Roczniki Folozoficzne


Towarzystwo Naukowe KULKOMITET REDAKCYJNY

Prof. Jacek Rafał WOJTYSIAK (REDAKTOR NACZELNY)

 

Prof. Linda Trinkaus ZAGZEBSKI (ZASTĘPCA REDAKTORA)

 

S. prof. dr hab. Barbara CHYROWICZ

etyka i filozofia polityczna

 

Dr hab. Paweł GONDEK
antropologia filozoficzna, filozofia kultury, estetyka


Prof. dr hab. Paweł GARBACZ

logika i metodologia nauk


Dr hab. Przemysław GUT

historia filozofii


Dr hab. Marek PIWOWARCZYK, prof. KUL

metafizyka, teoria poznania, filozofia religii

 

Dr hab. Zbigniew WRÓBLEWSKI, prof. KUL

filozofia przyrody

 

Dr Marcin IWANICKI (REDAKTOR DO SPRAW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ)

 

Mgr Natalia GONDEK (SEKRETARZ REDAKCJI)

 

Ks. Dr Marcin FERDYNUS (REDAKTOR TECHNICZNY)

 

Dr James BARHAM (REDAKTOR JĘZYKOWY - JĘZYK ANGIELSKI)

 

Dr hab. Artur MAMCARZ-PLISIECKI (REDAKTOR JĘZYKOWY - JĘZYK POLSKI)

 

Dr Andrzej ZYKUBEK (REDAKTOR STATYSTYCZNY)

 

 

Opracowanie redakcyjne, skład i łamanie komputerowe:

Stanisław SAREK

 

 


Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2021, godz. 10:20 - Anna Karczewska