Ojciec Profesor Edward Iwo Zieliński OFMConv

 


Ojciec Profesor Edward Iwo Zieliński zorganizował lub współorganizował następujące konferencje naukowe:

  • Sympozjum Bonawenturiańskie; Kraków, 28-24.XI.1974. Akta sympozjum: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Edward Iwo Zielińskiego OFMConv, Św. Bonawentura. Życie i myśl, Niepokalanów-Warszawa 1976,
  • Platon. Nowa interpretacja, Lublin, 30.11 - 02.12. 1992 na KUL, plonem sympozjum była publikacja książkowa: Platon. Nowa interpretacja, Materiały z sympozjum KUL 30 listopada - 2 grudnia 1992 r., pod redakcją A. Kijewskiej i E. I. Zielińskiego, Lublin 1993, RWKUL,
  • Międzynarodowe sympozjum z okazji beatyfikacji Jana Dunsa Szkota, Niepokalanów 1994,
  • Św. Anzelm - biskup i myśliciel, Lublin, 24-26.09.1996. Akta sympozjum: Roman Majeran, Edward Iwo Zieliński OFMConv (red.), Saint Anselm - bishop and thinker, Lublin 1999,
  • Filozofia franciszkanów, (wraz z S. C. Napiórkowskim OFMConv) Łódź, 14 - 16.11.2002, Akta sympozjum: S. C. Napiórkowski OFMConv, Edward Iwo Zieliński OFMConv (red.), Filozofia franciszkanów, 3 tomy, Niepokalanów 2005,
  • „700 - lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota" - Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe, Lublin, 8 - 10 kwietnia 2008 roku; Wydanie akt sympozjum w przygotowaniu.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2010, godz. 17:21 - Andrzej Zykubek