Prof. Delaine R. Swenson, Dyrektor Ośrodka (CFALS)


team_en_clip_image002_400

Delaine R. Swenson jest profesorem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także dyrektorem i założycielem Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych. Profesor Swenson jest absolwentem Whitworth College w Spokane (st. Waszyngton), gdzie ukończył Historię/Nauki Polityczne oraz Teatrologię. Otrzymał tytuł Juris Doctorate (J.D.) w National Law Center na Uniwersytecie George`a Washington`a w Washington D.C. Pracował przez ponad 10 lat jako adwokat w Stanach Zjednoczonych, specjalizując się w sprawach cywilnych i karnych. W roku 1994 uznany został Młodym Prawnikiem Roku w stanie Waszyngton.
       
W latach 1997-99 pracował jako przedstawiciel American Bar Association - Central and East European Law Initiative nad reformą prawa w Polsce. Współpracował ściśle ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich "Iustitia", Ministerstwem Sprawiedliwości oraz organizacjami prawników zajmującymi się reformą prawa i szkoleniami sędziów. Był także jednym z inicjatorów Centrum Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1999-2002 Profesor Swenson zarządzał jako Dyrektor Regionalny programami CEELI w zakresie reformy prawa w pięciu republikach azjatyckich Kazachstanu, Kyrgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu.  W 2002 roku Profesor Swenson był stypendystą Fulbrighta w Polsce. Od tamtego okresu pracuje jako profesor w Katedrze prawa amerykańskiego i porównawczego KUL. Jest założycielem i członkiem zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa. W pracach nad projektami reform prawa współpracuje z agendami OSCE, ONZ, USAID i Departamentem Stanu USA. Aktualnie pracuje jako expert i trener w projekcie Departamentu Stanu USA "Model Courthouse" prowadzonym przez 'Indiana University" w Chinach. 
       
Profesor Swenson prowadził szkolenia w zakresie metod edukacji dorosłych, retoryki prawniczej, praw człowieka, reformy wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, Środkowej i Wschodniej Europie, Azji oraz byłych republikach radzieckich.


Dr Tomasz Sieniow, LL.M. 
   team_pl_clip_image002   

Dr Tomasz Sieniow LL.M. – absolwent KUL (Magister prawa -1997) oraz Chicago-Kent College of Law (Master of Laws in International and Comparative Law – 2000); w latach 1998-2003 uczestnik studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, odbywanych pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Skubisza, zakończonych uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wyczerpanie patentu. Studiumprawno porównawcze”. Asystent w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL (1998-2004); Assistant Director w Project Poland na Chicago-Kent College of Law (1999-2000); Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Amerykańskiego na KUL (2000-2004). Stypendysta Programu Tempus na Wydziale Prawa Katholieke Universiteit Leuven (1996). W 2002 roku przebywał na stażu naukowym w Centre for Intellectual Property Rights - KULeuven, prowadząc badania pod kierunkiem Prof. Franka Gotzena. Jego zainteresowania naukowe obejmują problemy ochrony praw własności intelektualnej w handlu międzynarodowym, edukacji prawniczej i dostępu do zawodów prawniczych w Unii Europejskiej oraz ochrony prawnej uchodźców. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa europejskiego, wykłada również po angielsku w ramach Szkoły Prawa Amerykańskiego KUL. Był pomysłodawcą, koordynatorem i wykładowcą w Programie Summer School Human Rights and European Law. Współpracuje z ABA/CEELI, UNHCR oraz SSP „Iustitia”. Od 2002 roku jest prezesem zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa – fundacji założonej przez polskich i amerykańskich prawników.
       
Marzena Rzeszót, menadżer programu 
       
team_pl_clip_image002_0001Marzena Rzeszót jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Z wyróżnieniem ukończyła dwuletnią “Szkołę Prawa Amerykańskiego” KUL, wspólny projekt KUL i Chicago Kent College of Law, zdobywając rekordową liczbę zaliczonych kursów oraz dwukrotnie uczestnicząc w krajowych rundach konkursu Phillip Jessup International Moot Court Compettion. Przez dwa lata jako Office Manager zajmowała się administracją “Szkoły Prawa Amerykańskiego”, pomagając w koordynowaniu “Szkoły” oraz w organizowaniu konferencji międzynarodowych (przemówienie na temat wizerunku Stanów Zjednoczonych podczas konferencji „Stany Zjednoczone po 11 września 2001 r.: Międzynarodowe i Prawne Reperkusje” w kwietniu 2004 roku). Asystowała również przy dwu pierwszych edycjach Letniej Szkoły Praw Człowieka i Prawa Unii Europejskiej. Od roku akademickiego 2004/2005 pomaga prof. Delainowi Swensonowi w pracach nad powołaniem CALS. Marzena Rzeszót odbyła zorganizowany przez CALS oraz Fundację “Instytut na rzecz Państwa Prawa” 5 miesięczny staż w kancelarii prawniczej Jennings&Sigmond w Filadelfii.       


      


        

Autor: Arkadiusz Cudnoch
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2008, godz. 11:08 - Marzena Rzeszót