Moot Court/Symulacje rozpraw sądowych:
       

Poprzez programy szkoleń Ośrodka takie jak legal advocacy (retoryka prawnicza), human rights (prawa człowieka), negocjacje oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów Ośrodek włącza studentów i prawników praktyków w symulacje rozpraw sądowych zaprojektowanych w celu podniesienia umiejętności radzenia sobie z prawdziwymi sporami sądowymi. Umiejętności te mogą być przydatne w codziennym życiu zawodowym. Symulacje rozpraw dają studentom możliwość sprawdzenia w praktyce umiejętności i wiedzy zdobytych podczas zajęć.

     

     Programy te zawierają :
      
        Symulacje amerykańskich rozpraw sądowych - karnych i cywilnych
        Rozprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości
        Rozprawy przed Europejskim Trybynałem Praw Człowieka
        Rozprawy przed Europejskim Trybynałem Sprawiedliwości
        Symulacje European Union Constitutional Convention
        Debaty w stylu oxfordzkim

moot_en_clip_image002_400
Zdjęcie z przesłuchania krzyżowego świadka (Cross-Examination) podczas symulacji amerykańskiej rozprawy sądowej.

moot_en_clip_image001_400
Zdjęcie przedstawiające świadka składającego przysięgę podczas symulacji amerykańskiej rozprawy sądowej.

Krajowe i międzynarodowe konkursy Moot Court:
       

Ośrodek pracuje ze studentami uniwersytetu rekrutując, szkoląc i wspierając drużyny Moot Court dla potrzeb konkursów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W przeszłości studenci uczestniczyli m.in. w konkursach "Jessup International Law Competition", " Telders International Law Competition" i "Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition".


 
moot_en_clip_image002_0000_400
      

Autor: Arkadiusz Cudnoch
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2006, godz. 12:40 - Grzegorz Katedra Prawa Amerykanskiego i Porownawczego