Do oceny każdego nadesłanego do Redakcji Roczników Filozoficznych artykułu, który spełnia standardy naukowości i przejdzie wstępną ocenę przez Redakcję, powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, do której afiliowany jest autor tekstu. Dla tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 

Procedura recenzowania ma charakter anonimowy, tj. zarówno recenzent jak i autor recenzowanego tekstu nie znają swoich tożsamości. Zarazem Redakcja zastrzega, że to w gestii autora tekstu leży takie przygotowanie artykułu do recenzji, które uniemożliwi identyfikację jego tożsamości. Ewentualne informacje przybliżające postać autora zaleca się zamieszczać w ostatecznej wersji tekstu, po otrzymaniu informacji o przyjęciu do druku.

 

Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redakcja po otrzymaniu wszystkich recenzji. W razie wątpliwości Redakcja może wystąpić o dodatkową opinię.

 

Każdy autor otrzyma tekst recenzji (bez ujawnionej tożsamości recenzenta), który zawiera ocenę nadesłanego tekstu oraz ewentualne uwagi. Teksty, uwzględniające uwagi recenzentów, podlegają ponownej ocenie przez Redakcję (na podstawie opinii Redaktora tematycznego).

 

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją Roczników Filozoficznych podawana jest w ostatnim numerze danego roku.

 

Formularz recenzji do pobrania.

 

Na każdym etapie oceny nadsyłanych tekstów Redakcja dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać dobrych praktyk w badaniach naukowych.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2015, godz. 09:06 - Anna Starościc