PROFESOR KUL UCZESTNICZY W REFORMIE PRAWA KARNEGO CHIN


news_en_clip_image002_400       
"Profesor Swenson i profesor Bowman przewodniczą pokazowemu procesowi sądowemu".

     

Delaine Swenson, profesor w Katedrze Prawa Amerykańskiego i Porównawczego i jednocześnie Dyrektor nowopowstałego Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL w ramach międzynarodowego projektu pomaga w szkoleniu chińskich prawników, sędziów i prokuratorów. Projekt ten jest realizowany przez Uniwersytet Stanowy w Indianie, oraz otrzymał wsparcie w postaci grantu przyznanego przez Amerykański Departamentu Stanu. Ze strony chińskiej partnerem projektu jest Wydział Prawa Uniwersytetu Renmin w Pekinie. 
Władze chińskie znowelizowały kodeks postępowania karnego w kierunku zwiększenia kontradyktoryjności natury procedury sądowej w sprawach karnych. Po raz pierwszy umożliwiono stronom procesu powołanie świadków, przesłuchanie ich i zaprezentowanie swojej argumentacji sądowi. W zeszłym roku świadkowie byli wzywani przed chińskie sądy w mniej niż 5% spraw karnych, zaś sędziowie wyrokowali o winie bądź niewinności oskarżonych jedynie w oparciu o odczytanie policyjnych notatek. System ten jest „niezwykle wydajny, ale niezbyt sprawiedliwy” zauważył prof. Swenson. 
Wraz z profesorem Herbertem Bowmanem z Uniwersytetu Stanowego w Indianie i dyrektorem The China Model Courthouse Project, prof. Swenson szkolił chińskich sędziów, obrońców i prokuratorów jak sprawnie prowadzić proces podporządkowany zasadzie kontradyktoryjności. W programie szkoleń jest retoryka sądowa, a także sztuka prowadzenia „bezpośredniego” (direct) i „krzyżowego” przesłuchania świadka (cross examination), oraz wygłaszanie mów końcowych. W pierwszej fazie profesorowie wykładali teoretycznie jak proces powinien prawidłowo się toczyć, następnie demonstrowali użycie każdej z umiejętności przydatnych w kontradyktoryjnym procesie, by wreszcie to studenci zaprezentowali nabyte umiejętności w trakcie ćwiczeń. 
Na zakończenie kursu chińscy studenci wzięli udział w wiernej rekonstrukcji kontradyktoryjnego procesu sądowego pod przewodnictwem profesorów Swensona i Bowmana. 
Jeden z istotnych aspektów ćwiczeń ukierunkowany był na analizę międzynarodowych standardów ochrony prawa do sprawiedliwego procesu sądowego uregulowane w Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowej Konwencji Praw Obywatelskich i Politycznych. W czasie gdy Chiny aspirują do tych standardów poprzez podpisanie wielu umów międzynarodowych, ich system prawny nie spełnia podstawowych wymogów w zakresie ochrony praw oskarżonych. „Celem tego projektu jest zapoznanie 
chińskich prawników z umiejętnościami przydatnymi pod rządami nowego chińskiego prawa w kierunku zapewnienia ochrony praw oskarżonych, oraz uwrażliwienie zarówno sędziów, jak i prokuratorów by docenili instytucje wezwania świadka w praktyce chińskich sądów” zauważył prof. Swenson. „Nasi chińscy uczestnicy docenią wartość szkolenia, tak szybko jak zdadzą sobie w pełni sprawę z tego, że nie można przesłuchać kartki papieru, lub że świadkowie mogą mieć powody by nie powiedzieć organom policji wszystkiego, o czym wiedzą”. 
Profesor Swenson uczestniczył w Chinach w wielu tego typu szkoleniach, włączając w to dwa w Narodowej Akademii Sądownictwa oraz jedno w Narodowej Akademii Prokuratorów w Pekinie. Szkolenia miały także miejsce w Chang Chung, Zeng Zhou, Hainan, Urumqi, Szanghaju i na Uniwersytecie Renmin w Pekinie. Szkolenia te są częścią większego projektu Uniwersytetu Stanowego w Indianie i Uniwersytetu Renmin zwanego Projektem Modelowego Chińskiego Sądu (The China Model Courthouse Project). 
Chińscy specjaliści prawa karnego z dużym zaangażowaniem uczestniczą w programie szkoleniowym i z otwartością przyjmują zmiany w chińskim prawie zmierzające do uczynienia chińskiego procesu bardziej sprawiedliwym dla oskarżonych. Program współpracując z czołowymi profesorami chińskiego prawa karnego szuka sposobów w jaki nowe prawo może być implementowane w praktyce sali sądowej, oraz jak to prawo ma być nowelizowane w przyszłości by mogło przynosić jeszcze lepsze rezultaty. „Jestem osobiście mile zaskoczony autentycznym wsparciem dla reformy, doświadczonym osobiście w trakcie trwania naszego programu” powiedział prof. Swenson. 
       
