Antologia składa się z 22 tekstów polskich filozofów. Ich teksty mają charakter analizy problemów filozoficznych zawartych w dziełach literatury pięknej. Jest to filozofia literatury tworzona przez filozofów przywiązanych do wymogów spójności i uzasadniania. Filozofów nienawiązujących do kategorii strukturalistycznych czy dekonstruktywistycznych. Interpretacje tu zastosowane nie są narzucaniem filozoficznej teorii dziełu literackiemu, ale na pewno są interpretacjami kreatywnymi, oryginalnymi, przechodzącymi niekiedy na stronę nadrozumienia, czyli zadawania takich pytań, które nie są obecne w tekście, ale do których literatura skłania czy prowokuje.


Anna Głąb
Wprowadzenie. O filozoficznych poszukiwaniach znaczenia literatury pięknej

Jacek Wojtysiak
Samuel. 
Pierwsza Księga Samuela jako fenomenologia religijnego sposobu życia

Jacek Jaśtal
Biograf jako etyk. O pożytkach z lektury Plutarcha

Roman Majeran
Dante: filozofia jako 
donna gentile

Paweł Łuków
Don Kichot, czyli o kruchości zrealizowanego ideału moralnego i narodzinach etyki nowożytności

Ireneusz Ziemiński
Samobójstwo egzystencjalne. Dlaczego umarła Emma Bovary?

Anna Brożek, Jacek Jadacki
Między wierszami Cypriana Norwida

Marian Przełęcki
Miłość i śmierć w Wenecji

Stanisław Judycki
Czas i wieczność. Przesłanie 
Czarodziejskiej góry Tomasza Manna

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk
Wiedza i niespełnienie. Szkic na marginesie żywota Józefa Knechta

Joanna Klara Teske
Sztuka i artysta wobec dobra i zła – poznawcza koncepcja sztuki Virginii Woolf

Robert Piłat
Kryzys wartości w 
Lunatykach Hermanna Brocha

Krzysztof Mech
Mistrz i Małgorzata, czyli co począć z tą nadprzyrodzonością?

Maksymilian Roszyk
Problem zła śmierci w twórczości Tolkiena. Zarys tematyki

Barbara Chyrowicz
Obrazy i ludzie. John Steinbeck „od niechcenia”

Adam Grobler
Filozoficzne przygody Pędrka Wyrzutka

Agnieszka Kijewska
„Chrystus zażądał więcej jeszcze niż Platon…”

Abp Józef Życiński
Pani Cogito we mgle

Jerzy Kopania
Obecność Boga. Rozważania inspirowane powieścią Marthe Meyer 
Abel

Wojciech Żełaniec
Okruchy ontologiczne w powiastkach filozoficznych Lema

Marcin Miłkowski
„Może powinienem prowadzić kartotekę…”. 
Kartoteka Różewicza i problem tożsamości osobowej

Maciej Witek
Reporter w wielokulturowym świecie: między relatywizmem, prowincjonalizmem i krytycyzmem

 

 


 

Filozofia i literatura (antologia), red. Anna Głąb, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SEMPER 2011, ss. 340.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2014, godz. 23:45 - Anna Starościc