Kandydaci w wyborach w Instytucie Psychologii na kadencję 2024-2028:1. na przedstawiciela dyscypliny psychologia do Senatu KUL:

- ks. dr hab. Paweł Brudek

- prof. dr hab. Iwona Niewiadomska2. na przedstawiciela dyscypliny psychologia do Rady Szkoły Doktorskiej:

- dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL

- dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL3. na członka komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

- dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ

 

Więcej informacji na stronie konferencji: https://konferencja.ptpp.org.pl/ 

KONFERENCJA BLIŻEJ EMOCJI

 

Szanowni Państwo,

 

Katedra Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w IX edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bliżej Emocji. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 maja 2024 roku w Sali CTW-113.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładach i sesjach referatowych.

Więcej informacji na plakacie.

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji

WYKŁADY OTWARTE UMYSŁ W SIECI

04.04.2024

Aktualia 2024

AKTUALIA 2024 UKSZTAŁTOWANI PRZEZ DOŚWIADCZENIA

NOMINACJA PROFESORSKA DLA DR HAB. IWONY NIEWIADOMSKIEJ

 

Z radością informujemy, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 18 marca 2024 r. nadał dr hab. Iwonie Niewiadomskiej, prof. KUL tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

KONFERENCJA MÓZG W CZASIE

 
Studenckie Koło Neuronauk zaprasza na konferencję z okazji obchodów Dnia Mózgu: Mózg w czasie
Poniższy opis pochodzi z wydarzenia utworzonego na Facebooku przez Studenckie Koło Neuronauk:
 
Studenckie Koło Neuronauk to organizacja działająca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jej celem jest popularyzacja wiedzy o ludzkim mózgu, promowanie neuronauk, wspieranie badań naukowych, tworzenie platformy wymiany i zdobywania wiedzy oraz organizowanie wydarzeń tematycznych blisko związanych z zagadnieniami badań układu nerwowego. Jednym z takich wydarzeń będzie konferencja naukowa organizowana w dniach 19-20 marca 2024.
Chcąc szerzyć wiedzę o niezbędnym, a często, przez swoją oczywistość zapomnianym elemencie ludzkiego obcowania z rzeczywistością, zdecydowaliśmy się, aby konferencji przewodziło zagadnienie czasu, a szczególnie jego związku z jednym z najważniejszych dla nas organów - mózgiem. Zwracając uwagę na bieg wydarzeń, pęd codzienności i potrzebę uświadomienia wpływu czasu na mózg, a także pragnąc wspierać rozwój geniusza ludzkiego organizmu tematem wydarzenia został “Mózg w czasie”.

Marzec to szczególny miesiąc, gdyż właśnie wtedy, na całym świecie obchodzone są dni mózgu, w związku z tym, jako organizacja zajmująca się tematami neuronauk podjęliśmy się zorganizowania konferencji, która pozwoli nam na celebrację tego wyjątkowego dnia. Naszym zadaniem jest pokazać jak czas wpływa na zmiany, rozwój i degenerację mózgu oraz jak mózg przekształca nasze postrzeganie czasu. Żyjąc w czasie zapominamy jak upływ minut, godzin i dni zmienia nasz mózg oraz jak ważne jest, żeby dbać o jego funkcjonowanie.
Konferencja ma na celu poruszyć wątki: neurorozwojowej sekwencji czasu odpowiadając na pytanie: “Jak rozwijający się mózg ulega zmianom w określonych momentach życia?”; Neurodegeneracyjnych wyzwań czasu rozważając, w jaki sposób procesy starzenia wpływają na funkcjonowanie i zdrowie mózgu, oraz wątki neuroplastyczności, które zwracają naszą uwagę na kontekst zmian oraz adaptacji do naszego środowiska.
 
Dołącz do nas na social mediach, aby śledzić nasze dotychczasowe poczynania i być na bieżąco!
Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu Lublin Akademicki.

NAGRODY IM. KS. PROF. ZDZISŁAWA CHLEWIŃSKIEGO

 

Z przyjemnością informujemy, że laureatami nagrody im. ks. prof. Zdzisława Chlewińskiego za znaczące osiągnięcie publikacyjne w obiegu międzynarodowym zostali:

 

 • dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL

Latinjak, A. T., Morin, A., Brinthaupt, T. M., Hardy, J., Hatzigeorgiadis, A., Kendall, P. C., Neck, Ch., Oliver, E. J., Puchalska-Wasyl, M. M., Tovares, A. V., & Winsler, A. (2023). Self-talk: An interdisciplinary review and transdisciplinary model. Review of General Psychology.

 

 • dr Rafał Bartczuk, dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

Costes, J.-M., Kairouz, S., Fiedler, I., Bartczuk, R. P., Lelonek-Kuleta, B., Minutillo, A., & Notari, L. (2023). Online gambling practices and related problems in five European countries: Findings from the Electronic Gam(bl)ing Multinational Empirical Survey (E-GAMES) project. Journal of Gambling Studies.

 

 • dr Paweł Fortuna

Fortuna, P. (2023). Positive cyberpsychology as a field of study of the well-being of people interacting with and via technology. Frontiers in Psychology, 14:1053482

KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Mamy przyjemność poinformować, że Pani dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

 

 

 

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/konsultanci-wojewodzcy/wykaz-konsultantow-wojewodzkich.html

 

Serdecznie gratulujemy!

V KONFERENCJA PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ W LUBLINIE

 

Szanowni Państwo,


Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej i Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II zapraszają do udziału w V Konferencji Psychologii Pozytywnej.
 
Wydarzenie organizowane jest w dniach: 17-18.05.2024 roku w Lublinie.

Konferencja będzie wyjątkową okazją do podzielenia się najnowszymi osiągnięciami naukowymi w obszarze psychologii pozytywnej oraz przedstawienia skutecznych działań wykorzystania tej wiedzy w praktyce psychologicznej. Serdecznie zapraszamy badaczy i praktyków, których zainteresowania wpisują się w naukowe cele pozytywnego nurtu psychologii do czynnego lub biernego udziału w Konferencji.
 
Gośćmi specjalnymi Wydarzenia będą:

 • Prof. Carol Ryff (Stany Zjednoczone) „Refleksje po 30 latach studiowania dobrostanu: kluczowe postępy i potrzebne kierunki na przyszłość”
 • dr Itai Ivtzan (Izrael) „Psychologia pozytywna drugiej fali: przyjęcie ciemnej strony życia”
 • prof. Jolanta Burke (Irlandia) „Pozytywne interwencje psychologiczne: mechanizmy, ograniczenia i sposoby”

 

Szczegóły dotyczące konferencji można odnaleźć pod adresem: https://konferencja.ptpp.org.pl/
Zgłoszenia czynnego udziału (zgłoszenia abstraktów referatów, warsztatów i plakatów) przyjmujemy do 23 lutego 2024r.
 
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.


Z wyrazami szacunku,
dr Anna Werner-Maliszewska
Komitet Organizacyjny Konferencji

email: konferencja@ptpp.org.pl

06.02.2024

Aktualia 2024

AKTUALIA 2024

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Studentów Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na XXX Ogólnopolską Konferencję Aktualności
Psychologicznych Aktualia 2024 "Ukształtowani przez doświadczenia”, które odbędzie się w dniach 15 - 19 kwietnia 2024 r. na KUL.

Serdecznie zachęcamy zarówno do biernego, jak i czynnego udziału w tym wydarzeniu poprzez zapisy do sesji studencko-doktoranckiej i sesji posterowej, które odbędą się w dniu 17 kwietnia 2024 r. W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w sesjach, prosimy Państwa o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/QZbkficJmKTQvdpg7. Termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień sesji studencko-doktoranckiej mija 17.03.2024 r. o godzinie
23:59. Po wyniku weryfikacji abstraktów przez komisję i zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do wystąpienia zostaną Państwo poinformowani do 01.04.2024 r. drogą mailową. O zakwalifikowaniu decyduje wartość
merytoryczna. 

Przewidywany czas jednego wystąpienia to 20 minut. Udział w konferencji (czynny i bierny) jest bezpłatny. 

Regulamin: https://docs.google.com/document/d/1j8PewBFsX6-bDRAejN2Akh92PdltSK5-/edit?usp=sharing&ouid=102127888872559317357&rtpof=true&sd=true

kontakt: aktualiakonferencja@gmail.com; knsp.kul@gmail.com lub przez wiadomość prywatną na https://www.facebook.com/kulknsp

Serdecznie zapraszamy do czynnego jak i biernego uczestnictwa w Konferencji Aktualia 2024!

Zarząd Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL

SUKCES STUDENCKIEGO KOŁA NEURONAUK

Projekt Studenckiego Koła Neuronauk KUL znalazł się wśród jedenastu nagrodzonych inicjatyw w IV edycji Konkursu Lublin Akademicki. W ramach nagrody Koło otrzyma dofinansowanie na organizację Konferencji z okazji światowego dnia mózgu – Mózg w czasie. Konferencja ma na celu popularyzację wiedzy o ludzkim mózgu, promowanie neuronauk oraz stworzenie platformy do dzielenia się wiedzą między doświadczonymi specjalistami a młodymi naukowcami. Najbliższa edycja konferencji dotyczy tego w jaki sposób mózg się rozwija, starzeje oraz zmienia. Szczegóły dotyczące wyników konkursu dostępne są na oficjalnym portalu miasta Lublin oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

 

Serdecznie Gratulujemy!

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30  marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie  z dnia 13 czerwca 2017r w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz.U. 2022, poz. 342 ) została wprowadzona nowa dziedzina, w której można uzyskać tytuł specjalisty –  psychoterapia uzależnień.

W dniu 06 grudnia 2023 r. w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi odbył się Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień, który składał się z części teoretycznej i praktycznej.

 

Miło nam poinformować, że w egzaminie tym uczestniczyli pracownicy Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL:


dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
dr Joanna Chwaszcz
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

zdając obie części egzaminu i uzyskując tytuł Specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Osoba mająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień jest przygotowana do prowadzenia psychoterapii osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów. Osoby takie mogą także przeprowadzać diagnozę problemową oraz prowadzić psychoterapię indywidualną oraz grupową.
Dzięki wprowadzeniu nowej specjalizacji system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która udzielać będzie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych (https://www.cmkp.edu.pl/aktualnosci/jest-gotowy-program-nowej-specjalizacji-psychoterapii-uzaleznien).

Nabyte kwalifikacje pracowników Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej znacząco przyczynią się do podniesienia jakości zajęć tematycznych na kierunku psychologia oraz do rozwoju specjalizacji z psychoterapii uzależnień na KUL https://kandydat.kul.pl/wazne-aktualnosci/specjalizacja-z-psychoterapii-uzaleznien/

 

KONFERENCJA NT. WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ)

W imieniu organizatorów uprzejmie zapraszamy do udziału w KONFERENCJI Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) elementem współczesnej rehabilitacji kompleksowej - refleksja ich uczestników i ekspertów, która odbędzie się w dniu 10.11.2023 roku, w sali teatralnej (budynek CTW), KUL, Al. Racławickie 14, Lublin.

Celem konferencji jest ukazanie znaczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w rozwoju osobistym oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej ich uczestników. Pragniemy, aby to wydarzenie stało się platformą do „spotkania się” opinii i głosów dwóch grup bardzo zainteresowanych działalnością WTZ, czyli ich uczestników i ekspertów (badaczy, praktyków, finansujących i nadzorujących działalność WTZ, rodzin/opiekunów prawnych). Ufamy, że realizacja tego zadania w modelu partycypacyjnym, zaangażowanie wszystkich interesariuszy umożliwi osiągnięcie tego celu.

Szczegółowy program na stronie: http://teatroterapia.lublin.pl/archiwa/3161

KONFERENCJA PROCARE

W dniu 17 listopada 2023 w ramach projektu „Preventing and Managing the Burnout Syndrome in the field of Professional Caregiving” (PROCARE), programu Erasmus +  odbędzie się konferencja współorganizowana przez pracowników Instytutu Psychologii. 

 

Celem samego projektu było opracowanie materiałów szkoleniowych i szkolenia dla managerów ośrodków opieki długoterminowej na rzecz zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym wśród pracowników. Więcej o projekcie znajduje się na oficjalnej stronie projektu https://www.procareproject.eu/about/

 

Projekt jest realizowany w międzynarodowym partnerstwie:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lider konsorcjum

European Ageing Network (Czechy)

EDUFORMA (Włochy)

Centrum MEMORY (Słowacja)

DEKAPLUS (Cypr)

IASIS NGO (Grecja)

 

Konferencja odbędzie się w dniu 17 listopada 2023r. w sali CTW 114 KUL, a udział w niej jest bezpłatny.

PODCAST KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PSYCHOLOGII KUL

 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania podcastów realizowanych przez naszych studentów działających w Kole Naukowym Studentów Psychologii KUL. Podcasty są dostępne na Spotify i Apple Podcasts.

ODNOWIENIE DOKTORATU PROF. ADAMA BIELI

KONFERENCJA AKTUALIA 2023

 

Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL zaprasza do udziału w konferencji pt.: ,,Nic co ludzkie nie jest nam obce", która odbędzie się w dn. 27-29 marca (poniedziałek-środa) 2023 r. w auli Ctw-408. Rozpoczęcie
wydarzenia o godz. 10:30. W czwartek 30 marca o godz. 17:30 odbędzie się także legendarna Gala Freudów, część artystyczna konferencji, podczas której będzie miało miejsce wręczenie nagród osobom, które sprawiły, że
czas spędzony na studiowaniu był o wiele lepszy.


Serdecznie zapraszamy!

 

KONFERENCJA NEURORÓŻNORODNOŚĆ

 

Studenckie Koło Neuronauk KUL zaprasza na konferencję Neuroróżnorodność organizowaną w ramach Europejskiego Dnia Mózgu 2023. Termin neuroróżnorodność (z ang. neurodivergent) używany jest w odniesieniu do różnych cech ludzkiego mózgu. Samo pojęcie dotyczy różnorodnych sposobów rozumowania, odbierania świata i wynikających z nich zachowań. Neuroróżnorodność dotyczy nie tylko szeroko rozumianej niepełnosprawności, ale opisuje ona każdego z nas, z naszymi zachowaniami, przystosowaniami, czy wrażliwością na otaczający nas świat.

 

DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA KUL

 

Z inicjatywy dr Małgorzaty Łysiak oraz studentów IV i III roku psychologii KUL, w dniach 8 – 10 marca 2023 r., odbędą się „Dni Zdrowia Psychicznego” realizowane w ramach projektu Uniservitate. Uczestnikami warsztatów oraz panelu Q&A będą uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach, z którym Instytut Psychologii współpracuje już od roku. W trakcie „Dni Zdrowia Psychicznego” odbędą się warsztaty oraz sesja pytań i odpowiedzi (Q&A), w trakcie których uczestnicy będą poszerzać swoją wiedzę o interesujące ich tematy psychologiczne oraz nabywać praktyczne umiejętności dotyczące radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem. Pula pytań do sesji Q&A, na które będą odpowiadać studenci, została zaproponowana przez uczniów I LO w Puławach. Spotkanie studentów psychologii z młodzieżą jest kontynuacją projektu, którego ideą jest wdrażanie service-learning jako metody dydaktycznej w KUL.

 

 

Fotografie zmieszczone poniżej zostały wykonane podczas poprzedniej edycji warsztatów.

