Realizowane granty:

 

„Teoria i praktyka prawa rzymskiego na przykładzie X księgi korespondencji Pliniusza Młodszego i cesarza Trajana”

kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Narodowe Centrum Nauki: OPUS 7

 

"Rzymskie prawo karne: instytucje"

kierownik projektu: dr hab. Maciej Jońca

Narodowe Centrum Nauki: OPUS 11

 

 

Autor: Izabela Leraczyk
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2017, godz. 00:13 - Izabela Leraczyk