Roczniki Folozoficzne


Towarzystwo Naukowe KULKOMITET REDAKCYJNY

Prof. Jacek Rafał WOJTYSIAK (REDAKTOR NACZELNY)

 

Prof. Linda Trinkaus ZAGZEBSKI (ZASTĘPCA REDAKTORA)


Dr hab. Paweł GARBACZ, prof. KUL

logika, teoria poznania i metodologia nauk


Dr hab. Przemysław GUT

historia filozofii


Dr hab. Henryk KIEREŚ, prof. KUL

metafizyka, filozofia kultury, estetyka


Dr hab. Jan KŁOS, prof. KUL

etyka, filozofia społeczna i polityczna


Dr hab. Zbigniew WRÓBLEWSKI, prof. KUL

filozofia przyrody

 

Dr Anna Maria KARCZEWSKA (SEKRETARZ REDAKCJI)

 

Ks. Dr Dariusz DĄBEK (REDAKTOR TECHNICZNY)

 

Dr James BARHAM (REDAKTOR JĘZYKOWY - JĘZYK ANGIELSKI)

Dr Artur MAMCARZ-PLISIECKI (REDAKTOR JĘZYKOWY - JĘZYK POLSKI)

 

Dr Monika HEREĆ (REDAKTOR STATYSTYCZNY)

 

 

Opracowanie redakcyjne, skład i łamanie komputerowe:

Stanisław SAREK

 

 


Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019, godz. 13:40 - Anna Karczewska