15.02.2023

Dni Otwarte WNS

DNI OTWARTE WNS

NAGRODA W KONKURSIE PFRON ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ

 

Miło nam poinformować, że dr Agnieszka Czusz-Sudoł, nasza absolwentka studiów doktoranckich, zajęła III miejsce w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON ,,Otwarte Drzwi” za swoją rozprawę doktorską w kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa. Nagrodzona rozprawa: Funkcjonowanie moralne osób z niepełnosprawnością intelektualną: empiryczna weryfikacja czterokomponentowego modelu moralności Jamesa Resta została napisana pod kierownictwem dr. hab. Wojciecha Otrębskiego, prof. KUL. Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu na stronie PFRON.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

DR BERNADETA LELONEK-KULETA: PUŁAPKI CYBERŚWIATA

 

"Świat internetowy coraz trudniej utożsamiać z tzw. nowymi technologiami ze względu na jego ogromną już obecnie powszechność. Coś, co jeszcze kilkanaście lat temu było stosunkowo nowe, dziś stanowi naturalną rzeczywistość większości ludzi. Obok niezliczonych korzyści, jakie niesie ze sobą Internet, pewne jego elementy mogą być dla ludzi potencjalnie szkodliwe. Jako terapeutę uzależnień interesuje mnie szczególnie potencjał uzależniający cyfrowego świata." Cały artykuł jest dostępny w Przeglądzie Uniwersyteckim.

 

DR PAWEŁ FORTUNA: NIE BÓJMY SIĘ CYFROWYCH TECHNOLOGII

 

"Żyjemy w czasach, w których wszyscy jesteśmy zanurzeni w technologii cyfrowej; ze sztucznej inteligencji korzystamy już niemal każdego dnia uczestnicząc w eksperymencie, którego stawką jest jakość naszego życia – mówi w wywiadzie dla Przeglądu Uniwersyteckiego dr Paweł Fortuna – naukowiec i nauczyciel akademicki z Katedry Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii KUL. Nie bójmy się jednak, ponieważ nauka, w tym cyberpsychologia pozytywna, która rodzi się na naszej uczelni, może nam pomóc zaadaptować się do życia w XXI wieku – dodaje." Cały wywiad jest dostępny w Przeglądzie Uniwersyteckim oraz na stronie aktualności KUL.

 

PROF. STANISŁAWA STEUDEN: ŻYCIE – DIALOG Z TYM, CO TRUDNE

 

Transkrypcja wywiadu jest dostępna w Przeglądzie Uniwersyteckim oraz na stronie aktualności KUL.

 

WEWNĘTRZNY KONKURS GRANTOWY

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Psychologii ogłasza wewnętrzny konkurs grantowy na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie) oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL.

Rezultatami projektów mogą być:

 • wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MEiN lub
 • monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MEiN lub
 • rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MEiN lub
 • redakcja monografii z poziomu II.

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 70 pkt dla minimum 1 rezultatu liczonych do ewaluacji dla dyscypliny.

Okres realizacji grantów zgodnie z regulaminem (regulamin_2023) wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

Dopuszcza się możliwość przyznania nowego grantu osobie, która jest w trakcie realizacji grantu a do jego zakończenia zostało nie więcej niż 3 miesiące, pod warunkiem uwiarygodnienia osiągnięcia zakładanych rezultatów zadeklarowanych w poprzednim grancie (np. przedstawienie informacji o złożeniu artykułu do druku lub przedstawienie pdf przygotowywanej monografii).

Formularz  wniosku grantowego (formularz_wniosku_grantowego) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: malgorzata.bak@kul.lublin.pl oraz papierowej (pokój C-340).

W załączeniu przekazuję Państwu wytyczne dotyczące opisu merytorycznego projektu badawczego (maksymalna objętość projektu merytorycznego może wynosić 4 strony znormalizowanego tekstu - 7200 znaków).

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 20.02.2023 r.

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

PROJEKT S. PROF. B. ZARZYCKIEJ FINANSOWANY PRZEZ MEiN

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo

 

Miło nam poinformować o realizowanym przez s. prof. Beatę Zarzycką  projekcie pt.: "Upowszechnienie w języku polskim i angielskim książki: Zmagania religijne. Uwarunkowania i funkcje."

Projekt finansowany jest z programu "Doskonała Nauka" Ministerstwa Edukacji i Nauki. Okres realizacji grantu: 17.12.2021-16.11.2023.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

ROZMOWA DARIUSZA BUGALSKIEGO Z PROF. PIOTREM OLESIEM

PROF. MARIOLA ŁAGUNA CZŁONKIEM RADY NCN

Miło nam poinformować, że Pani Prof. dr hab. Mariola Łaguna została powołana w skład Rady Narodowego Centrum Nauki. Kandydatura Prof. Łaguny została zgłoszona przez KUL przy poparciu Komitetu Psychologii PAN.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

KONFERENCJA: MISTRZOWIE PSYCHOLOGII O GODNOŚCI CZŁOWIEKA

07 października 2022 roku odbyła się konferencja pt.: Mistrzowie psychologii o godności człowieka - spotkanie pokoleń. Organizatorem wydarzenia byli Pracownicy i Doktorantki Katedry Psychologii Klinicznej KUL. Konferencja składała się z trzech części. W części I głos w sprawie godności zabrali Mistrzowie – znakomici Profesorowie psychologii: prof. dr hab. Roman Ossowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) dr hab. Bernardetta Izydorczyk, prof. UJ), dr hab. Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski), Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Gościem honorowym konferencji była Pani prof. dr hab. Stanisława Steuden, która wygłosiła wykład o trudzie dojrzewania do poczucia godności. W części II głos zabrali Młodzi – studenci i doktoranci z Instytutu Psychologii KUL JPII, którzy w sesji plakatowej zaprezentowali przygotowane przez siebie plakaty o problematyce godności, a w dyskusji panelowej, prowadzonej przez prof. dr hab. Mariolę Łagunę (KUL JPII), zadawali Mistrzom pytania, dotyczące różnych aspektów godności człowieka. Na konferencji obecni znakomici goście z innych ośrodków naukowych: prof. dr hab. Bogdan Zawadzki (Uniwersytet Warszawski), dr Agnieszka Popiel (UW), dr hab. Konrad Janowski (Rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej), prof. dr hab. Mariola Bidzan (Uniwersytet Gdański). Liczną reprezentację stanowili również studenci oraz absolwenci Instytutu Psychologii KUL. Nie zabrakło także przedstawicieli władz uczelni: Siostra Rektor dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL; Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL; Dyrektor Instytutu Psychologii KUL dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL. Na koniec konferencji została wręczona Pani Profesor Stanisławie Steuden dedykowana Jej Księga Pamiątkowa jako wyraz wdzięczności za całokształt Jej pracy naukowo-dydaktycznej. Fotografie z wydarzenia dostępne są tutaj.

IMG_4591

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PSYCHOLOGII

 

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 dn. 16 października 2022 r. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL otrzymała Złoty Krzyż Zasługi - za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki.

Laur Uniwersytecki – nagrodę im. Ks. Idziego Radziszewskiego dla nauczycieli akademickich KUL za wybitne osiągnięcia naukowe”, nagrodę I stopnia otrzymała dr hab. Magdalena Szubielska - za publikacje w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych oraz granty badawcze, które wyróżniają się przełomowymi wynikami. Pani profesor Magdalena Szubielska została również uhonorowana za uzyskaną ocenę pozytywną z wyróżnieniem otrzymaną podczas okresowej oceny nauczycieli.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

8231_123078

8231_123095

KSIĄŻKA POŚWIĘCONA PROF. LESZKOWI SZEWCZYKOWI

20220930_123954

Ukazała się książka, poświęcona pamięci Profesora Leszka Szewczyka: "Konteksty psychosomatyki i psychologii klinicznej w biegu życia. Pamięci Profesora Leszka Szewczyka", pod redakcją Agnieszki Kulik i Elżbiety Talik.

Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza część pracy prezentuje Osobę i dzieło Pana Profesora Leszka Szewczyka. Druga część publikacji zawiera artykuły empiryczne i teoretyczne z obszaru psychologii klinicznej i psychosomatyki, czyli dziedzin, które interesowały śp. Profesora. Są to prace traktujące o problemach dzieci i młodzieży, tj. stres szkolny, zachowania zdrowotne, zaburzenia tikowe, problematyczne korzystanie ze smartfonu, oraz osób dorosłych doświadczających skutków wtórnej ekspozycji na traumę, a także teoretyczne analizy odnoszące się do percepcji osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, zagadnień lęku związanego z chorobą i procedurami medycznymi oraz wsparcia dziecka w chorobie i zjawiska martwienia się.

 

KONFERENCJA PROGRAMU UNISERVITATE

1663831009404

 

W dniach 20-22.09.2022 międzywydziałowy zespół ds. Service Learning uczestniczył w międzynarodowej konferencji programu Uniservitate: "Transformation CAMPus: committed, future-oriented, individual". Na sesji posterowej, studenci naszego Instytutu: Julia Gołąbek, Anna Jankowska, Małgorzata Skrzek - Wielmowiec i Hubert Godziewski zaprezentowali wyniki pracy semestralnej całego zespołu (34 studentów) w ramach zajęć prowadzonych przez dr Małgorzatę Łysiak metodą Service - Learning. Projekt był realizowany we współpracy z I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach, w którym studenci prowadzili zajęcia z młodzieżą, w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego, a jednocześnie nabywając umiejętności z kontaktu psychologicznego. 
Wystąpienie studentów zostało przyjęte z ogromnym entuzjazmem przez odbiorców konferencji :)

 

GRANT PANI PROFESOR IWONY NIEWIADOMSKIEJ

 

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że Pani prof. Iwona Niewiadomska wraz z zespołem uzyskała grant badawczy pt. "Badanie dobrostanu osób, w tym w szczególności matek i dzieci przebywających na terenie Polski na skutek działań wojennych na Ukrainie" dofinansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w kwocie 184 tys. zł.

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13363993

33rd EEGLAB WORKSHOP LUBLIN 2022

W dniach 12-16 września 2022 gościmy na KULu twórców i naukowców rozwijających EEGlab - narzędzie pozwalające na analizę sygnału EEG oraz prowadzenie badań naukowych dotyczących funkcjonowania ludzkiego mózgu. Swartz Center for Computational Neuroscience i University of California San Diego przy współpracy naukowej z Katedrą Psychologii Eksperymentalnej organizują w Lublinie 33. edycję cyklicznych warsztatów, w trakcie których ponad 60 uczestników z osiemnastu państw zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające posługiwać się EEGLabem w pracy naukowo-badawczej.

 

Więcej informacji na stronie warsztatów.

ARTYKUŁ O KS. PROF. ZDZISŁAWIE CHLEWIŃSKIM

chlewinski_fot-_falkowski-1

Szanowni Państwo,

 

W czasopiśmie Nauka ukazał się artykuł Profesorów Jerzego Brzezińskiego i Piotra Olesia,

poświęcony Ś.P. Ks. Profesorowi Zdzisławowi Chlewińskiemu.

Link do artykułu:

brzezinski_oles_2022_nauka_zdzislaw_chlewinski-1

 

 fot. Andrzej Falkowski


 

30 KOLOKWIA PSYCHOLOGICZNE PAN

 

Szanowni Państwo,


Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych przez Instytut Psychologii KUL wspólnie z Instytutem Psychologii UMCS 30. Kolokwiach Psychologicznych PAN, które odbędą się w dniach 9 - 11 czerwca 2022. Obrady będą miały miejsce w Instytucie Psychologii UMCS, ul. Głęboka 45.

Szczegółowy program konferencji znajduje się się na stronie:
http://30kolokwiapsychologicznepan.umcs.pl/index.php/program

W programie tegorocznych Kolokwiów przewidziano m.in. szereg ciekawych wykładów, sesję posterową, panel dyskusyjny poświęcony badaniom różnic indywidualnych oraz sesję specjalną przygotowaną przez uczniów Profesora Jana Strelaua.
Temat przewodni 30. Kolokwiów brzmi: „Różnice indywidualne w wyjaśnianiu funkcjonowania człowieka - Profesorowi Janowi Strelauowi pro memoria".

 

PREMIERA KSIĄŻKI PIĘKNO UMYSŁÓW

NAGRODY im. PROFESORA ZBIGNIEWA ZALESKIEGO

 

20 maja 2022 roku wręczono doktorantom nagrody im. Profesora Zbigniewa Zaleskiego za najlepsze publikacje naukowe. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się także doktoranci reprezentujący psychologię.

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

PROF. ADAM BIELA W EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS


Pan prof. dr hab. Adam Biela został członkiem European Academy of Sciences and Arts (Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych). Prof. Adam Biela, Professor Emeritus KUL, był Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL, Kierownikiem Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania oraz Profesorem w Instytucie Psychologii KUL.
Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych, zrzeszającą ponad 2000 najwybitniejszych naukowców i artystów z całej Europy, wśród nich wielu laureatów Nagrody Nobla.

 

Serdecznie gratulujemy!

NUMER SPECJALNY ANNALS OF PSYCHOLOGY

Ukazał się specjalny podwójny numer Annals of Psychology w całości poświęcony pamięci Profesora Piotra Francuza. Redaktorami numeru są dr hab. Magdalena Szubielska i dr Paweł Stróżak. Więcej informacji na stronie czasopisma.

 

LABORATORIUM KPE im. PIOTRA FRANCUZA

 

21.04.2022 odbyło się uroczyste nadanie Laboratorium Katedry Psychologii Eksperymentalnej imienia Profesora Piotra Francuza.

 

SUKCES NASZEGO STUDENTA

Miło nam poinformować, że student naszego Instytutu, Pan Mateusz Chwaszcz, otrzymał Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2021/2022.


Serdecznie gratulujemy!

WSPARCIE DLA BERNARDA FRANCUZA

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja na rzecz rozwoju - Inspirator w grudniu 2020 roku podjęła działania na rzecz syna Profesora Piotra Francuza – Bernarda Francuza. Bernard ma mózgowe porażenie dziecięce (MPD). Do codziennego życia i optymalnego funkcjonowania potrzebuje stałej opieki, systematycznej rehabilitacji oraz specjalistycznego sprzętu. Utworzone specjalne konto pozwoliło na zakup potrzebnego Bernardowi sprzętu, dzięki któremu codzienne czynności stają się prostsze: specjalnego wózka inwalidzkiego (Netti 4U CE Plus), napędu elektrycznego do wózka inwalidzkiego (E-mpulse R20), platformy jezdnej do transferu (Etac Raiser Pro), pasa zabezpieczającego (Etac raiser), specjalnego wózka inwalidzkiego (Comfort), krzesła prysznicowego (Etac Swift), miękkiej nakładki siedziska (Etac Swift).

 

Jako Instytut Psychologii KUL dziękujemy za dotychczasowe wsparcie okazane Bernardowi i prosimy wszystkie osoby, które chciałyby pomóc Rodzinie śp. Pana Profesora, o dowolne jednorazowe lub przekazywane w sposób systematyczny datki. Darowizny te zostaną przeznaczone na dalszą rehabilitację Bernarda Francuza (w tym sprzęt) oraz koszty opieki nad nim.

Dane do wpłat:

Fundacja na rzecz rozwoju – Inspirator

Nr konta 66 1600 1462 1027 8870 2000 0004

Tytuł przelewu: Zbiórka dla Bernarda

 

Bernardowi można także pomóc przekazując 1% podatku. Osoby, które chciałyby Go w ten sposób wesprzeć, prosimy o przekazywanie 1% na:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin
KRS: 0000024649
NIP: 9462143307
REGON: 430926865
Bank Pekao S.A. II Oddział w Lublinie 96124024961111001039431113

 

Cel szczegółowy: Darowizna dla Bernarda Francuza

NAGRODA MEiN DLA PANI PROF. STANISŁAWY STEUDEN

 

Szanowni Państwo,

 

Z radością informujemy o przyznaniu Pani prof. dr hab. Stanisławie Steuden nagrody Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku.

