Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL w roku akademickim 2008/2009 organizuje IV edycję Konkursu Symulacji Procesu Amerykańskiego.

 

REJESTRACJA SZKÓŁ DO IV EDYCJI KONKURSU TRWA DO 22 GRUDNIA 2008 R.

 

Celem projektu jest umożliwienie wybranej grupie licealistów zaprezentowanie umiejętności retorycznych podczas procesu  amerykańskiego oraz rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Konkurs polega na odegraniu przez uczniów pokazowego procesu w języku angielskim. Uczniowie wystąpią w rolach adwokatów, oskarżycieli i świadków. Dla drużyny zwycięskiej przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wszystkim szkołom i uczniom uczestniczącym w programie zostanie przyznany dyplom potwierdzający udział w Konkursie.

 

Konkurs będzie przebiegał według następujących zasad:

Wszystkie publiczne i prywatne szkoły średnie z Lublina i Świdnika zostaną zaproszone do Konkursu. Spośród swoich uczniów szkoły wybiorą drużynę, składającą się z 8-10 uczestników. Czterech uczniów odegra rolę adwokatów, czterech wystąpi w roli świadków.

 

Po dokonaniu rejestracji Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL przeprowadzi szkolenie dla uczniów i ich szkolnych doradców, dotyczące amerykańskiej procedury sądowej oraz umiejętności retorycznych. Mnie, jako doświadczonemu prawnikowi i profesorowi przypadnie rola szkoleniowca. Absolwenci i studenci Centrum Prawa Amerykańskiego oraz Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL wezmą udział w szkoleniu jako asystenci. Podczas szkolenia każdej szkole uczestniczącej w programie zostanie przydzielony student jako doradca drużyny, służący pomocą w przygotowaniach do Konkursu.

 

Konkurs odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie drużyny z różnych szkół biorących udział w programie wystąpią przeciwko sobie. W zależności od liczby szkół przewiduje się rundy kwalifikacyjne i finałową. Wystąpienia uczniów będą oceniane przez znawców polskich i amerykańskich prawników.

Dwie drużyny z najwyższymi notami w rundach wstępnych wystąpią przeciwko sobie w rundzie finałowej konkursu, a zwycięzcy Finału przypadnie tytuł Mistrza Regionu Lubelskiego.

 

Organizatorzy podejmują starania, aby zwycięska drużyna miała możliwość rywalizacji w podobnym konkursie The National High School Mock Trial Competition 2009 w Stanach Zjednoczonych.

 

Sprawa, której procesy będą dotyczyć została napisana specjalnie na potrzeby Konkursu. Każda ze stron przygotuje mowę wstępną (Opening Statement), przesłucha po dwóch świadków każdej ze stron (Direct Examination oraz Cross Examination) oraz wygłosi mowę końcową (Closing Argument).

 

W celu uzyskania informacji na temat rejestracji Szkoły prosimy o kontakt z Panem Bartoszem Łągiewką, Asystentem Konkursu tutaj

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 grudnia 2008 r.

 

I edycja Konkursu Symulacji Procesu Amerykańskiego 2006 r.

II edycja Konkursu Symulacji Procesu Amerykańskiego 2007 r.

III edycja Konkursu Symulacji Procesu Amerykańskiego 2008 r.

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2009, godz. 22:24 - Marta Ordon