FINAŁ KONKURSU POKAZOWYCH PROCESÓW AMERYKAŃSKICH
 

amplico Sponsorem konkursu było AMPLICO AIG LifeW dniach 23-24 marca 2006 r. odbyła się I edycja Konkursu Pokazowych Procesów Amerykańskich dla szkól ponadgimnazjalnych z regionu Lubelskiego. Konkurs zorganizował we współpracy z fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL Jana Pawła II. Honorowy patronat nad Konkursem sprawowali: Victor Ashe, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce; SSN Maria Teresa Romer, Prezes Stowarzsyszenia Sędziów Polskich „Iustitia"; Wojciech Żukowski, Wojewoda Lubelski oraz JE Józef Życiński, Wielki Kanclerz KUL JP II. Sponsorem Konkursu było Amplico AIG Life Lublin.

 

Pomysł tego przedsięwzięcia pochodzi od Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL JP II. Prof. Swenson, który zainspirowany podobnymi konkursami pomiędzy szkołami średnimi w Stanach Zjednoczonych, pragnął zorganizować podobną imprezę w Polsce.

 

Konkurs polegał na przeprowadzeniu przez uczniów szkól ponadgimnazjalnych symulacji procesu amerykańskiego w specjalnie do tego napisanej sprawie w języku angielskim. Drużyny składały się z 8-10 uczniów, w których czterech uczniów odgrywało role adwokatów, czterech wystąpiło w rolach świadków. Każda drużyna z poszczególnych szkól miała za zadanie przygotowanie dla każdej ze stron mów wstępnych (Opening Statement), przesłuchanie po dwóch świadków każdej ze stron (Direct Examination oraz Cross Examination) oraz wygłoszenie mów końcowych (Closing Argument) w sprawie Leszka Leszcza, oskarżonego o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia (State of Washington vs. Leszek Leszcz). Każdej drużynie został przydzielony Koordynator, student lub absolwent „Szkoły Prawa Amerykańskiego" na WPPKiA KUL JP II, pomagający w przygotowaniach. Do tej grupy należeli: Magdalena Kołodziejczyk; Ewelina Krzyżańska; Kinga Stasiak; Arkadiusz Cudnoch oraz Christoph Hilkesberger.

 

W przedsięwzięciu wzięło udział pięć szkół z Lublina i Świdnika: I LO im. Władysława Broniewskiego w Świdniku, IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie; XXI LO im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie; XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie oraz ZSO nr 1 II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku.

 

Konkurs przebiegał w dwóch rundach: eliminacyjnej oraz finałowej. Runda pierwsza odbyła się dnia 23 marca 2006 r. w KUL JP II. Przeprowadzono pięć rozpraw, ocenianych przez studentów prawa i „Szkoły Prawa Amerykańskiego". Do Finału zakwalifikowały się drużyny z XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie pod kierownictwem Agnieszki Kasprzak oraz IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, które prowadził Leszek Łukasik.

 

W dniu 24 marca 2006 r. w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Lublinie miała miejsce runda finałowa połączona z ceremonią wręczania nagród. W ławie przysięgłych, do której należała ocena i wynik konkurs zasiedli Patroni Konkursu SSN Maria Teresa Romer Prezes SSP „Iustitia"; Wojciech Żukowski Wojewoda Lubelski i przedstawiciele Ambasady USA: Barbara Dillon Hillas i Scott Renner oraz znakomici goście: SSO Teresa Czekaj, Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie; SSR Luiza Dąbska ze SSP „Iustitia" Lublin; dr Katarzyna Maćkowska z KUL JPII; SSR Jarosław Kowalski, Prezes SSP „Iustitia" Lublin; prof. Michael Scodro z Chicago - Kent College of Law oraz dr Tomasz Sieniow, Prezes FIPP.

 

Mistrzami Regionu Lubelskiego została drużyna z IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w składzie: Oliwia Bednarczyk; Natalia Bojarska; Lucja Kamińska; Joanna Kawalec; Michał Kruk-Nowacki; Emila Malarz; Małgorzata Pawłowska; Krzysztof Pawłowski; Jan Pasterski; Karol Podstawka. Tytuł najlepszego adwokata przypadł Michałowi Szymanikowi z XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, a najlepszego świadka: odgrywającemu rolę Dana Władzy, Tomaszowi Perskiemu, z tej samej drużyny. Pozostałym drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy.

 

Cale przedsięwzięcie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Zaangażowanie i entuzjazm uczniów, cierpliwość nauczycieli, poświęcających swój dodatkowy czas, ciężka praca Koordynatorów była godnym uznania. Konkurs Pokazowych Procesów Amerykańskich zakończył się dużym sukcesem. Impreza organizowana przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL Jana Pawła II okazała się świetną okazją do nauki, sprawdzenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez uczniów, okazją do zabawy poprzez odgrywanie różnych postaci, a także sposobem promowania naszego Uniwersytetu. Wszystko to sprawiło, że w roku akademickim 2006/2007 organizatorzy planują II edycję Konkursu.


 

 

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2008, godz. 10:42 - Marzena Rzeszót