Wręczenie nagrody odbyło się

19 lutego w Warszawie podczas Gali z okazji Dnia Nauki Polskiej.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

MONOGRAFIA DR KAROLINY KRZYSZTOFIK

Szanowni Państwo,
 
Miło nam poinformować o nowej monografii autorstwa Pani dr Karoliny Krzysztofik pt. "Reaktywność sensoryczna i teoria umysłu. Zróżnicowane uwarunkowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu"

 
link do publikacji:

https://cedewu.pl/Reaktywnosc-sensoryczna-i-teoria-umyslu-Zroznicowane-uwarunkowania-nasilenia-poszczegolnych-symptomow-zaburzen-ze-spektrum-auty-p3101

 

DEBATA MISTRZÓW PSYCHOLOGII

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia "Debaty Mistrzów Psychologii", która odbyła się 18 listopada w PWN.
Jest to rozmowa Profesorów Piotra Olesia, Jerzego Brzezińskiego i Dariusza Dolińskiego wokół książki "O psychologii i psychologach. Między uniwersytetem a praktyką społeczną", moderowana przez Dariusza Bugalskiego.

 

 

MONOGRAFIA O PSYCHOLOGII I PSYCHOLOGACH

o_psychologii_i_psychologach

Miło nam poinformować o nowej książce Pana Profesora Piotra Olesia, napisanej we współautorstwie z Profesorem Jerzym Brzezińskim – „O psychologii i psychologach. Między uniwersytetem a praktyką społeczną”, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN.

Jest to książka bardzo ważna dla całego środowiska polskich psychologów – tak badaczy jak i praktyków. Serdecznie polecamy i zachęcamy do lektury.

 

 

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego:

Mam nadzieję, że po książkę tę zechcą sięgnąć psychologowie (zarówno akademiccy, jak i praktycy) oraz studenci psychologii. Jest to bowiem książka ważna, mądra i bardzo potrzebna. W dodatku napisana jest żywym, przystępnym językiem. Autorzy wyrażają swoje poglądy jasno i jednoznacznie.

 

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Stanisławy Steuden:

Autorzy podjęli się zadania ambitnego, którego istotą jest poszukiwanie powiązań między teorią i praktyką psychologiczną. Zamysł jej napisania wynika z długoletniego doświadczenia Autorów jako nauczycieli akademickich, inicjatorów integracji środowiska akademickiego psychologów w Polsce i dyskursu naukowego dotyczącego standardów kształcenia. Odwoływanie się Autorów do korzeni filozoficznych i antropologii stanowi o tym, że troska o wysokie standardy kształcenia na poziomie akademickim wynika przede wszystkim z tego, że centralnym i ostatecznym punktem odniesienia jest Człowiek.

 

 

 

MONOGRAFIA DR SYLWII GWIAZDOWSKIEJ-STAŃCZAK

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować o nowej monografii autorstwa Pani dr Sylwii Gwiazdowskiej-Stańczak pt. "Zaangażowanie w naukę i klimat w szkole"

 

link do publikacji:

https://ksiegarnia.difin.pl/zaangazowanie-w-nauke-i-klimat-w-szkole

 

Nasi pracownicy otrzymali granty finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Agata Błachnio pt. „Związek problematycznego korzystania z telefonów komórkowych i zmęczenia. Rola społecznego jet lagu, kontaktów społecznych i czasu przed ekranem. Badania dzienniczkowe"

Aneta Przepiórka pt. „Problematyczne korzystanie z portali społecznościowych a poziom osiągnięć w nauce w kontekście cyberdryfowania: moderacyjna rola wytrwałości i samoskuteczności".

 

Gratulujemy!

 

W Rocznikach Psychologicznych ukazał się artykuł na temat śp. Prof. Piotra Francuza, którego autorami są dr Agnieszka Fudali-Czyż i dr Przemysław Tużnik.

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rpsych/article/view/15007

 

 

Miło nam poinformować, że w  ramach konkursu im. prof. Josepha B. Sidowskiego za opublikowanie w 2020 r. artykułów w czasopismach figurujących na liście Journal Citation Index (JCI) uhonorowani zostali następujący pracownicy oraz doktoranci Instytutu Psychologii:

dr Paweł Augustynowicz, dr Rafał Bartczuk, dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL, ks. dr Paweł Brudek, dr Elżbieta Chmielnicka- Kuter, dr Joanna Chwaszcz, dr Andrzej Cudo, dr Agnieszka Fudali-Czyż, dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL, dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL, dr hab. Tomasz Jankowski, dr Tomasz Korulczyk, dr Paweł Kot, dr Dorota Kuncewicz, dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL, dr Bernadeta Lelonek-Kuleta, prof. dr hab. Mariola Łaguna, mgr Zofia Mazur (doktorantka 4 rok), mgr Agnieszka Orłowska( doktorantka 5 rok), mgr Michał Kędra (doktorant Szkoła Doktorska), dr Małgorzata Łysiak, dr Piotr Mamcarz, dr hab. Dorota Mącik, dr Emilia Mielniczuk, dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, prof. dr hab. Piotr Oleś, dr Łukasz Nikel, mgr Dominika Polak, dr hab. Wojciech Otrębski, prof KUL, mgr Agnieszka Sudoł (doktorantka), dr Agata Poręba – Chabros, dr Aneta Przepiórka, dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL, dr Wiktor Razmus, prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Magdalena Szubielska, dr Elżbieta Talik, dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL, dr Małgorzata Torój, dr Michał Wiechetek, dr Emilia Zabielska-Mendyk, mgr Natalia Kopiś-Posiej (doktorantka), dr Dariusz Zapała, s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

 

Serdecznie gratulujemy!

W Przeglądzie Uniwersyteckim Rok XXXIII • styczeń-luty 2021 • Nr 1 (189) ukazał się artykuł o śp. Prof. Piotrze Francuzie napisany przez dr Emilię Zabielską-Mendyk.

przeg_XXXIII_nr_1_189_www

 

prof._l._szewczyk

Tekst poświęcony śp. Prof. Leszkowi Szewczykowi autorstwa Pani prof. Agnieszki Kulik i Pani dr Elżbiety Talik:

 

prof._Leszek_Szewczyk_notatka-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz z ostatniego zbiorku "Rozmyślenia":

 

wiersz

Szanowni Państwo,

 

Otrzymaliśmy tekst poświęcony śp. Profesorowi Piotrowi Francuzowi, autorstwa profesorów Jerzego Brzezińskiego i Piotra Olesia, artykuł ukaże się w pierwszym numerze czasopisma "Nauka".

 

Tekst dostępny jest pod linkiem:

Piotr_Francuz_pro_memoria

 

file_1

Szanowni Państwo,

 

Pod koniec 2020 roku ukazała się monografia Pani dr Sylwii Gwiazdowskiej- Stańczak:

Gwiazdowska-Stańczak, S. i Adamski, B. (2020). Nowoczesna psychologia transportu i medycyny pracy. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

http://www.wni.com.pl/

 

 

Szanowni Państwo,
Informujemy o rozpoczęciu drugiej edycji akcji wsparcie psychologiczne oferowane przez pracowników Instytutu Psychologii KUL.
Od 30 listopada na stronie www https://wsparcie.kul.pl widnieje zaktualizowany grafik dyżurów pracowników oferujących swoją pomoc psychologiczną w formie rozmowy telefonicznej lub przez komunikator Skype.

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że praca magisterska napisana pod kierunkiem s. dr hab. Beaty Zarzyckiej, prof. KUL, autorstwa Pani Aleksandry Górczyńskiej, pt. "Stres zawodowy a konflikty między pracą a rodziną: analiza mediacyjnej funkcji dystansowania moralnego”, znalazła się wśród prac wyróżnionych w XV edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 10 grudnia 2020 r. i będzie połączone z Kongresem Consumer Finance.

https://kcf.projektekf.pl/programSerdecznie gratulujemy!

W imieniu pracowników i doktorantów Katedry Psychologii Eksperymentalnej, ale także całej społeczności akademickiej Instytutu Psychologii i Wydziału Nauk Społecznych KUL zapraszamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami o Profesorze Piotrze Francuzie, który odszedł nieoczekiwanie 14. listopada 2020 roku, poprzez wpis w księdze kondolencyjnej:

kul.pl/kondolencje_piotr_francuz

Wspomnienia, ale też zdjęcia można przesyłać także bezpośrednio na adres: wspomnienie.piotra@gmail.com

Chcemy aby pamięć o Piotrze pozostała żywa, mimo jego nagłego odejścia. Zachęcamy więc do udostępniania tej informacji, aby każdy kto miał możliwość poznać profesora Piotra Francuza miał możliwość zabrania głosu.
 

 

indeks

 

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy,
że 14 listopada 2020 roku, odszedł od nas
 
Pan Profesor Piotr Francuz
 

psycholog, wykładowca KUL,

kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej

oraz Perception & Cognition Lab i

wieloletni Dyrektor naszego Instytutu.

 
 
Łączymy się w żałobie z rodziną Zmarłego.


 

                                               Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy artykuł s. prof. Beaty Zarzyckiej i prof. Dariusza Kroka dotyczący COVID-19 i wyróżniony jako Feature Paper:

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 6 października 2020 r. wybrano przedstawiciela Instytutu Psychologii na kadencję 2020-2024:

 

 

1. przedstawiciel dyscypliny psychologia do Senatu KUL:

dr hab. Wacław Bąk

 

Serdecznie gratulujemy!

Pan dr hab. Wacław Bąk został powołany przez JM Księdza Rektora na stanowisko Dyrektora Instytutu Psychologii KUL na kadencję 2020-2024.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Kandydat w wyborach w Instytucie Psychologii na kadencję 2020-2024:

 

1. na przedstawiciela dyscypliny psychologia do Senatu KUL:

 

dr hab. Wacław Bąk

Nasi pracownicy otrzymali granty finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Agata Błachnio pt.„Rola pola elektromagnetycznego w związku między uzależnieniem od telefonów komórkowych i funkcjonowaniem emocjonalnym i aktywnością fizyczną"

Aneta Przepiórka pt. „Bycie ofiarą i agresorem. Uwarunkowania psychologiczne cyberbullyingu a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych i satysfakcja z rodziny w roli moderatorów"

 

Serdecznie gratulujemy!

x_zarzycka-tk-20200901-001

S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

 

Dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych KUL,


z dniem 1 września 2020 roku

 

została powołana na stanowisko Prorektora ds. nauki i kadr KUL na kadencję 2020 – 2024

 

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

Szanowni Państwo,Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 30 czerwca 2020 r.

wybrano przedstawicieli Instytutu Psychologii na kadencję 2020-2024:1. przedstawiciel dyscypliny psychologia do Senatu KUL:

s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL2. przedstawiciel dyscypliny psychologia do Rady Szkoły Doktorskiej:

dr hab. Wacław Bąk3. członek komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

dr hab. Dorota MącikSerdecznie gratulujemy!

Procedura doktoryzowania w dyscyplinie psychologia obowiązująca na Wydziale Nauk Społecznych KUL, pełny tekst otrzymacie Państwo po kliknięciu w poniższy link:

 

procedura_doktoryzowania

 

poMOC MŁODYCH - Akcja Studentów Psychologii KUL

Chcesz pogadać? Potrzebujesz otuchy? Masz doła? Nie masz z kim porozmawiać?
To jest akcja dla przygotowana dla Ciebie - od Studentów dla Studentów, od Młodych dla Młodych, od Studentów dla Nastolatków :)
 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii pracownicy Instytutu Psychologii KUL oferują bezpłatną pomoc psychologiczną.

 

Pomoc jest świadczona telefonicznie. Psychologowie i psychoterapeuci dyżurują w wyznaczonych godzinach od poniedziałku do soboty pod stacjonarnym numerem telefonu (81) 445 40 80.

Kontakt jest możliwy również przez Skype: nazwa użytkownika: wsparcie.kul.

 

Szczegółowe informacje i grafik dyżurów znajdują się na stronie  wsparcie.kul.pl

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o wyborze 4 pracowników Instytutu Psychologii KUL do Komitetu Psychologii PAN.

 

Prezydium Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2020-2023 reprezentuje z ramienia KUL:

Pani Prof. dr hab. Mariola Łaguna w roli Zastępcy Przewodniczącego Komitetu.

Wśród członków Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2020-2023 znajdują się również:

Prof. dr hab. Piotr Francuz, Prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś oraz Prof. dr hab. Andrzej Sękowski.

 

 

okladka_ksiazki

Przedstawiamy Państwu wydaną pod koniec 2019 r. monografię dr Barbary Cichy-Jasiochy.

Cichy-Jasiocha, B. (2019). Poczucie jakości życia artystów plastyków w okresie średniej dorosłości. Lublin: TN KUL.

Dr Wiktor Razmus otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
https://www.gov.pl/web/nauka/40-mln-dla-wybitnie-zdolnych-mlodych-naukowcow

 

Serdecznie gratulujemy!

7340_109598 Pan prof. dr hab. Piotr Francuz otrzymał nagrodę naukową im. ks. Idziego Radziszewskiego III stopnia w 2019 r. za dorobek publikacyjny, w tym współautorstwo 13 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach oraz kierowanie dwoma grantami.

 

Serdecznie gratulujemy!

11 października 2019 r. prof. Agata Błachnio wygłosiła wykład inauguracyjny na Uniwersytecie SWPS w Sopocie pt. "Nowe media. Czy jesteśmy w sieci?"

https://www.swps.pl/sopot/aktualnosci/20557-inauguracja-roku-akademickiego-2019-20-w-sopocie

Profesor Wacław Bąk  wspólnie z dr Tomaszem Jankowskim oraz Klaudią Oleksiuk (studentką V roku PWJŻ) otrzymali nagrodę za poster na XVI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Poznaniu (20-22 września 2019).

 

Szczegóły dotyczące posteru:

Bąk, W., Jankowski, T., Oleksiuk, K. (2019, wrzesień). Związek klarowności koncepcji siebie z procesami przetwarzania informacji o Ja. Badanie metodą mouse-tracking. Poster zaprezentowany na XVI Zjeździe PSPS, Poznań.

 

Gratulujemy!

Z głębokim żalem informujemy,
że 31 sierpnia 2019 roku odszedł od nas
 
Pan Profesor Zbigniew Zaleski
 
Pan Profesor był emerytowanym pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych,
pracował w Instytucie Psychologii,
w latach 1999-2005 był Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL.
 
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 6 września 2019 r. (piątek),
o godz. 09.00, w kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie

przy ul. Powązkowskiej 14,
uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po mszy św.
na Cmentarzu Stare Powązki.


 
Łączymy się w żałobie z rodziną Zmarłego.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

31 lipca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów konkursów na finansowanie projektów badawczych.

W konkursie SONATINA 3 grant otrzymał dr Andrzej Cudo z Instytutu Psychologii z projektem "Wpływ problematycznego korzystania z gier komputerowych, grania w komputerowe gry akcji i kontekstu związanego z grą na kontrole poznawczą".

W sumie do konkursu wpłynęło 190 zgłoszeń, finansowanie otrzymało 50 projektów.

 

Gratulujemy!

Konferecnja-PLAKATdruk Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Dzieci i młodzież z niepłynnością mowy w systemie edukacji, która odbędzie się w KUL, 13-14.09.2019. 
Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie https://nieplynnosc-mowy.blogspot.com/
 
Z poważaniem 
dr hab. Wojciech Otrębski, 
Przewodniczący  Komitetu Naukowego 

dyplomKatarzynaM Pani dr Katarzyna Mariańczyk ukończyła Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i otrzymała dyplom psychoterapeuty.

 

Gratulujemy!

dyplom_psychoterapia_eck Pani dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter ukończyła Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i otrzymała dyplom psychoterapeuty.

