. KUL, dr hab. Piotr Zakrzewski

1. Współpraca międzynarodowa “Cooperatives in Development – People-centred Businesses in Action”, contract DCI-NSA/2015/371-375 between the International Co-operative Alliance and the European Commission. Questionnaire for the legal framework analysis within the ICA-EU Partnership, 08.2020 r.

2. Organizacja konferencji wspólnie z Krajową Radą Spółdzielczą pt. „Stulecie uchwalenia ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość prawa  spółdzielczego”, 5.11.2021 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

3. Referat "O członkostwie i zasadzie swobody korporacyjnej" na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 22-23 września 2022 r., "O członkostwie i zasadzie swobody korporacyjnej"

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2022, godz. 20:30 - Paweł Bucoń