DR PAWEŁ ZDANIKOWSKI 

ADIUNKT

 

p._zdanikowski

 

 

ŻYCIORYS 

 

2002 - stopień magistra prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; praca magisterska pt. Istota udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego 

2003 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL

2010 - stopień doktora nauk prawnych; rozprawa pt. Konstrukcja prawa udziałowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego, recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin (USz), dr hab. Andrzej Herbet (KUL)

2011 - adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

warsztaty "Prawo handlowe" 

 

KONSULTACJE

W semestrze letnim za pośrednictwem formularza kontaktowego

 

 

 

 

 

 

plan zajęć

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

KONTAKT

 

pawel.zdanikowski[at]kul.pl

 

 

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2019, godz. 07:57 - Paweł Zdanikowski