 

Gratulujemy!

dr_e._talik Pani dr Elżbieta Talik ukończyła Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i otrzymała dyplom psychoterapeuty.

 

Gratulujemy!

Artykuł prof. dr hab. Marioli Łaguny i dr. Wiktora Razmusa został uznany przez Kapitułę Konkursu "Pozytyw 2018" za najlepszy artykuł naukowy opublikowany w roku 2018:

Laguna, M., Razmus, W. (2018). When I feel my business succeeds, I flourish: Reciprocal relationships between positive orientation, work engagement, and entrepreneurial success. Journal of Happiness Studies. doi: 10.1007/s10902-018-0065-1


Gratulujemy!

Najzdolniejsi studenci z regionu otrzymali stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. W tym gronie znalazły się również studentki Psychologii KUL. Oprócz świetnych wyników w nauce wyróżniły się także inną aktywnością np.: działalnością w organizacjach studenckich, uczestnictwem w konferencjach naukowych, osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi, zaangażowaniem w wolontariat. Laureatki przez 8 miesięcy będą otrzymywały stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie. 

 

Stypendia Marszałka otrzymały: Małgorzata Broda, Aleksandra Gulip, Katarzyna Kornaga, Paula Prudaczuk, Patrycja Przytuła, Dorota Pudełko i Dominika Stachyra.

 

Serdecznie gratulujemy!

Pani prof. dr hab. Mariola Łaguna w piatek 17 maja 2019 r. otrzymała nominację profesorską od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,120,nominacje-profesorskie.html

 

Serdecznie gratulujemy!

pm_zdjecie Pan dr Piotr Mamcarz został zakwalifikowany do wyjazdu do University College London w Wielkiej Brytanii w celu odbycia wizyty studyjnej w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wizyta studyjna odbędzie się w dniach od 12 do 25 maja 2019 r.
Gratulujemy!

W dniach 08-10 kwietnia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2019 pt. „Każde pokolenie ma swój kryzys".

 

https://www.kul.pl/09-04-2019-ogolnopolska-konferencja-aktualnosci-psychologicznych-aktualia-2019,gal_17150.html

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lutego 2019 r. Kierownik Katedry Psychologii Ogólnej dr hab. Mariola Łaguna otrzymała tytuł profesora nauk społecznych.

 

28-03-2019-wreczenie-listu-gratulacyjnego-prof-marioli-lagunie-w-zw-z-uzyskaniem-tytul-profesora-nauk-spolecznych,gal_17115.html

 

Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystego wręczenia nagród pracownikom, studentom i doktorantom Instytutu Psychologii, które odbyło się 10 stycznia 2019 r.

10-01-2019-uroczystosc-wreczenia-nagrod-pracownikom-i-studentom-instytutu-psychologii-kul,gal_17023.html

Grupa studentów psychologii podczas zajęć z Psychospołecznych podstaw rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzonych przez dr Katarzynę Mariańczyk, stworzyła kalendarz inspirowany aktywnościami osób z niepełnosprawnościami pod tytułem „Wszyscy jesteśmy pasjonatami życia”.

W projekcie wzięło udział 13 osób z różnymi niepełnosprawnościami prezentujących swoje pasje. Celem projektu było przełamanie schematów oraz ukazanie, że osoby z niepełnosprawnościami również są pełne optymizmu, podejmują różnorodne aktywności i chcą czerpać z życia tyle, ile się da. Studenci pragnęli również zmotywować inne osoby do znajdowania pasji i rozwoju osobistego.

Każdy sprzedany kalendarz wspiera budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci.

Więcej informacji na temat tego projektu znajduje się na stronie Katedry Psychologii Rehabilitacji:

katedra-psychologii-rehabilitacji,1760.html

 

Praca doktorska dr Joanny Rodzeń-Krawiec pt. „Poczucie zdrowienia i umocnienia u chorych psychicznie uczestników środowiskowych form opieki” otrzymała I nagrodę w XV edycji ogólnopolskiego konkursu PFRON "Otwarte Drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone tematyce niepełnosprawności. Praca powstała na seminarium doktoranckim z psychologii rehabilitacji pod kierunkiem profesora Wojciecha Otrębskiego.

aktualnosci,art_50310.html

 

Gratulujemy!

Pan dr Wiesław Talik otrzymał certyfikat trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Gratulujemy!

ptp_ii_v2

Pan prof. dr hab. Andrzej Sękowski jako jedyny naukowiec z Polski został uhonorowany zaproszeniem do Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji XVI European Congress of Psychology (https://ecp2019.ru/, 2-5 lipca 2019, Moskwa) oraz do międzynarodowej Rady Naukowej (International Advisory Board) w ramach 32nd International Congress of Psychology (http://www.icp2020.com, 19-24 lipca 2020, Praga). Konferencje te są jednymi z najważniejszych wydarzeń naukowych w nadchodzących latach. Przyciągają naukowców z całego świata. 
Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia!

Pani dr Małgorzata Łysiak wraz z dr. hab. Wacławem Bąkiem w dniu 8 grudnia zajęli I miejsce w sesji posterowej XI Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Szkoleniowego "Nowe zjawiska w psychiatrii" w Wiśle (6-8 grudnia, 2018).

 

Łysiak,M., Bąk, W. (2018). Pomiar emocji depresyjnych w populacji nieklinicznej. Polska adaptacja kwestionariusza STDS.

 

Gratulujemy!

W setną rocznicę pierwszej inauguracji roku akademickiego - 8 grudnia 2018 r. o godzinie 15:00 w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miała miejsce promocja książki autorstwa prof. Adama Bieli pod tytułem: Idzi Radziszewski. Charyzmatyczny psycholog.

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Ksiądz Profesor Stanisław Fel, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie osoby Idziego Radziszewskiego dla całej społeczności uniwersyteckiej jako propagatora nauki psychologii na wszystkich kierunkach studiów.

W dalszej części spotkania w tematykę książki wprowadziło licznie zabranych gości wystąpienie Autora książki, Profesora Adama Bieli, pt.; „Osoba księdza profesora Idziego Radziszewskiego i jego charyzmatyczne dzieła”. Wykład zachęcił do bliższego zapoznania się z wydaną właśnie książką.

Całość spotkania poprowadził prof. Zbigniew Zaleski, który jest autorem wprowadzenia do książki.

1

Podczas inauguracji roku akademickiego 2018/19 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył pracownikom Instytutu Psychologii KUL wysokie odznaczenia państwowe. Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Pani prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katedra Psychologii Klinicznej). Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Pan dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL (Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii).

Serdecznie gratulujemy!

 

1500_lecho-003

W konkursie PRELUDIUM 15 Narodowego Centrum Nauki, w którym o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, dofinansowanie otrzymała doktorantka z Instytutu Psychologii KUL:

mgr Zofia Scholastyka Mazur "Ćwiczenie gry na instrumencie jako proces realizacji celu: Rola afektu i intencji implementacyjnych"

 

Gratulujemy!

W ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki pozytywnie ocenione zostały następujące projekty przygotowane przez pracowników Instytutu Psychologii:

 

 • Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowe (dr Wiktor Razmus)
 • Dialogowe aspekty Ja w podejściu poznawczo-behawioralnym. Wyjazd konferencyjny. (dr Małgorzata Łysiak)
 • Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne. (dr Paweł Stróżak)

Gratulujemy!

 

filmowy-cf02e5a6 Jolanta Pisarek (absolwentka psychologii KUL) oraz dr Paweł Fortuna (adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL) zostali laureatami X, jubileuszowej edycji "Nagrody Teofrasta" za najlepszą psychologiczną książkę roku (kategoria: książka popularnonaukowa). Nagroda jest przyznawana przez miesięcznik "Charaktery" na podstawie rekomendacji konsylium doktorów.

 

Gratulujemy!

okladka_ksiazki

Została opublikowana książka pod redakcją  Małgorzaty Puchalskiej-Wasyl, Piotra Olesia i Huberta Hermansa pt. „Dialogical Self: Inspirations, considerations, and research”.

puchalska-wasyl_czytelnia_ip Dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl została członkiem Editorial Board czasopisma z Listy Filadelfijskiej - Journal of Constructivist Psychology.

fa55c8bad0e242eb7986dc1135b50adb_xl Monografia "Standardy Ja. Hierarchiczny model samowiedzy", autorstwa Wacława Bąka, została nominowana do X edycji Nagrody Teofrasta w kategorii "Książki naukowe".

https://charaktery.eu/nagroda-teofrasta/ksiazki-nominowane

 

Książka została wydana przez wydawnictwo Liberi Libri na prawach open access i jej wersję elektroniczną można bezpłatnie pobrać ze strony http://liberilibri.pl/ksiazki/item/31-bak

 

Po raz drugi w Lublinie, 21-23 września 2018 odbędzie się na KUL-u XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. W programie wiele ciekawych wystąpień, a także wykłady plenarne, które w tym roku wygłoszą: prof. Rick H. Hoyle (Duke University, Durham), prof. Gian Vittorio Caprara (University of Rome, Sapienza) oraz dr hab. Oleg Gorbaniuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem:

program PSPS

 

18 września 2018

Wykaz projektów badawczych realizowanych przez pracowników Instytutu Psychologii dostępny jest pod linkiem:

instytut_psychologii_2013-2018_projekty-3_1 

Konferencja STAR 2018 zakończyła się wielkim sukcesem

 

letter_kul_22.08.18

dr_augustynowiczKUL podpisał porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w ramach, której dr Weronika Augustynowicz wygłosiła wystąpienie na gali podsumowującej kampanię "Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga!", a pracownicy Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej będą opracowywać dane dotyczące używania dopalaczy i narkotyków zebrane wśród 46 tyś. uczniów szkół średnich. Na podstawie opracowanych danych wspólnie z Komendą Wojewódzką będzie przygotowana i wydana publikacja.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Absolutorium Psychologii, które odbyło się 30 czerwca 2018 r.

Autorem zdjęć jest Pan Jarosław Dudziak.

https://files.mycloud.com/home.php?brand=webfiles&seuuid=d8bc96ade192f75bb4f057c0f1068ffb&name=KUL

 

 

 

Wykaz publikacji Pracowników Instytutu Psychologii w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) dostępny jest pod linkiem:

publikacje_lista_a

 

Wykaz publikacji Pracowników Instytutu Psychologii w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) dostępny jest pod linkiem:

publikacje_lista_c

W sobotę, 09 czerwca 2018 roku w ramach Światowego Zjazdu Absolwentów z okazji 100-lecia katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbył się Zjazd Absolwentów Instytutu Psychologii KUL. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 500 Psychologów, którzy wykształcenie zdobyli na przestrzeni wielu roczników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Spotkanie Absolwentów poprowadzi profesor Zbigniew Zaleski. Absolwentów powitał prof. Piotr Francuz, Dyrektor Instytutu Psychologii KUL oraz Prezes Koła Naukowego Psychologii KUL Pani Monika Krupa (prezentacja dostępna pod linkiem https://drive.google.com/file/d/16IPkhZ6qxZVC1Xa_U1TRGCMHH4Iwzl1Q/view?usp=sharing).

W kolejnej części Zjazdu dzięki multimedialnej prezentacji autorstwa dr Tomasza Korulczyka przypomnieliśmy sobie historię Instytutu Psychologii KUL (prezentacja dostępna pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1AIH6v6n5Va74yDEjrw5oErMMcXnwZZpK/view?usp=sharing)

Prezentację zakończyło wspólne odśpiewanie przez Absolwentów Plurimos Annos.

W dalszej części Spotkania, ponownie poczuliśmy się jak za czasów studenckich - dr Wacław Bąk wygłosił wykład pod tytułem Standardy Ja i procesy samoregulacji.

Po wykładzie, trio aktualnych studentek psychologii (Kinga Gutmańska, Lena Smolarek, Anna Kochańczyk) umiliło nam czas własnymi aranżacjami polskich i zagranicznych przebojów nawiązujących w swojej treści do tematyki psychologii.

Występ zakończymy wspólnym odśpiewaniem Hymnu Psychologów KUL pod batutą prof. Zbigniewa Zaleskiego.

W następnej części spotkania Absolwenci przypomnieli swoje ciekawe historie i przypadki związane z czasem studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Na zakończenie spotkania przed Kościołem Akademickim wykonano wspólną fotografię. Tą fotografię oraz pozostałe dokumentujące to niezwykłe spotkanie z okazji 100-lecia naszego Uniwersytetu można zobaczyć pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1XGRlCqoczJzccKhkjzdjVE2FhGZfAriR?usp=sharing

Dziękujemy za obecność,

Komitet Organizacyjny

Pani prof. Iwona Niewiadomska z zespołem pracowników, doktorantów i zaangażowanych w prace Katedry studentów, otrzymała grant naukowy z Ministerstwa Zdrowia pn. "e-Games: gry hazardowe i P2W, dane epidemiologiczne, analiza ryzyka uzależnienia, profile graczy. Badania wielonarodowe" o wartości dofinansowania 235 800 zł., który będzie realizowany w okresie wrzesień 2018 – grudzień 2019.

Grant finansowany jest z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Serdecznie gratulujemy!

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne wyniki w nauce otrzymali następujący studenci kierunku psychologia:

 

Rafał Borkowski, Małgorzata Broda, Katarzyna Bukowska, Klaudia Buława, Karolina Ciepiela, Gabriela Gaber, Agnieszka Gąciarz, Dorota Olczak, Aleksandra Paśnik.

.

 

Wszystkim nagrodzonym studentom serdecznie gratulujemy!

5ad88d0ba16e7_p19 kwietnia 2018 r. podczas uroczystej sesji Senatu KUL JE Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL, w imieniu Papieża Franciszka udekorował Panią dr hab. Dorotę Kornas-Bielę, prof. KUL oraz Pana prof. dr hab. Adama Bielę jednym z najwyższych odznaczeń przyznawanych przez papieża osobom świeckim – Orderem  Św. Sylwestra. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele akademickim KUL.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową publikacją dr. Mariusza Wołońcieja pt: „Vocational interests of youth in Ecuador”

 

6b84b76e71386bdf3a6aade6fb628fe8

z23103042qagata-blachnioDr hab. Agata Błachnio została laureatką w plebiscycie „Kobiety na medal” organizowanym przez lubelską redakcję Gazety Wyborczej i miasto Lublin.
Celem plebiscytu jest uhonorowanie kobiet, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji Lublina.

 

Serdecznie gratulujemy!

Stypendia Prezydenta Miasta Lublin w ramach Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018 otrzymały studentki kierunku „psychologia”:

Katarzyna Bukowska

Karolina Ciepiela

Gabriela Gaber

oraz doktorantka  współpracująca z Social Personality Psychology Lab mgr Ewelina Purc

Gratulujemy !

Dr Magdalena Szubielska otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Lublin. Od lutego do listopada 2018 r. będzie realizowała projekt edukacyjno – artystyczny ”Tyflonarracje o historii Lublina”.

https://lublin.eu/kultura/informacje/ogloszenia/projekt-stypendialny-tyflonarracje-o-historii-lublina,2122,44,1.html

 

Gratulujemy!

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs Harmonia 9, w którym o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej  i niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Miło nam poinformować, że dofinansowanie uzyskał grant naukowo-badawczy:

Perspektywa międzykulturowa uzależnienia od telefonów komórkowych i phubbingu, kierownik grantu: dr hab. Agata Patrycja Błachnio. W projekcie udział biorą badacze z 9 państw, m.in. Izraela, Chin, USA i Wielkiej Brytanii.

