Pracownicy:

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL - Kierownik Katedry

dr Aneta Biały - adiunkt

dr Paweł Bucoń - adiunkt

dr Paweł Widerski - asystent

mgr Olga Nowak-Dziwina - asystent

 

Doktoranci:

mgr Joanna Iwanicka

 

 

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 09:43 - Paweł Bucoń