PL: Wywiad: Teaching Ethics to Engineering Students. Interview with Professor Ibo van de Poel

 

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 1

 
Strony/pages: 213-216  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-14

 

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

mgr Eulalia Smuga-Fries – doktorant w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin; e-mail: eulalias@wp.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Smuga-Fries, Eulalia (Interiview). 2015. "Teaching Ethics to Engineering Students. Interview with Professor Ibo van de Poel Made on 25th September, 2014 at the Technical University of Delft." Roczniki Filozoficzne 63, 1: 213-216, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-14.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2015, godz. 01:04 - Anna Starościc