dr Izabela Leraczyk

Życiorys naukowy:

2005-2010 - studia magisterskie na WPPKiA KUL (kierunek: prawo)

2010-2012 - studia doktoranckie na WPPKiA KUL (seminarium z prawa rzymskiego)

Od 2012 r. - zatrudniona jako asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL.

12.04.2016 - publiczna obrona rozprawy doktorskiej: Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie

 

Zajęcia dydaktyczne:

- ćwiczenia z prawa rzymskiego dla studentów prawa i prawa kanonicznego

- konwersatorium "Rola prawa w kulturze średniowiecznej" dla studentów V roku prawa kanonicznego

 

 

Wykaz publikacji

 

 

 

Zagraniczne stypendia, staże naukowe, szkolenia:

 

01.09.2013-31. 01.2014 - stypendium Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano na pobyt badawczy

13.01.2014-31.01.2014 - stypendium CEDANT (Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi z siedzibą w Pawii) na udział w międzynarodowym szkoleniu Diocleziano: la frontiera giuridica dell'Impero

02.09.2014-06.09.2014 - stypendium CEDANT (Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi z siedzibą w Pawii) na udział w II części międzynarodowego szkolenia Diocleziano: la frontiera giuridica dell'Impero

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2016, godz. 09:01 - Izabela Leraczyk