prof. dr hab. Stanisław Judycki

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

Wykłady kursoryczne

 1. Wykład kursoryczny Teoria poznania dla studentów II roku kierunku filozofii: od 1984/1985 (przerwa w latach 1993/1994).
 2. Wykład kursoryczny Teoria poznania dla studentów II roku kierunku pedagogiki: 1997/2005, przez jeden semestr.
 3. Wykład kursoryczny Teoria poznania dla studentów II roku kierunku teologii, przez jeden semestr: 2002/2005

Wykłady monograficzne

 1. Główne idee filozofii Edmunda Husserla (1988/1989, sem. letni),
 2. Nicolai Hartmann: teoria poznania i ontologia (1989/1990, sem. letni),
 3. Nicolai Hartmann: teoria ducha i aksjologia (1990/1991, sem. letni),
 4. Współczesne metody filozoficzne (1991/1992, sem. letni),
 5. Współczesne teorie umysłu (1992/1993, sem. letni),
 6. Naturalizm i antynaturalizm we współczesnej filozofii umysłu (1994/1995, sem. letni),
 7. Kantowska teoria umysłu (1995/1996, sem. letni),
 8. Wiedza a priori (1996/1997, sem. letni),
 9. Nicolai Hartmann: teoria ducha i aksjologia (1997/1998, sem. letni),
 10. Epistemologia XX wieku: przegląd stanowisk (1998/1999, sem. letni),
 11. Filozofia egzystencjalna XX wieku (1999/2000, sem. letni),
 12. Świadomość jako problem filozoficzny (2000/2001, sem. letni),
 13. Świadomość i pamięć (2001/2002, sem. letni),
 14. Idea filozofii: filozofia jako teoria i jako 'droga życia' (2002/2003, sem. letni),
 15. Dualistyczne i monistyczne koncepcje człowieka (2003/2004, sem. letni),
 16. Percepcja zmysłowa i cielesna obecność w świecie (2004/2005, sem. letni.),
 17. Realizm i idealizm (2005/2006, sem. letni),
 18. Realizm i idealizm: cz. II (sem. letni 2006/2007),
 19. Realizm i antyrealizm (sem. letni 2007/2008),
 20. Rozum i doświadczenie (sem. letni 2008/2009),
 21. Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej (sem. letni 2009/2010).

Zajęcia ćwiczeniowe (ćwiczenia, proseminaria i seminaria)

 1. Ćwiczenia z teorii poznania dla studentów II roku filozofii: 1978/2001 (z przerwami w latach 1981/1982 i 1993/1994).
 2. Proseminarium teorii poznania dla studentów III roku filozofii: 1991/1992 i 1992/1993 i od 1998/1999; od 2009/2010 przemianowane na seminarium licencjackie teorii poznania.
 3. Seminarium teorii poznania dla studentów IV i V roku filozofii teoretycznej oraz doktorantów: od 2001/2002.

Seminarium

 • Promotor rozprawy doktorskiej V. Koloiartseva pt. „Concept of Conscience in Martin Heidegger and Emmanuel Levinas”, zakończonej nadaniem mu tytułu doktora filozofii przez Radę Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 17 I 2006 (recenzenci: dr hab. I. Ziemiński, Uniwersytet Szczeciński i dr hab. P. Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski). Obecnie w seminarium magistersko-doktorskim teorii poznania uczestniczy czterech doktorantów.

 

 

 

Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2010, godz. 18:28 - Andrzej Zykubek