DR DARIUSZ BUCIOR

 

 

dscf0719_1800

 

 

ŻYCIORYS NAUKOWY

 

1995 - 2000 - studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof. Dr. hab. A. Szajkowskiego pt. Odpowiedzialność poręczyciela


X 2000 - IX 2010 - praca dydaktyczno-naukowa na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

I 2009 - uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych; rozprawa doktorska: Wypowiedzenie umowy agencyjnej, promotor: Prof. Dr hab. Andrzej Szajkowski, recenzenci: Prof. Dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska (UMCS), Prof. Dr hab. Henryk Cioch (KUL)

 

od VI 2010 - twórca i redaktor portalu prawnego: Umowa-agencyjna.pl

 

od X 2010 - praca dydaktyczno-naukowa na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

od VII 2013 - autor bloga prawniczego: dr Dariusz Bucior | Blog prawniczyZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 
- ćwiczenia z prawa handlowego


- wykład: Prawo handlowe (administracja, studia stacjonarne II stopnia)

 

- wykład fakultatywny: Umowy o pośrednictwo handlowe

 

- proseminarium

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI...

 

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2013, godz. 14:51 - Dariusz Bucior