spisał Maciej Miłosz


      
Międzynarodowy ośrodek szkoleniowy:

            

We współpracy z polskimi i międzynarodowymi partnerami Ośrodek pracuje nad rozwojem programów "Legal Advocacy" dla prawników oraz promocją praw człowieka w krajach rozwijających się (Azja, Europa Wschodnia, Bliski Wschód). Programy te koncentrują się na szkoleniu prawników w celu efektywniejszego reprezentowania klientów w zakresie ochrony praw człowieka oraz propagowaniu idei państwa prawa, która jest kamieniem węgielnym w rozwoju nowoczesnych, demokratycznych społeczeństw.


int_en_clip_image001_400
Profesor Swenson i sędziowie z Litwy oraz Belgii w trakcie konkursu "The Phillip Jessup International Moot Court Baltic States Competition" odbywanego w Wilnie.


Projekt "China Model Courthouse Advocacy" :

       

Profesor Swenson współpracuje z profesorem Herbertem Bowmanem z Indiana University – Indianapolis w projekcie fundowanym przez Departament Stanu USA. Jego celem jest przeniesienie zasady kontradyktoryjności do chińskiej procedury karnej. Projekt jest następstwem zmian, wprowadzających zasadę "równości broni" i kontradyktoryjności, które nastąpiły w chińskiej procedurze karnej w 1997r. Jego celem jest wyposażenie chińskich sędziów, prokuratorów i prawników w umiejętności potrzebne do wprowadzenia tych zmian. Dotychczas profesor Swenson prowadził z profesorem Bowmanem 8 szkoleń w Chinach: Uniwersytet Renmin w Pekinie, dwa na Chinese National Judicial College w Pekinie, National Prosecutors College w Pekinie, Uniwersytet Jiling w Changchun, Uniwersytet Haidan w Haidan, Uniwersytet Zengzhou w Prowincji Henan i Uniwersytet Jiaotong w Szanghaju.int_en_clip_image002_400
Profesor Herbert Bowman z Indiana University i profesor Swenson w "Chinese National Judicial College" w Pekinie, Chiny.

int_en_clip_image002_0000_400
 
Prof. Bowman i Prof. Swenson w Changchun, Chiny z chińskimi prawnikami, prokuratorami i sędziami.

Współpraca z Temple University:
       

Uniwersytet Temple jest uniwersytetem stanowym w Pensylwanii ulokowanym w Filadelfii. Filadelfijski Uniwersytet Temple “James Beasley School of Law” i jego program retoryki prawniczej, od 1999r. pięć razy z rzędu zajmował 1 miejsce w rankingach prawniczych uczelni amerykańskich w „US News” i „World Report”. Program ten uznawany jest w Stanach Zjednoczonych za najlepszy ze wszystkich programów koncentrujących się na rozwoju praktycznych umiejętności procesowych i retoryki prawniczej, a jego wydział prawa obejmuje czołowych ekspertów w zakresie umiejętności prawniczych w Stanach Zjednoczonych. Temple University jest partnerem Ośrodka (CALS) w realizacji programu Podyplomowych Studiów Umiejętności Prawniczych i będzie partnerował Ośrodkowi w przyszłych projektach i przedsięwzięciach.
Autor: Arkadiusz Cudnoch
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2007, godz. 15:51 - Delaine Swenson