 

Gratulujemy!

fa55c8bad0e242eb7986dc1135b50adb_xlPrzedstawiamy Państwu wydaną pod koniec 2017 r. monografię dr. Wacława Bąka:

Bąk, W. (2017). Standardy Ja. Hierarchiczny model samowiedzy. Warszawa: Liberi Libri.
Książka w wersji elektronicznej jest dostępna bezpłatnie na stronie wydawnictwa: http://liberilibri.pl/ksiazki/item/31-bak

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacjami pana prof. dr . hab. Piotra Olesia w „Charakterach”:
Łysiak, M., Oleś, P. (2017). Jak się porozumieć z samym sobą. Charaktery, 21, 10 (249), 18-27.
Oleś, P. (2017). Osobliwa osobowość. Charaktery, 21, 12(251), 62-65.
Oleś, P. (2018). Kiedy czekać, z czym nie zwlekać. Charaktery, 22, 1(252), 16-24.

 

Książką nominowaną do nagrody Teofrasta:
Batory, A., Brygoła, E., Oleś, P. K. (2016). Odsłony tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Publikacją wydaną po XI Kongresie Obywatelskim:
Oleś, P. (2017). Poszanowanie prawdy i godności człowieka drogą do porozumienia Polaków i rozwoju Polski. W: J. Szomburg (red.), Polacy i Polska wobec wyzwań dojrzałości. Po XI Kongresie Obywatelskim (s. 111-114). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Dr Piotr Mamcarz, MBA został wybrany na Mentora prestiżowego programu szkoleniowego TOP MINDS organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz Top 500 Innovators. Program wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada USA w Warszawie oraz Collegium Wratislaviense i Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o. Więcej informacji na stronie: www.topminds.pl

 

Przedstawiamy Państwu fotorelację z uroczystości wręczenia nagród im. profesora Josepha B. Sidowskiego, nagród dla osób zaangażowanych w tworzenie „Roczników Psychologicznych" oraz nagród studenckich.

Uroczystość odbyła się 8 stycznia 2018 r.

 

08-01-2018-gala-wreczenia-nagrod-im-prof-josepha-b-sidowskiego,gal_16467.html

 

Dnia 12 grudnia 2017 roku dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl otrzymała indywidualną Nagrodę Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną.

Gratulujemy!

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018 otrzymał Rafał Borkowski - student 4 roku psychologii.

Gratulujemy!

 

Doktorantka mgr Maja Kurleto znalazła się wśród laureatów XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące niepełnosprawności. Napisana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Otrębskiego, prof. KUL praca magisterska „Związek poczucia samotności z częstotliwością używania alkoholu u niepełnosprawnych intelektualnie uczniów szkół specjalnych” zdobyła II miejsce w kategorii rehabilitacja społeczna. W konkursie oceniane są prace, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

 

6442_95321

I. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku oraz 25 września 2017 roku o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczona została:

Srebrnym Krzyżem Zasługi:

Pani dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL

 

II. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenia otrzymały:

Pani dr Aneta Przepiórka

Pani dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska

 

III. Na podstawie art. 41 ustawy o samorządzie województwa oraz uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego oraz zasad używania i stosowania, Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego:

Panią prof. dr hab. Marię Braun-Gałkowską

 

IV. Decyzją Prezydenta Miasta Lublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina Medalem 700-lecia Miasta Lublin uhonorowani zostali:

Pan prof. dr hab. Adam Biela

Pani prof. dr hab. Stanisława Steuden

 

aneta_przepiorka_180

Dr Aneta Przepiórka otrzymała Laur Uniwersytecki – Nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego II stopnia za współautorstwo serii prac z zakresu psychologii czasu i psychologii internetu, realizowanych w ramach grantów NCN i Ministerstwa Zdrowia, opublikowanych w najwyżej punktowanych czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Gratulujemy!

15 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzynastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Miło nam poinformować, że do finansowania zakwalifikowano 3 projekty pracowników i doktorantów IP KUL.

W konkursie OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – granty otrzymali:
•    dr hab. Agata Patrycja Błachnio – „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”
•    dr Aneta Przepiórka – "Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej"

PRELUDIUM 13 to konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają stopnia doktora. Dofinansowanie w tym konkursie otrzymali:
•    mgr Ana Ivanova – „Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego”
Zdobywcom grantów serdecznie gratulujemy! 

certyfikatspssZajęcia z Metod statystycznych prowadzone przez dr. hab. Olega Gorbaniuka, prof. KUL,  dr Emilię Zabielską-Mendyk, dr Mikołaja Chumaka, mgr Martę Jaśkiewicz i mgr. Michała Meisnera otrzymały zewnętrzną akredytację w programie Ariadna prowadzonym przez firmę Predictive Solutions.

Studenci biorący udział w tym kursie mają możliwość otrzymania certyfikatów poświadczających ich umiejętności w obsłudze programu SPSS i analizach statystycznych. Warunkiem jest uzyskanie oceny 4.0 z zajęć.

Najlepsi ze studentów biorą udział w zewnętrznym egzaminie, którego pozytywny wynik pozwala uzyskać certyfikat Expert w zakresie analizy danych z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS.

W tym roku każdy ze studentów, podchodzących  do egzaminu zdał go na ponad 90% i uzyskał certyfikat, zaś akredytacja została przedłużona na kolejny rok.

Decyzją komisji konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Towarzystwa Przyjaciół KUL, PKO Banku Polskiego oraz Fundacji PKO Banku Polskiego, wśród laureatów konkursu o „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL” znalazły się studentki kierunku psychologia: 

1. Gorczyca Klaudia

2. Kujawa Aleksandra

3. Pietnoczko Magdalena

 

Przedmiotem konkursu „Stypendium Jubileuszowe 100-lecia KUL" było opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu. Laureaci otrzymają stypendium w wysokości 9 tys. brutto. Fundatorem stypendiów jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

k1Pani dr Bernarda Bereza otrzymała European Certificate of Psychotherapy (ECP) wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

Uroczysta ceremonia wręczenia certyfikatu odbyła się 30 września 2017 r. w Wiedniu (Austria).

 

Dnia 13 października 2017 r.  dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL,  został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej do Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Serdecznie gratulujemy!

Pan dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL, został powołany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do udziału w pracach Kapituły Ogólnopolskiej XIV edycji Konkursu Otwarte Drzwi, na najlepsze prace magisterskie i najlepszą pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności.

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał Panu prof. zw. dr. hab. Andrzejowi Sękowskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowej i społecznej.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu wręczył minister Andrzej Dera. Uroczystość odbyła się w piątek, 13 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy!


Dr Wacław Bąk i dr Małgorzata Łysiak 24 września br. zostali nagrodzeni za zajęcie pierwszego miejsca w sesji plakatowej 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa" w Gdańsku:

Bąk, W., Łysiak, M. (2017, wrzesień). Pomiar stanu i cechy depresji. Polska adaptacja kwestionariusza STDS. XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.

17 września 2017 r. dr Wacław Bąk otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszy poster XIV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Toruniu.


Bąk, W. (2017, wrzesień). Jak mierzyć rozbieżności Ja? Procedura SSM do badania treści standardów Ja i struktury samowiedzy. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń

 

 

marta_ratomskaNarodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło piątą edycję konkursu ETIUDA. W tym roku na stypendia doktorskie agencja przekaże ponad 9,9 mln zł. O finansowanie konkurowało 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97 w tym 1 z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Do finansowania został zakwalifikowany projekt Pani mgr Marty Ratomskiej „Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i ERP”.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

 

Gratulujemy!

W ramach projektu wsparcia orientacji zawodowej dr Mariusz Wołońciej przygotował 2 publikacje wspierające kształcenie przyszłych doradców, jednocześnie będące przewodnikami dla ok. 1000 doradców zawodowych pracujących aktualnie w Ekwadorze. Proces konstrukcji, analizy trafności i rzetelności uwzględnił różnice kulturowe 3 głównych makroregionów Ekwadoru i zamieszkujących je różnych grup etnicznych: Wybrzeża Pacyfiku (costa), Rejon Andów (sierra) i Amazońskiej dżungli (oriente).

Realizacja projektu dotyczącego uwarunkowań kulturowych, preferencji zawodowych młodzieży w Ekwadorze zwieńczona została publikacją w SENESCYT (odpowiednik naszego MNiSW).

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Inventario-de-Preferencias-Profesionales-para-Jo%CC%81venesIPPJ.pdf

mariusz1Projekt Prometeo jest sztandarowym projektem rządu Ekwadoru realizowanym w latach 2010-2017. W ramach realizacji programu Prometeo kilkuset naukowców z całego świata (w tym 2 osoby z Polski) opracowało i wdrożyło setki projektów badawczo-rozwojowych.

 

Podczas 1 roku programu (2014-2015) dr Mariusz Wołońciej (Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL) opracował narzędzia do rozwoju motoryki małej i zwiększenia gotowości szkolnej dzieci (3-5 lat) z Indiańskich plemion, zamieszkujących rejon ekwadorskich Andów.

 

Podczas drugiej edycji programu (2016-2017) dr Mariusz Wołońciej stworzył pierwsze narzędzie psychometryczne do diagnozy zainteresowań zawodowych młodzieży, uwzględniając specyfikę i różnorodność kulturową Ekwadorskich maturzystów z rejonu wybrzeża (costa) i gór (sierra).


http://www.elcomercio.com/tendencias/proyecto-prometeo-investigacion-cientifica-ecuador.html

4szubielskaDr Magdalena Szubielska pracuje w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej i prowadzi badania dotyczące wyobraźni osób niewidomych. „Efektem ubocznym” jej zainteresowań naukowych stało się zaangażowanie w projekty edukacyjno-artystyczne, których uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością wzroku.

 

Czy osoby, które nie mają możliwości widzenia, mogą być odbiorcami, a nawet twórcami, sztuk wizualnych? Owszem! Magdalena Szubielska pisze o tym z dr Ewą Niestorowicz (z Wydziału Artystycznego UMCS) na łamach świeżo wydanego numeru pisma kulturalnego Fragile: http://fragile.net.pl/home/niepelnosprawnosc-nr-1-35-2017/, w artykule „Sztuki wizualne oczami niewidomych”. Dr Szubielska podjęła się też dalszej eksploracji zagadnienia odbioru sztuki i nieprofesjonalnej twórczości plastycznej osób z dysfunkcjami wzroku, zgłębiając je w ramach realizowanego od lipca do grudnia 2017 r. projektu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Miasto, którego nie widać”. O efektach tego projektu będziemy informować jeszcze na stronie Instytutu Psychologii.

fepto-logo

Pan dr Krzysztof Ciepliński, jako delegat Polskiego Instytutu Psychodramy w Krakowie oraz Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, w dniach 18-22 czerwca 2017 r. uczestniczył w 25 Annual Meeting of the Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO), które miało miejsce w Sigtunie koło Sztokholmu.

Obrady odbywały się pod hasłem:"Meeting Vision of Psychodrama in the Current World: The Perspective of Inclusion and Mutuality".
W czasie tego wydarzenia dr Krzysztof Ciepliński został ponownie wybrany do zarządu FEPTO i objął funkcję wiceprzewodniczącego (Vice President). Podczas poprzedniej kadencji w latach 2015-2017 Pan doktor Krzysztof Ciepliński był członkiem FEPTO Council i pełnił funkcję współprzewodniczącego komitetu naukowego FEPTO (Co-chair of the FEPTO Research Committee). W ramach tej działalności m.in. współorganizował cztery międzynarodowe seminaria naukowe, poświęcone badaniom nad psychodramą i Action Methods, które odbyły się w Wuerzburgu (Niemcy, 8-11 października 2015)), Helsinkach (Finlandia, 25-28 lutego 2016), Krakowie (6-9 października 2011 oraz Skopje (Macedonia, 23-26 lutego). Szczegółowe raporty z tych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej FEPTO (www.fepto.com) w zakładce Research Committe: (http://www.fepto.com/organization/committees/research-committee-3).

Osoby zainteresowane tematyką szkolenia, zastosowań i badań nad psychodramą zapraszamy do kontaktu mailowego z Panem dr. K. Cieplińskim:
cieplin@kul.pl

 

 

chloe-shu-hua-yeh-photo-2016-1

Zapraszamy na spotkanie z dr Chloe Shu-Hua Yeh, Senior Lecturer of Education Studies (Research Methods), Department of Education Studies, Institute of Education, Bath Spa University (http://www.bathspa.ac.uk/our-people/chloe-shu-hua-yeh/, która w przyszłym tygodniu odwiedzi Laboratorium Społecznej Psychologii Osobowości. Jest zainteresowana współpracą w zakresie psychologii pozytywnej, metodologii, analizy danych.
W poniedziałek 12 czerwca, godz. 15.30-16.30 w sali C-613 zapraszamy na prezentację badań, nad którymi aktualnie pracuje, "University students' happiness strategies, subjective well-being and academic motivation" – presentation of a project in progress.
Osoby zainteresowane będą miały możliwość indywidualnego spotkania w dniach: 13 i 14 czerwca.

jz_fotkaW ramach kolejnego Seminarium z Wyobraźnią, Laboratorium Katedry Psychologii Eksperymentalnej odwiedził dr Jarosław Żygierewicz z Zakładu Fizyki Biomedycznej, Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematem spotkania było zastosowanie metody Matching Pursuit w analizie sygnałów EEG i MEG.

1

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL od wielu lat współpracuje z Zakładami Karnymi w Białej Podlaskiej, Opolu Lubelskim oraz Aresztem Śledczym w Lublinie. Na terenie placówek odbywają się praktyczne zajęcia dla studentów psychologii naszej uczelni.

W ramach podsumowania wieloletniej współpracy, 19 maja w Dworku Staropolskim KUL, odbyło się spotkanie studentów III, IV, V roku uczestniczących w Seminariach w Katedrze Psychoprofilaktyki, pracowników Katedry wraz z przedstawicielami Zakładu Karnego. Obecni byli m.in.: z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim: ppłk. Leszek Wojciechowski – Dyrektor; por. Krzysztof Głowiński – kierownik działu penitencjarnego; por. Łukasz Pruchniak – z-ca kierownika działu penitencjarnego oraz wychowawcy: por. Agnieszka Garbacz, por. Beata Fronczek. Obecni byli także: mjr Sławomir Miroński- kierownik działu penitencjarnego w Białej Podlaskiej oraz por. Jakub Jańczuk – psycholog.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat przyszłych wspólnych projektów. Był to także czas planowania projektów na kolejne lata wzajemnej współpracy, a dla studentów jedno z pierwszych publicznych wystąpień przy prezentacji swoich rezultatów badawczych.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.kul.pl/aktualnosci,art_15531.html

 

I Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawni - w pełni aktywni!" odbyła się 19 maja 2017 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Konferencję zorganizowała grupa studentów III roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości w ramach zajęć z Psychospołecznych podstaw rehabilitacji osób niepełnosprawnych we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Psychologii oraz KUL CAN.

Tematyka konferencji dotyczyła aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością i ich funkcjonowania na rynku pracy. 

W dniach 18-19 maja w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się siódma edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bliżej Emocji, zorganizowana przez Katedrę Psychologii Emocji i Motywacji.

W ciągu dwudniowej konferencji uczestnicy mogli wysłuchać 15 prezentacji pogrupowanych w cztery sesje oraz zapoznać się z 37 posterami w większości przygotowanymi w języku angielskim.

Odbył się niezwykle interesujący panel dyskusyjny pod tytułem „Terroryzm i jego oblicza”, w którym eksperci: Wojciech Cwalina (Uniwersytet SWPS), Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS), Maciej Dymkowski (Uniwersytet SWPS) oraz Ryszard Machnikowski (UŁ) rozważali różne aspekty tego zagadnienia.

