dr hab. Anna Głąb, prof. KUL

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 081 444 40 40

www.kul.pl/glab

 

 

Anna Głąb

 

 

 

 

Autor: Anna Głąb
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2019, godz. 14:16 - Anna Starościc