dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego

 

 

Życiorys naukowy

 

1997 - tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL

2002 - stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na podstawie rozprawy pt. Charakter prawny majątku spółdzielni przygotowanej w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL pod kierunkiem Prof. dr. hab. Henryka Ciocha (KUL, UMCS).  

1997-2002 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL 

VII 2002 - staż szkoleniowy z prawa europejskiego w Europa-Institut der Universität des Saarlandes (Saarbrücken, Niemcy)

od II 2003 - adiunkt w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL

od II 2003 do VI 2012 - koordynator sekcji cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej WPPKiA KUL

od III 2003 - członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

II, IX 2006, X 2007 - szkolenia metodyczne w zakresie interaktywnych technik nauczania dorosłych oraz metodologii poradnictwa prawnego, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa

18 X 2011 - kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. "Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich", Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010; recenzenci: Dr hab. Andrzej Herbet (KUL), Dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (UW), Prof. dr hab. Andrzej Mączyński (UJ)

XII 2011 - nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie Spółdzielczego Instytutu Naukowego na najlepszą pracę poświęconą tematyce spółdzielczej za rozprawę habilitacyjną Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa, 2010)

od 1 I 2012 - kierownik II Katedry Prawa Cywilnego KUL, a od 1 października 2019 kierownik Katedry Prawa Cywilnego KUL

2013 - ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa  spółdzielczego

od czerwca 2017 do lutego 2021 - Redaktor Naczelny "Prawa i Więzi"

od maja 2018 do lutego 2021 - Przewodniczący Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego

od września 2019 - członek szkoły doktoranckiej KUL

sierpień 2020 - Questionnaire for the legal framework analysis within the ICA-EU partnership

wrzesień 2020 - Legal framework analysis. National report: Poland. ICA-EU partnership

 

Zainteresowania naukowe

Polskie, obce (zwłaszcza niemieckie) i europejskie prawo prywatne, w szczególności prawo spółdzielcze, zobowiązań, część ogólna prawa cywilnego, spadkowe, rzeczowe i spółek handlowych

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne – zobowiązania (wykład obowiązkowy)
Zobowiązania – część szczegółowa (wykład kluczowy)

Seminarium z prawa cywilnego

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

od 2003 - członek - współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

od 2013 - członek Rady Programowej czasopisma prawniczego "Prawo i Więź"

 

 

 

Autor: Paweł Bucoń
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2021, godz. 11:47 - Paweł Bucoń