Konferencję swoimi wykładami uświetnili: profesor Igor V. Pantic (University of Belgrade, Serbia) oraz profesor Menachem Ben-Ezra (Ariel University, Israel).

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Z radością informujemy, że w konkursie OPUS dofinansowanie uzyskały następujące granty naukowo-badawcze przygotowane przez pracowników Instytutu Psychologii:

 

 

OPUS to najpopularniejszy konkurs NCN. Aplikować w nim mogą wszyscy naukowcy, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Środki można przeznaczyć na finansowanie projektów badawczych, w tym m.in. na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. W tej edycji zgłoszono aż 1830 projektów, z czego dofinansowanie uzyskało 500.

 

W dniach 21-23 kwietnia odbyła się w KUL 5th Polish Eye Tracking Conference. Została ona zainicjowana przez Katedrę Psychologii Eksperymentalnej KUL i firmę Neuro Device (Warszawa) w roku 2012, jako wydarzenie ogólnopolskie, a obecnie ma ona charakter międzynarodowy. Przyjęliśmy ponad 120 uczestników, w tym 30% dotarło do nas z niemal wszystkich kontynentów. Wśród prelegentów znaleźli się najbardziej znani badacze z dziedziny okulografii: Andrew T. Duchowski (Clemson University, USA), Kenneth Holmqvist (Lund University, Sweden), Halszka Jarodzka (Open University of the Netherlands), Jan Ober (Polska Akademia Nauki, Poznań, Polska). Przedstawiono 65 prezentacji, w tym 2/3 w formie wystąpień ustnych. Sukces tej konferencji zaowocował decyzją zorganizowania w roku 2018 „Warsaw Eye Trackig Week” i fuzją trzech międzynarodowych konferencji: amerykańskiej (ETRA), holenderskiej (EARLI SIG27) i polskiej (PETC).

 

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem informujemy, że po ciężkiej i długiej chorobie, minionej nocy odeszła od nas Pani Profesor Maria Oleś. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci Jej zawsze pogodna twarz, delikatność, życzliwość i otwartość, a także niezłomna wola w walce z chorobą i determinacja do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z wszystkimi, którzy tego potrzebowali. 
 
Niech dobry Bóg przyjmie Ją do grona swoich Świętych

Pragniemy poinformować, że ukazał się „Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R D. Buhrmester, W. Furman, M.T. Wittenberg, H.T. Reis. Podręcznik” wydany przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Autorami podręcznika i polskiej adaptacji kwestionariusza są ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, dr Justyna Iskra oraz dr Magdalena Dawidowicz. Kwestionariusz ICQ-R został przetłumaczony w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL oraz za zgodą jego autorów dostępny jest bezpłatnie na stronie www.pracowniatestow.pl Autorami tłumaczenia kwestionariusza są dr Magdalena Dawidowicz, ks. dr hab. Waldemar Klinkosz i dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL. Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R służy do badania kompetencji, które decydują o efektywności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji międzyosobowych. Oprócz badania własnych kompetencji interpersonalnych (wersja A) umożliwia również ocenę kompetencji interpersonalnych przyjaciela osoby badanej (wersja B) oraz partnera/sympatii (wersja C). Może być stosowany w badaniach indywidualnych prowadzonych w poradnictwie psychologicznym oraz w biznesie, umożliwiając ocenę umiejętności funkcjonowania w grupie danego pracownika.

 

10 kwietnia 2017

Ukazał się podręcznik do Interpersonalnych Skal Przymiotnikowych (IAS) Jerry’ego S. Wigginsa, wydany przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorami podręcznika oraz polskiej adaptacji są prof. dr hab. Andrzej Sękowski i ks. dr hab. Waldemar Klinkosz. IAS pozwala na diagnozę uwzględniającą typowy rodzaj zachowań interpersonalnych. Jest narzędziem umożliwiającym charakteryzowanie dynamiki relacji, jakie mają miejsce w różnego rodzaju grupach czy zespołach, a także w rodzinie. Pozwala też określić możliwe problemy interpersonalne i zagrażające zaburzenia osobowości.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat podręcznika i narzędzia:

 

http://www.practest.com.pl/node/123720

 

6 kwietnia 2017

 

W dniu 20 marca 2017 dr Małgorzata Łysiak i dr Mariusz Wołońciej uczestniczyli w międzynarodowym seminarium Suicide: causes and interventions, które odbyło się w Pontificia Universidad Catolica del Ecuador. 

 

 

30 marca 2017

W dniach 20 - 21 lutego 2017r. w siedzibie KUL odbędzie się Zjazd Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.
Zebraniu Zarządu będzie towarzyszyło sympozjum naukowym pt. Uwarunkowania drogi życia człowieka. Data i miejsce sympozjum: wtorek, 21.02.2017r., godz.9.00,CTW-113.

 

Program sympozjum

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przygotowanego przez studentów psychologii Spotkania Opłatkowego, które odbyło się 19 grudnia 2016 r.

 

 

więcej zdjęć

 

 

2 stycznia 2017

Pani dr Bernarda Bereza otrzymała tytuł certyfikowanego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Certyfikat jest zwieńczeniem wieloletniego kształcenia, pracy pod superwizją oraz praktyki w zawodzie psychoterapeuty. Potwierdza kwalifikacje profesjonalnych psychoterapeutów, przez odpowiednią honorowaną w środowiskach zawodowych organizację psychoterapeutyczną.

Uroczyste nadanie Certyfikatu Psychoterapeuty odbyło się 17 grudnia 2016 r. w Krakowie.

 

 

2 stycznia 2017 r.

Pan prof. dr hab. Piotr Francuz otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku.

Nagroda im. Władysława Witwickiego w dziedzinie psychologii, została przyznana Panu Profesorowi za monografię: „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu”.

Uroczysta ceremonia wręczenia nagrody odbyła się 14 grudnia 2016 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.

 

Gratulujemy!

 

15 grudnia 2016

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski został powołany do Scientific Committee for The 15th European Congress of Psychology (ECP), który odbędzie się w dniach 11-14 lipca 2017 r. w Amsterdamie. Przypominamy, że termin zgłoszeń upływa 28.01. 2017 r.
Więcej informacji: https://psychologycongress.eu/2017/

 

12 grudnia 2016

 

Ewelina studiuje psychologię na KUL-u i zupełnie niedawno podjęła wspaniałą decyzję. Postanowiła, że chce zmieniać życie dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej czy materialnej. I to nie tutaj, w Polsce, ale w odległej Brazylii. Dzięki zaparciu i odwadze udało jej się zrealizować to marzenie. Ewelina obecnie przebywa we Florianopolis na sześciotygodniowym wolontariacie. Organizuje tam dzieciom, głównie z biednych dzielnic, czas wolny. Razem z dwójką Meksykańczyków, Anglikiem i dwiema osobami z Turcji prowadzi różnorodne warsztaty.

 

czytaj dalej

 

 

12 lipca 2016

 

Towarzystwo Naukowe KUL wydało książkę pt. "Świat wartości uczniów zdolnych"
autorstwa B. Łubianki i A. Sękowskiego.
Publikacja składa się z pięciu zasadniczych części:
I) Wartości w ujęciu filozofii i psychologii
II) Osiągnięcia szkolne
III) System wartości uczniów zdolnych
IV) Wartości cenione przez uczniów zdolnych - badania własne
V) Implikacje teoretyczne i praktyczne badań nad wartościami uczniów zdolnych

 

zobacz okładkę

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

17 maja 2016

Michał Wiechetek wraz z pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostali nagrodzeni za swoje badania podczas 5th European Conference on Religion, Spirituality and Health. W tym roku konferencja organizowana przez Research Institute for Spirituality and Health (Szwajcaria) odbywała się od 12 do 14 maja 2016 roku w Gdańsku. Podczas jej trwania uczestnicy mogli poznać wyniki najnowszych badań dotyczących związku pomiędzy religijnością/duchowością a zdrowiem oraz wysłuchać wielu intersujących wykładów plenarnych, przygotowanych przez jedne z najbardziej znaczących postaci zajmujących się tą problematyką. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. Simon L. Dein (Wielka Brytania), prof. Julie Exline (USA), prof. Michael King (Wielka Brytania), prof. Harold G. Koenig (USA) i prof. Stefanie Monod (Szwajcaria).

 

16 maja 2016

15.04.2016

AKTUALIA 2016

XXIII Konferencję Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2016 odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia 2016 w budynku Centrum Transferu Wiedzy w sali CTW-302

AKTUALIA to sztandarowa cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL od ponad 20 lat. W tym roku poruszony zostanie temat szeroko rozumianych zagrożeń współczesnego świata. Zaproszeni Goście, którzy wystąpią pierwszego dnia konferencji to czołowi polscy i światowi badacze w obszarze psychologii. Wśród prelegentów znajdą się: prof. David W. Pantalone, prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof. dr hab. Stanisława Steuden,  prof. dr hab.  Andrzej Czernikiewicz, dr hab. Beata Maria Nowak, prof. PEDAGOGIUM WSNS, dr Magdalena Rowicka oraz mgr Ewa Wach.
W drugim dniu konferencji będzie miała miejsce Ogólnopolska Studencka Sesja Naukowa „Czego się boimy?” oraz Ogólnopolska Studencka Sesja Plakatowa. Tego dnia zostaną zaprezentowane obszary zainteresowań oscylujące wokół tematu współczesnych zagrożeń, jak również wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych.

Udział czynny w konferencji, jak i bierny jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

 

plakat

 

15 kwietnia 2016

Zapraszamy do udziału w II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym pt. BUILDING INCLUSIVE COMMUNITIES

School For Global Inclusion And Social Development, University Of Massachusetts, Boston, USA oraz Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają do udziału II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym pt. BUILDING INCLUSIVE COMMUNITIES, które odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r., w godz. 9-13.00, w budynku Centrum Transferu Wiedzy KUL – sala CTW-302.

 

program

 

plakat

 

10 marca 2016

W dniach 14-15 marca 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa “M.U.S.C - Mind Understanding Scientific Conference”, zorganizowana w ramach światowych obchodów Brain Awareness Week. Wykłady zaproszonych gości odbędą się w budynku Centrum Transferu Wiedzy (sala CTW-302). Na sesję studencko-doktorancką zapraszamy do Collegium Jana Pawła II (sala C-101).

W tym roku w świat neuronauki wprowadzą nas najlepsi wykładowcy zarówno z polskich, jak i zagranicznych środowisk akademickich. Gościć będziemy dr Radosława Martina Cichego (Free University Berlin), który opowie o tym, co się dzieje w naszym mózgu podczas widzenia. Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim. Dr hab. Michał Wierzchoń (Uniwesytet Jagielloński) opowie o tym, jak to jest ‘widzieć’ słuchem i dotykiem. Dr Małgorzata Gut (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) poruszy kwestię dotyczącą mózgowego podłoża umiejętności matematycznych. Do neuroinformatyki wprowadzi nas dr hab. Daniel Wójcik (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN). Konferencję zakończy dr Dariusz Zapała (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) wykładem dotyczącym interfejsów, czyli relacji mózg-komputer. Popołudniowe wykłady będą poprzedzone sesją studencko-doktorancką pod hasłem “Burza w mózgu”. Sesja obejmuje wystąpienia w nowatorskiej formie 20x20. Jest to metoda przedstawiania najciekawszych rezultatów badań i koncepcji teoretycznych w sposób dynamiczny, zwięzły i zrozumiały. Uczestnicy sesji będą mieli do dyspozycji 20 slajdów oraz 20 sekund na prezentację każdego z nich.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia informacji na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1688407514771523/

 

program

 

8 marca 2016

Do końca tygodnia trwa głosowanie na Kobietę na Medal 2015 w plebiscycie „Gazety Wyborczej”. Miło nam poinformować, że do konkursu została zakwalifikowana dr Aneta Przepiórka z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji

8 marca 2016 r. w Trybunale Koronnym odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone statuetki i dyplomy.

Gorąco zachęcamy do głosowania na dr Anetę Przepiórkę!

Zagłosuj

 

4 marca 2016

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wigilii IP i rozdania nagród im. Sidowskiego.

 

 

więcej zdjęć

 

1 lutego 2016

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej realizuje w okresie 01.09.2015 – 31.12.2015 projekt badawczy pt. "Podmiotowe i środowiskowe czynniki rozwoju siecioholizmu u młodzieży" w ramach umowy nr 93/HM/2015 z dn. 03.08.2015 zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

 

20 stycznia 2016

Decyzją Kapituły Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, działającej w oparciu o Regulamin Nagrody, przyznała nagrody dla Pracowników IP za publikacje w prestiżowych czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Nagrody otrzymało 24 Pracowników i Doktorantów.

 

zobacz szczegóły

 

11 stycznia 2016

 

 

Połowa lubelskich studentów, którzy zostali nagrodzeni stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2015/2016 za wybitne osiągnięcia, studiuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kierunek psychologia - spośród 34 nagrodzony studentów KUL aż 23 to studenci psychologii wspierania jakości życia oraz psychologii biznesu i przedsiębiorczości. Gratulacje należą się wszystkim laureatom, a sukces studentów psychologii naszej Uczelni jest dla społeczności akademickiej KUL dodatkowym bodźcem do zwiększenia swoich wysiłków na płaszczyźnie naukowej, sportowej i artystycznej.

 

11 stycznia 2016

Pracownicy naszego Instytutu prof. dr hab. Piotr Oleś (Przewodniczący KP PAN kadencji 2011-2015), prof. dr hab. Piotr Francuz, dr hab. Mariola Łaguna (została członkiem Prezydium KP PAN pełniącym funkcję Sekretarza) zostali wybrani do Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na lata 2015-2018
 
 
Serdecznie gratulujemy!
 
4 grudnia 2015
Prof. dr hab. Andrzej Sękowski został wybrany przez Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na kadencję 2016-2018 na wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, oraz na delegata PTP w European Federation of Psychologists' Asoociations (EFPA - Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych) oraz w International Union of Psychological Science (IUPSyS - Międzynarodowa Unia Nauk Psychologicznych).

 

2 grudnia 2015

Informujemy, że Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku opublikowała I część zrewitalizowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w psychologii rehabilitacji
 
Pierwszym autorem polskich adaptacji tych metod a w przypadku niektórych ich twórcą jest ks. prof. Tadeusz Witkowski. Autorami rewitalizacji są natomiast pracownicy Katedry Psychologii Rehabilitacji: prof. W. Otrębski, dr K. Mariańczyk, dr G. Wiącek i mgr A. Czusz.
W skład tego zestawu narzędzi wchodzą: Inwentarz Wrażliwości Moralnej;Skala Psychospołecznych Problemów Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (URK-R); Skala Psychospołecznych Problemów Osób Przewlekle Chorych (PCH-R); Skala Aktualizacji Siebie (AS-5-R).
 
Więcej informacji o metodach dostępnych jest na stronie Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych:http://www.pracowniatestow.pl/pl/p/Narzedzia-pomiaru-w-psychologii-rehabilitacji.-REHAB1/139.
 
12 listopada 2015

Biuro Karier zaprasza na XI Studenckie Targi Pracy i Praktyk, które odbędą się 27 października 2015r. (wtorek) w Kolegium Jana Pawła II, w godzinach 10:00 – 15:00. Podczas Targów zaprezentuje się ponad 50 pracodawców, przygotowano także liczne warsztaty oraz strefę konsultacji.

 

 

15 października 2015

Katedra Psychologii Emocji i Motywacji oraz Lab A&A serdecznie zapraszają na VI Ogólnopolską Konferencję Bliżej Emocji w dniach 11-12 czerwca 2015.

