Informacje dla studentów

Informacje dot. roku akademickiego 2021/2022

 

Ćwiczenia z prawa rzymskiego dla I roku prawa:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest:

- uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze)

- oraz pozytywne zaliczenie kolokwiów.

 

 

Egzamin z prawa rzymskiego

 

Egzamin odbędzie się 21 czerwca 2022 r. o godz. 9.00. Przeprowadzony zostanie w formie pisemnej, zgodnie z wytycznymi uwzględniającymi wymogi sanitarne.

 

Egzamin zerowy odbędzie się 7 czerwca 2022 r. O wymogach i formie poinformują Państwa na ćwiczeniach prowadzący.

 

Materiały dla studentów

Poniżej umieszczony został wykaz literatury z prawa rzymskiego dla studentów pierwszego roku prawa i prawa kanonicznego. Zaleca się zapoznanie z wybranym podręcznikiem oraz obowiązującymi materiałami do ćwiczeń. Słowniki i leksykony stanowią pomoc przy przygotowywaniu się na wykład i ćwiczenia.

 

 

Łacińskie sentencje prawnicze od wieków stanowią nośnik uniwersalnych zasad prawniczych oraz prawd życiowych. Są efektem intensywnych intelektualnych poszukiwań podejmowanych przez tysiąclecia przez europejską myśl prawniczą. Ich autorami są bowiem nie tylko rzymscy juryści, lecz także średniowieczni prawnicy oraz uczeni żyjący w czasach nowożytnych i współczesnych. Wiele z nich znajduje zastosowanie w procesie tworzenia prawa, orzecznictwie sądów i trybunałów oraz stanowią istotny element retoryki prawniczej.

Znajomość poniższych sentencji łacińskich obowiązuje na wykład i ćwiczenia.

 

 

Autor: Izabela Leraczyk
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2022, godz. 16:01 - Izabela Leraczyk