Kazimierskie seminaria z prawa rzymskiego

Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego stanowią inicjatywę ks. prof. A. Dębińskiego i jego współpracowników. Spotkania mają charakter interdyscyplinarny. Ich celem jest spojrzenie z szerszej perspektywy na prawo rzymskie oraz wyznaczenia społeczno-kulturalnego kontekstu, w którym obowiązywało. Ich pośrednim celem jest również intergracja środowisk zajmujących się naukami o starożytności. W zamyśle organizatorów poszczególne konferencje mają się powtarzać w dwuletnich cyklach. 

 

Jak dotąd odbyły się cztery spotkania. Pierwsze odbyte w dniach 5-7 maja 2006 r. poświęcono pamięci wieloletniego kierownika Katedry Prawa Rzymskiego KUL ks. prof. Henryka Insadowskiego. Następne, zorganizowane w dniach 24-26 października 2008 r., zadedykowano kierownikowi Katedry i prorektorowi KUL ks. prof. Stanisławowi Płodzieniowi. Trzecie spotkanie, dotyczące prawa rzymskiego w literaturze wczesnochrześcijańskiej, odbyło się w dniach 22-23 października 2010 r.

W maju 2013 r. odbyło się czwarte spotkanie nt. "Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne"

 

Z referatami wygłoszonymi na obu sympozjach można się zapoznać sięgając po opublikowane materiały pokonferencyjne.

 

 

Programy seminariów:

I Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego

II  Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego 

III  Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego

IV Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego

V Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015, godz. 09:40 - Izabela Leraczyk