 

program

 

9 czerwca 2015

Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na realizację badań "Zagrożenie uzależnieniem od seksu internetowego - wybrane uwarunkowania psychospołeczne" w ramach programu "Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych, a także problemów z tym związanych 2015-2018". Realizatorem tego projektu jest dr Iwona Ulfik-Jaworska.

 

2 czerwca 2015

Z Instytutu Psychologii 2 osoby otrzymały krzyż zasługi-

złoty otrzymała dr Aleksandra Gała (emerytowany pracownik Instytutu Psychologii KUL,

brązowy - dr Iwona Ulfik-Jaworska.

 

28-05-2015-ceremonia-wreczenia-krzyza-zaslugi-dla-pracownikow-kul,gal_14966.html

pracownicy-kul-odznaczeni-za-zaslugi-w-dzialalnosci-na-rzecz-rozwoju-nauki,art_60666.html

 

2 czerwca 2015

dr Agata Błachnio otrzymała grant w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki na badania na temat psychologicznych i kulturowych determinantów korzystania z portali społecznościowych

2 czerwca 2015

dr Aneta Przepiórka z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL jest jednym ze 130 młodych naukowców z Polski, którzy w tym roku otrzymali stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyznawane w ramach programu "Start".
26 maja 2015

mamcarz

Dr Piotr Mamcarz z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania WNS KUL został laureatem prestiżowego rządowego programu "TOP 500 Innovators". Uczestnicy „Top 500 Innovators” w 2015 roku wyjadą na 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe na Stanford University w USA i University of Cambridge w Wielkiej Brytanii.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-uczestnikow-czwartej-edycji-programu-top-500-innvators.html

30 maja 2015

W najbliższy wtorek (19.05) zapraszamy na niekonwencjonalny dzień relaksu z Organizacją Studencką Antyrama. Wpadnij w dowolnym momencie od godziny 10:50 do 15:50 na II piętro Collegium Jana Pawła II. Bez Ciebie to nie to samo!”

 

plakat

 

18 maja 2015

14.04.2015

Aktualia 2015

20-21 kwietnia 2015 odbędzie się Konferencja AKTUALIA, organizowana przez Koło Naukowe Studentów Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. 

zaproszenie

 

plakat

 

18 lutego 2015

 

12.03.2015

X Dni Mózgu

W dniach 18-20 marca 2015 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zostanie zorganizowana jubileuszowa ogólnopolska konferencja naukowa "X Dni Mózgu" w ramach światowego wydarzenia Brain Awareness Week.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia informacji na stronie wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/331368067060046/

 

zaproszenie

program


12 marca 2015

Miło nam poinformować, że prof. Andrzej Sękowski został wybrany do Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN.

 

17 lutego 2015

W ramach I Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBiR „TANGO”, prof. Aneta Borkowska (UMCS) i prof. Piotr Francuz uzyskali rekomendację do finansowania wniosku grantowego: Komputerowy program opanowywania umiejętności ortograficznych dzieci i młodzieży.

 

7 lutego 2015

W ramach konkursu NCN „HARMONIA 6”, dr Małgorzata Sobol-Kwapińska, uzyskała rekomendację do finansowania wniosku grantowego: Formy prezentystycznej orientacji temporalnej

 

7 lutego 2015

Studentka IV roku psychologii Ana Ivanova jest nominowana w konkursie na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Konkurs będzie rozstrzygany poprzez głosowanie internetowe.
 
Zagłosuj
 
7 stycznia 2015

Doktorantka naszego instytutu Małgorzata Maria Kulik otrzymała wyróżnienie w kategorii najlepsza praca doktorska za rozprawę „Wybrane psychospołeczne uwarunkowania proaktywnego radzenia sobie z sytuacją trudną przez rodziców dzieci z zaburzeniami genetycznymi” (promotor dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL)

 

https://www.kul.pl/katedra-psychologii-rehabilitacji,1760.html

 

16 grudnia 2014

Studentka naszego instytutu Klaudia Czapla otrzymała pierwsza nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską i Doktorską"Otwarte Drzwi" organizowanym corocznie przez PFRON za swoją pracę magisterską „Potrzeby seksualne i samoocena seksualna a przejawy zachowań seksualnych u młodych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” w kategorii najlepsze prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej (promotor dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL)

 

15 grudnia 2014

12.12.2014

Wigilia 2014

Serdecznie zapraszamy wszystkich P.T. Pracowników, Studentów a także przyjaciół Instytutu Psychologii na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się:

17 grudnia 2014 roku (środa) o godzinie 19.00 w sali GG-47

Będzie to chwila, w której studenci pracownikom, a także pracownicy studentom złożą życzenia, zagłębią się w otchłań refleksji, wspólnych wspomnień, kolędowania oraz przeżywania Wigilii Bożego Narodzenia.

zobacz też informację na Facebooku 

 

12 grudnia 2014

Książka Prof. Adama Bieli dotycząca zgromadzeń agoralnych została, jako jedna z pięciu książek, wyróżniona przez wydawnictwo Peter Lang International Academic Publisher jako bestseller 2014 w dziedzinie psychologii.

zobacz szczegóły

 

28 listopada 2014

prof. Piotr Francuz, Dyrektor Instytutu Psychologii KUL jest wśród laureatów tegorocznej Nagrody Teofrasta, ustanowionej i przyznawanej przez redakcję magazynu „Charaktery” za najlepsze książki psychologiczne.

 

zobacz szczegóły 

 

Gratulujemy!

 

17 października 2014

 Z radością informujemy o wizycie w naszej Uczelni Pani Dorothy Fraser - terapeutki alternatywnych metod komunikacji ze Szkocji, pracującej z osobami niepełnosprawnymi. Wszystkich zainteresowanych alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji (AAC) zapraszamy na spotkanie w dniu 30 października. Bliższych informacji będziemy udzielać na bieżąco.
 Pani Dorothy Fraser oraz Pani Gil Brearley od wielu lat współpracują ze Stowarzyszeniem "Mówić bez Słów" z Warszawy i pomagają rozwijać w Polsce wiedzę o alternatywnych i wspomagających sposobach porozumiewania się. Obie terapeutki będą gośćmi Konferencji "Ku niezależnej komunikacji - wnioski polskich użytkowników AAC", która odbędzie się w Warszawie w dniu 25 października 2014. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia.

 

2 października 2014

Katedra Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego serdecznie zapraszają do udziału w cyklu Ogólnopolskich Interdyscyplinarnych Konferencji Naukowych zatytułowanym: AKADEMICKIE POGADANKI O STAROŚCI. Pierwsza konferencja: Starość w rodzinie odbędzie się 21 października (wtorek) 2014 roku. Poświęcona będzie problematyce znaczenia i roli człowieka starego w środowisku rodzinnym.

Gośćmi specjalnymi konferencji, którzy zaprezentują wystąpienia w ramach sesji plenarnej będą Prof. Jerzy Vetulani, Prof. Katarzyna Olbrycht oraz Prof. Maria Braun-Gałkowska.

Więcej informacji odnajdą Państwo na oficjalnej stronie konferencji: http://pogadanki.eu/

 

4 września 2014

Badania Michała Wiechetka i ks. Marka Jarosza przeprowadzone wspólnie z pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Jakubem Pawlikowskim i Jarosławem Sakiem) zostały nagrodzone podczas European Conference on Religion, Spirituality and Health odbywającej się od 22 do 24 maja 2014 roku na Malcie.

 

zobacz dyplom

 

28 maja 2014

Zapraszamy do lektury artykułu prof. Piotra Olesia, który ukazał się w najnowszym numerze Charakterów

czytaj artykuł: Życie ze znakiem jakości

 

 

 

 

6 maja 2014

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „OBLICZA TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ” organizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedrę Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja odbędzie się dnia 20 maja 2014 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Dodatkowe informację można znaleźć na stronie konferencji www.oblicza-tworczosci.pl

 

 

30 kwietnia 2014

Wręczenie Dyplomu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Księdzu prof. dr. hab. Kazimierzowi Popielskiemu

 

Ks. prof. dr hab.  Kazimierz Popielski, psycholog i psychoterapeuta. W latach 1995-2010 kierował Katedrą Psychoterapii i Psychologii Zdrowia. Pełnił również funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii KUL. Jest uczniem Victora E. Frankla i kontynuatorem twórcy III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii: Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej. W wypowiedzi podsumowującej sympozjum (KUL, 1994), Victor Frankl określił go jako współtwórcę tego kierunku. Noo-teoria i Nooterapia jest kontynuacją i psychologicznym jego rozwinięciem. Ksiądz Profesor Kazimierz Popielski teoretyczne uzasadnił i empirycznie zoperacjonalizował tę dziedzinę wiedzy m.in. w monografiach wydanych w latach 1987, 1994 i 1996.

 

Za całokształt pracy i wkład w rozwój nauki Ksiądz Profesor Kazimierz Popielski otrzymał Dyplom Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Trnavie (2001). W tym samym roku został także pierwszym laureatem Wielkiej Nagrody Miasta Wiednia im V. E. Frankla.

 

Uroczystość Wręczenia Dyplomu Doktora Honoris Causa UKSW Księdzu prof. dr. hab. Kazimierzowi Popielskiemu odbędzie się 20 marca 2014 r. (czwartek) w auli im. Jana Pawła II, na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

 

18 marca 2014

07.03.2014

Dni Mózgu

W dniach 13-14 marca 2014 roku w auli C-1031 zostanie zorganizowana 9. edycja ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej "Dni Mózgu"  w ramach światowego wydarzenia Brain Awareness Week. Tematyka tegorocznych wykładów i warsztatów będzie skupiona wokół zagadnień neuronalnego podłoża zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego, a także wokół najnowszych metod profilaktyki zdrowia i usprawniania pracy mózgu. Wśród prelegentów znajdą się znakomici goście, m.in. prof. Aneta Borkowska (UMCS), dr Tomasz Komendziński  (UMK) oraz prof. Piotr Francuz (KUL). W trakcie warsztatów będzie można doświadczyć, czym jest neurofeedback i brain-fitness. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia informacji na stronie www.neuronauka.tk oraz na naszym fanpage’uhttps://www.facebook.com/pages/Studenckie-Koło-Neuronauk-KUL/436126919854623?fref=ts

 

zobacz folder

 

7 marca 2014

Ks. mgr Paweł Jan Brudek otrzymał stypendium naukowe w ramach "Miejskiego programu stypednialnego dla studentów i doktorantów" realizowanego przez Miasto Lublin.

Gratulujemy!

 

zobacz więcej

 

 

 

 

 

26 lutego 2014

 

W 2013 roku Pracownicy IP opublikowali 13 artykułów na liście filadelfijskiej. Podczas spotkania opłatkowego w grudniu 2013, Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego przyznała nagrody następującym Autorom publikacji na liście JCR: Wacław Bąk, Agata Błachnio, Piotr Francuz, Oleg Gorbaniuk, Tomasz Jankowski, Karol Juros, Mariola Łaguna, Maria Oleś, Piotr Oleś, Aneta Przepiórka, Małgorzata Sobol-Kwapińska, Stanisława Steuden, Elżbieta Talik, Emilia Zabielska-Mendyk.

zobacz szczegóły

 

29 stycznia 2014

Członkowie SPP LAB otrzymali grant Narodowego Centrum Nauki na realizacje projektu "Multilevel analysis of entrepreneurial success", który bedzie realizaowany we współpracy z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED.

 

29 stycznia 2014

Małgorzata Sobol-Kwapińska otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt.  "Perspektywa temporalna a odczuwanie bólu pooperacyjnego i strategie radzenia sobie z nim", nr. 133 204.

 

29 stycznia 2014

   

Przemek Tużnik uzyskał grant badawczy, realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora w konkursie PRELUDIUM 5, pt. Neuronalne podłoże wyobrażanej barwy dźwięku. Badania ERP, a Piotr Francuz otrzymał grant na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów w konkursie OPUS 5, pt. Aktywność okoruchowa, elektroencefalograficzna i behawioralna podczas wykonywania zadań percepcyjnych i poznawczych w warunkach dezorientacji przestrzennej (we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie).

 

29 stycznia 2014

W lipcu 2014 w Rotterdamie odbędzie się kolejna, siódma już edycja Międzynarodowej Letniej Szkoły Psychologii Przedsiębiorczości „Psychology of Entrepreneurship: Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective”. Będą w niej uczestniczyli jak zwykle także studenci studiów magisterskich i doktoranckich z naszego Instytutu. Więcej informacji na stronie: http://www.eur.nl/fsw/english/psychology/ipentrepreneur/home/

 

Współorganizatorem programu jest Mariola Łaguna, do niej też należy zgłaszać do 23 lutego swoje aplikacje: laguna@kul.pl. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, łatwość nawiązywania kontaktów oraz zainteresowanie tematyką projektu. Po przesłaniu aplikacji kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim. Pierwszeństwo w naborze mają studenci aktualnie zaangażowani w międzynarodowy projekt badawczy realizowany we współpracy z partnerami programu, współpracownicy Social Personality Psychology Lab.

Organizacja Studentów Antyrama KUL zaprasza w dniach 21-23 listopada 2013 roku na Konferencję „Ludzka Twarz Biznesu – biznes oparty na wartościach”. Celem konferencji jest:
 1.PODNOSZENIE KWALIFIKACJI przyszłych psychologów biznesu, którzy nie tylko będą skoncentrowani na adaptacji do rzeczywistości biznesowej, ale przede wszystkim będą chcieli i potrafili ją aktywnie modyfikować, czyniąc środowiskiem sprzyjającym rozwojowi i życiowemu dobrostanowi człowieka.

2.BUDOWANIE POMOSTU między naukowcami i praktykami biznesu, wymiana doświadczeń i refleksji, wzajemna inspiracji.

3.INTEGRACJA ŚRODOWISKA osób działających na rzecz kształtowania biznesu „z ludzką twarzą”- zawiązanie stałej platformy wymiany myśli i spostrzeżeń..

 

Konferencja zaczyna się 21 listopada o godzinie 16.00 w Collegium Jana Pawła II, sala C-1031.

Więcej informacji na blogu LTB: http://ludzkatwarzbiznesu.blogspot.com/

 

 

15 listopada 2013

Piotr Mamcarz otrzymał staż zagraniczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu SIMS (Wsparcie Zarządzania Infrastrukturą Badawczą). Staż w ramach projektu SIMS oznacza 4-5 tygodniowy wyjazd zagraniczny obejmujący pobyt w trzech typach jednostek naukowych zarządzających dużą infrastrukturą badawczą w tym: na renomowanej wyższej uczelni zarządzającej dużą infrastrukturą badawczą (SUNY, Imperial College London, ETH, Westfälische Wilhelms-Universität Münster), w wysoce wyspecjalizowanym instytucie badawczym (Fraunhofer, Max-Planck-Gesellschaft, DESY, CERN), w światowej sławy firmie o profilu High Technology (IBM, Philips, Intel, SAMSUNG).

 

8 listopada 2013

Mariusz Wołońciej, adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, otrzymał stypendium na prowadzenie badań nad kulturowymi uwarunkowaniami przedsiębiorczości młodzieży w Ekwadorze.
Prometeo jest sztandarowym programem ekwadorskiego rządu, skierowanym do naukowców z czołowych uniwersytetów Europy i USA. Przyznawane jest 15% wszystkich aplikujących.

 

22 października 2013

dr Paweł Fortuna za książkę „Pozytywna psychologia porażki” otrzymał w kategorii najlepszej książki popularnonaukowej tegoroczną Nagrodę Teofrasta, ustanowioną i przyznawaną przez redakcję „Charakterów” za najlepsze książki psychologiczne.

 

Książki „Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem” prof. Piotra Olesia i współautorów była jedną z czterech książek nominowanych  do nagrody.

