Wydarzenie online

 

Wszystkie wykłady odbędą się online
na platformie internetowej TEAMS.

Link do Sympozjum: https://tiny.pl/72llz

 

Program Sympozjum
Ekologia – nauka czy ideologia?

 

 

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do udziału w Sympozjum, które odbędzie się dnia 3 grudnia 2020 r. Sympozjum organizuje Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL, Katedra Historii Filozofii UKSW, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a także Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii” i Adler Institute z USA. Będzie to już XIX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu na temat:
Ekologia – nauka czy ideologia?
 
Ekologia to temat bardzo gorący i aktualny. Gorący, ponieważ różnice zdań bywają bardzo liczne i wywołują szereg sporów, aktualny, ponieważ ekologia jest jedną z idei, które mają oświecać drogę do budowania Nowego Przyszłego Ładu. W takim stanie rzeczy próba analizy tego zjawiska w perspektywie filozoficznej, a więc takiej, która nie tylko odnotowuje fakty, ale też oferuje głębsze rozumienie, wydaje się czymś koniecznym i potrzebnym i to nie tylko dla filozofów, lecz również w ogóle dla ludzi myślących reprezentujących różne dziedziny wiedzy.
Warto posłuchać ciekawych prelegentów z Polski i z zagranicy, którzy dzielić się będą swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i swoimi przemyśleniami. Wśród nich znajdą się profesorowie z uczelni polskich, jak i ze Stanów Zjednoczonych.
 
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
Kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2020, godz. 20:15 - Andrzej Zykubek