Ojciec Profesor Edward Iwo Zieliński OFMConv

Prowincja gdańska św. Maksymiliana Kolbego

 

Curriculum vitae
 • 6 IX 1939 - urodzony w Kamionce, pow. Gniezno,
 • 1955 - wstępuje do zakonu franciszkanów konwentualnych prowincji warszawskiej Niepokalanego Poczęcia NMP,
 • 1955-56 - nowicjat w Niepokalanowie
 • 1558-60 - studia filozoficzne w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi,
 • 1960-64 - studia teologiczne w WSD OO. Franciszkanów w Krakowie,
 • 4 VII 1964 - otrzymuje święcenia kapłańskie w Krakowie,
 • 1964 - 1967 - studia na (wówczas tak zwanym) Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL,
 • 1967 - magisterium filozofii na podstawie pracy edytorskiej pisanej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Kurdziałka (praca została wydana drukiem: Kwestie wstępne do "Disputata in veterem artem" według Benedykta Hesse. Wydanie tekstu na podstawie rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: 2037, 2043, 2455, w: Acta Mediaevalia, Lublin 1973, s. 159-230),
 • W 1968-69 - studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (przerwane z powodu choroby nowotworowej),
 • XII 1971 r. - zostaje asystentem dokumentacji naukowej w Redakcji Encyklopedii Katolickiej,
 • 1972 - 1977 - asystent naukowo-dydaktyczny przy kierowanej przez ks. prof. M. Kurdziałka Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii,
 • 1976 - doktorat na podstawie rozprawy Nieskończoność bytu Bożego w filozofii Jana Dunsa Szkota napisanej pod kierunkiem ks. prof. M. Kurdziałka (wydana drukiem: Lublin 1980, RWKUL),
 • 1977 - 1989 - adiunkt przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii
 • 1978 - rozpoczyna wykłady oraz zajęcia seminaryjne w WSD OO Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach, które prowadzi do dzisiaj,
 • 1988 - habilitacja na podstawie rozprawy Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota (Lublin 1988, RWKUL),
 • 1989 - docent przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii,
 • 1990 - 2008 - kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii (objął katedrę po ks. prof. Marianie Kurdziałku),
 • 1990 - 1993 - kierownik Sekcji Teoretycznej Wydziału Filozofii KUL,
 • 1992 - profesor nadzwyczajny,
 • 2 IX 2004 - Prezydent RP nadaje mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

 

Zainteresowania badawcze O. prof. Zielińskiego
 • Dzieje platonizmu w starożytności,
 • Św. Anzelm i jego teologiczny i filozoficzny racjonalizm,
 • Myśl filozoficzna św. Bonawentury,
 • Filozofia Jana Dunsa Szkota.

 

Osiągnięcia dydaktyczne
 • O. prof. Zieliński prowadził wykłady kursoryczne i monograficzne na KUL JP II oraz w WSD OO Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach.
 • Z jego seminariów wyszło 9 doktoratów filozofii oraz 57 magisteriów

 

 

 

 

Autor: Edward Iwo Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2009, godz. 01:46 - Andrzej Zykubek