 

Gratulujemy!

 

http://www.nagrodateofrasta.eu/

 

16 października 2013

12.10.2013

IMAGIA

 

Ukazała sią najnowsza książka Piotr Francuza IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu.

 

Piotr Francuz posiada prawdziwie koneserskie kwalifikacje w przywoływaniu dzieł sztuki jako najtrafniejszych egzemplifikacji badanego zjawiska neuropsychologicznego. [...] Wybór dzieł sztuki jako materiału wizualnego jest decyzją znakomitą ale i odważną, gdyż wymagał od Autora głębokiego wniknięcia w dziedzinę tyleż fascynującą co pełną niedopowiedzeń, zamierzonych niejasności i wieloznaczności. [...] Z historii sztuki wiemy, że niemal wszystkie mechanizmy percepcji wizualnej, nim zostały opisane naukowo, były użyte przez wielkich artystów całe wieki wcześniej. […] Książka Piotra Francuza jest arcyciekawym przewodnikiem po rozmaitych sztuczkach jakie stosuje mózg w procesie widzenia, zaś pokazane dzieła malarstwa są precyzyjnymi modelami naukowymi, które powstały w wyniku genialnych intuicji wielkich artystów.

Z recenzji dr. hab. Dobrosława Bagińskiego

 

Monografia odzwierciedla dwie pasje jej Autora, zainteresowanie procesami widzenia i historią sztuki. Pokazuje Jego swobodne poruszanie się zarówno w świecie galerii malarstwa jak i w laboratorium psychoneurofizjologicznym. [...] Książka napisana jest językiem przekonującym, profesjonalnym, a także przyjaznym czytelnikowi, czyta się ją z przyjemnością. Język jest także barwny i plastyczny, odwołuje się do wyobrażeń i stosuje porównania z różnych dziedzin życia. Wprowadzanie od czasu do czasu zabawnego (wydawałoby się nie pasującego do naukowego charakteru całości) przykładu dodaje tokowi narracji pewnej lekkości. Dobór ilustracji i ich liczba jest doskonałym uzupełnieniem treści zakodowanej językowo.

Z recenzji dr. hab. Anety R. Borkowskiej 

 

12 października 2013


 

Z rąk Przewodniczacej Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, prof. Marii Pąchalskiej, Bibianna Bałaj, Emilka Zabielska-Mendyk i Dariusz Zapała otrzymali dyplomy Virtuti Medicinali za zaangażowanie w organizację Kongresu Towarzystwa.

 

12 października 2013

Mariusz Wołońciej będzie realizował kolejny projekt transferu wiedzy z uczelni do biznesu. Zakwalifikował się do konkursu (fundusz UE): STOLICA STAŻY, w którym będzie pełnił funkcję stażysty w projekcie „Tekla+” w firmie Scienceventure. Celem projektu realizowanego między 1 lutego 2014 a 30 lipca 2014 będzie opracowanie narzędzi do analizy różnic kulturowych w grupie osób z depresją.

 

12 października 2013

Katedra Psychologii Rehabilitacji ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej rozpoczynającej cykl spotkań naukowych Konteksty Psychologii Rehabilitacji.
Konferencja odbędzie się w dniach 3 i 4 grudnia 2013 roku w Lublinie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:     
Serdecznie zapraszamy!
 
1 października 2013

Podczas X Zjazdu PSPS, który odbył się w dniach 13-15 września 2013 w Krakowie przyznano nagrody za najlepszy poster ufundowane przez Ogólnopolski Panel Badawczy "Ariadna". III miejsce i bon na badania o wartości 1500 zł otrzymali Oleg Gorbaniuk i Natalia Szczepańska za plakat "Skale do pomiaru Wielkiej Szóstki i jej korelaty". Serdecznie gratulujemy!

 

29 września 2013

Zapraszamy do lektury nowego numeru Psychologii Społecznej pod redakcją Agaty Błachnio i Anety Przepiórki

czytaj

 

26 września 2013

W dniach 19-20 września 2013 odbędzie się, współorganizowana przez Katedrę Psychologii Rehabilitacji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywizacja Osób z Niepełnosprawnością. Obrady będą miały miejsce na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem https://www.kul.pl/katedra-psychologii-rehabilitacji,1760.html

 

6 września 2013

Zapraszamy do lektury nowego numeru Polish Psychological Bulletin pod redakcją Anety Przepiórki i Agaty Błachnio

czytaj

 

5 września 2013

Trzy książki pracowników Naszego Instytutu zostały w tym roku zgłoszone do Nagrody Teofrasta, dwie w kategorii publikacji naukowych, jedna – popularno-naukowych. Serdecznie gratulujemy Autorom!

czytaj więcej

 

Książki naukowe

Elżbieta Talik, Jak trwoga to do Boga? Psychologiczna analiza radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.

zobacz okładkę

 

Katarzyna Mariańczyk, Kobiety a ryzyko raka, Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2012

zobacz okładkę

 

Książki popularnonaukowe

Paweł Fortuna, Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę,Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012

zobacz okładkę

 

5 września 2013

Szanowni Państwo, z największą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w I Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii w dziesiątą rocznicę śmierci Ks. Prof. Franciszka Leśniaka.

 

Sympozjum odbędzie się w dniach 18-19.10.2013 r. w Lublinie. Miejscem obrad będą zabytkowe sale lubelskiego Trybunału Koronnego (ul. Rynek 1, 20-111 Lublin).

 

Szczegóły dotyczące Sympozjum znajdziecie Państwo na stronie internetowej:  www.dezintegracjapozytywna.com

 

Prosimy o zgłoszenie udziału w Sympozjum drogą elektroniczną na adres e-mail: sympozjum@dezintegracjapozytywna.com lub poprzez stronę internetową.

 

W załączniku przesyłamy Komunikat II.

Będzie nam bardzo miło Państwa gościć.

 

 

26 sierpnia 2013

4 lipca 2013 roku o godzinie 16:00 (sala C-411, Czytelnia Instytutu Psychologii, al. Racławickie 14, Lublin) odbędzie się wykład pt.  Structural and processual longitudinal determinants of prosociality. Wygłosi go Guido Alessandri  – Profesor psychologii w Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia psychologii pozytywnej, m.in. takie jak orientacja pozytywna, prężność, zachowania prospołeczne. Zajmuje się także metodologią psychologii i metodami analizy danych. Jego artykuły zostały opublikowane m.in. w Journal of Personality and Social Psychology, Applied Psychology: An International Review, Multivariate Behavioral Research, Structural Equation Modeling.

 

27 czerwca 2013

5.07 (piątek) w godz. 10-14 w sali 405 odbędzie się warsztat "Longitudinal data analysis", który poprowadzi prof. Guido Alessandri z Sapienza Univ. Najlepiej zabrać laptop z oprogramowaniem Amos, a kto ma, także MPlus. Dobrym wprowadzeniem do warsztatu będzie wykład 4.07 (czwartek) o g. 16 

 

27 czerwca 2013

15 maja 2013 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu "Diamentowy Grant". Jednym z 89 wyróżnionych był p. Tomasz Jedynak, student IV roku psychologii niestacjonarnej KUL.

Gratulujemy!

 

17 maja 2013

Zapraszamy na panel dyskusyjny, który odbędzie się 23 maja 2013 o godz. 12:30-14:00 w czasie Konferencji Bliżej Emocji. Gośćmi będą:

dr Aleksandra Borkowska, prof. Paweł Boski, prof. Maria Jarymowicz, prof. Waldemar Kuligowski i prof. Anna Kwiatkowska.

 

szczegóły na stronie

 

9 maja 2013

Studenci Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie z Tomaszem Kuryło z firmy "Enzo", które odbędzie się 18.04.2013 r. o godzinie 16:00 w sali C-618 (budynek Collegium Jana Pawła II, KUL). Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu "Pierwszy milion", poruszającego tematykę rozwijania własnej firmy i doświadczeń ludzi sukcesu.

 

14 kwietnia 2013

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach otwartych pt. „Wykłady z psychologii”. Kolejne referaty dotyczące zagadnień psychologii i powiązanych z nią dziedzin przedstawią profesorowie Instytutu Psychologii KUL oraz zaproszeni goście. Tym razem wykład pt. Wybitne zdolności, geniusz i twórczość jako przedmiot badań psychologicznych wygłosi prof. dr hab. Andrzej Sękowski. Wykład odbędzie się 25.04.2013 o godz. 16.00 w sali C-605. Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Instytutu Psychologii oraz wszystkich zainteresowanych!

 

czytaj więcej

 

4 kwietnia 2013

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, która odbędzie się w dniach 19-20 września 2013 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.

Organizatorami Konferencji są: Katedra Fizjoprofilaktyki - Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, AWF Warszawa-Biała Podlaska oraz Katedra Psychologii Rehabilitacji - Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myślii informacji o barierach w działaniach i uczestnictwie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o sposobach ich przezwyciężania oraz budowaniu środowiska bez barier. Podjęta zostanie także dyskusja o uwarunkowaniach skutecznej rehabilitacji kompleksowej. Do udziału w konferencji zapraszamy pedagogów, psychologów, prawników, socjologów i pracowników socjalnych, doradców zawodowych oraz lekarzy, fizjoterapeutów, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani i zaangażowani w rehabilitację kompleksową.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.kul.pl/informacje-o-konferencji,art_41898.html

 

komunikat 1.

instrukcja dla autorów

zgłoszenie

 

13 marca 2013

plakatW lipcu 2013 w Rotterdamie odbędzie się kolejna, szósta już edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej „Psychology of Entrepreneurship”. Współorganizatorem programu jest Mariola Łaguna. Tym razem będą w niej uczestniczyli studenci studiów magisterskich i doktoranckich naszego Instytutu: Emilia Mielniczuk, Ewelina Purc, Emilia Samardakiewicz i Adam Żaliński.

 

Więcej informacji na stronie: www.eur.nl

 

8 marca 2013

Prof. Iwona Niewiadomska znalazła się w gronie kobiet z naszego regionu nominowanych do tytułu "Kobieta na medal" plebiscytu przeprowadzanego przez Gazetę Wyborczą i Kurier Lubelski

 

Oddaj głos

 

 

 

 3 marca 2013

8 - 10 marca 2013 odbędzie się I Seminarium Wyjazdowego Instytutu Psychologii w Kazimierzu Dolnym. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Program Semianarium

 

26 lutego 2013

Katedra Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii KUL oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie we współpracy z Instytutem Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Instytutem Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 15 czerwca 2013 roku organizuje Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową zatytułowaną: "Oblicza starości we współczesnym świecie". W ramach obrad będzie możliwość podzielenia się refleksjami teoretycznymi oraz wynikami badań empirycznych prowadzonych w obszarze szeroko pojętej problematyki starości. Niniejsze zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, teologów, kulturoznawców, a także do przedstawicieli środowiska medycznego. Wyrażamy przekonanie, iż twórcza dyskusja i wymiana poglądów przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe pozwoli na pogłębione i bardziej usystematyzowane przyjrzenie się różnorodnym obliczom współczesnej starości.

 

www.konferencja-starosc.pl

 

20 lutego 2013

W lipcu 2013 w Rotterdamie odbędzie się kolejna, szósta już edycja Międzynarodowej Letniej Szkoły Psychologii Przedsiębiorczości „Psychology of Entrepreneurship: Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective”. Będą w niej uczestniczyli jak zwykle także studenci studiów magisterskich i doktoranckich z naszego Instytutu. Więcej informacji na stronie: http://www.eur.nl/fsw/english/psychology/ipentrepreneur/home/

Współorganizatorem programu jest Mariola Łaguna, do niej też należy zgłaszać do 26 lutego swoje aplikacje. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, łatwość nawiązywania kontaktów oraz zainteresowanie tematyką projektu. Po przesłaniu aplikacji kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim. Pierwszeństwo w naborze mają studenci aktualnie zaangażowani w międzynarodowy projekt badawczy realizowany we współpracy z partnerami programu.

 

2 lutego 2013

W dniach 23-24 maja 2013 r. odbędzie się V Ogólnopolską Konferencję Bliżej Emocji. W ramach konferencji zorganizowane będą sesję referatowe, sesja plakatowa oraz wykłady proszone. Ważnym punktem konferencji będzie panel dyskusyjny Emocje w ujęciu międzykulturowym. Więcej informacji na stronie konferencji www.blizejemocji.pl

 

zaproszenie na konferencję

formularz zgłoszeniowy

 

1 lutego 2013

Inaugurujemy w Instytucie Psychologii KUL nową serię cyklicznych otwartych spotkań pt. „Wykłady z psychologii”. Kolejne referaty dotyczące zagadnień psychologii i powiązanych z nią dziedzin przedstawią profesorowie naszego Instytutu oraz zaproszeni goście.

Pierwszy wykład pt. „Czy potrzebna nam jest filozofia psychologii?” wygłosi Andrzej Jastrzębski OMI, w latach 2009-2012 profesor w Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład odbędzie się 28.02.2013 o godz. 16.00 w sali C-605. Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Instytutu Psychologii oraz wszystkich zainteresowanych!

 

zobacz plakat

 

26 stycznia 2013

W imieniu Zespołu ds. Rozwoju Naukowego IP, serdecznie zapraszamy Pracowników i Doktorantów na spotkanie poświęcone przygotowywaniu artykułów w języku angielskim, które odbędzie się 31.01 o g. 16 w sali 605 i poprowadzi je Mariusz Wołońciej.

Materiałami na temat pisania artykułów, zamieszczonymi na e-KUL – zakładka ‘Baza wiedzy’

 

25 stycznia 2013

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracownik Instytutu do wzięcia udziału w 1. Seminarium Wyjazdowym Instytutu Psychologii KUL. Będzie ono okazją do wzajemnej prezentacji naszych projektów badawczych oraz pomysłów na nie. Podczas seminarium zaplanowaliśmy dużo czasu na dyskusje i rozmowy. Wszystko po to, żeby lepiej wykorzystać potencjał, który tkwi w naszym środowisku.

W załączonym dokumencie znajduje się szerszy opis idei i celów Seminarium oraz informacje organizacyjne.

 

formularz zgłoszeniowy

 

zobacz informacje szczegółowe

 

25 stycznia 2013

19 stycznia 2013 w Instytucie Psychologii KUL odbyło się I Forum Doktorantów Psychologii. Konferencja ta została zorganizowana przez studentów. Komitetem Organizacyjnym w składzie: Agnieszka Czusz, Izabella Januszewska, Anna Gamrowska i Agnieszka Kowalczyk kierowała bardzo sprawnie Joanna Grądziel. Forum stanowiło okazję do zapoznania się z wynikami najnowszych badań prowadzonych przez doktorantów, a także do nabycia doświadczeń w prezentowaniu swoich prac w formie referatów i plakatów. Dla wielu osób było to pierwsze wystąpienie na konferencji. Konkurs na najlepiej przygotowany poster wygrała Aleksandra Myślińska, wyróżnione zostały także postery Klaudii Jastrzębskiej, Małgorzaty Wlazły i Natalii Szczepańskiej. Serdecznie gratulujemy!

Poniżej znajduje się program Forum.

 

Program I Forum Doktorantów Psychologii

 

22 stycznia 2013

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2012 r. podpisanym przez Prezydenta RP -  prof. Stanisława Steuden otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

 

           

3 stycznia 2013

Pani Profesor dr hab. Maria Oleś decyzją Pani prof. Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała nagrodę za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną.

 

Gratulujemy!

 

 

 

13 grudnia 2012

Komisja Konkursowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie lub doktorskie w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym, przyznała dr Dianie Müller wyróżnienie w kategorii praca doktorska za pracę „Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisławy Steuden. Serdecznie gratulujemy!

 

1 grudnia 2012