W dniach 27-28 lutego 2014 roku drużyna studentów prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w składzie: Katarzyna Piotrowska, Katarzyna Stachyra, Magdalena Styrnik, Aleksander Panfil i Wojciech Dudek brała udział w 2014 Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition before International Court of Justice in the Case Concerning the Malachi Gap. Runda krajowa odbyła się w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pismo procesowe przygotowane przez dryżynę zajęło III miejsce w rundzie krajowej. 
Opiekunowie drużyny: Dr Delaine Swenson prof. KUL, dr Anna Szarek-Zwijacz, mgr Marzena Rzeszót,mgr Iryna Kozak, dr Kinga Stasiak.

Naszym Reprezentantom i ich Opiekunom serdecznie gratulujemy!

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2014, godz. 15:52 - Marta Ordon